دانلود رایگان مقالات بیس کشاورزی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد مشارکت مبتنی بر بازی جدی Dynamix برای طراحی سناریو ادغام محصول زراعی و دامی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد مشارکت مبتنی بر بازی جدی Dynamix برای طراحی سناریو ادغام محصول زراعی و دامی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد مشارکتی مبتنی بر بازی جدی Dynamix برای طراحی همزمان سناریوهای ادغام محصول و دام در میان مزارع عنوان انگلیسی مقاله A participatory approach based on the serious game Dynamix to co-design scenarios of crop-livestock integration among farms نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاح زیررسته فرسایش خاک مراتع را به وسیله تغییر ترکیب جامعه تشدید کرد – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاح زیررسته فرسایش خاک مراتع را به وسیله تغییر ترکیب جامعه تشدید کرد – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اصلاح زیررسته فرسایش خاک مراتع را به وسیله تغییر ترکیب جامعه تشدید کرد عنوان انگلیسی مقاله Understory shading exacerbated grassland soil erosion by changing community composition انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد محیطی تراز مزرعه سیستم  لبنی ارگانیک – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد محیطی تراز مزرعه سیستم لبنی ارگانیک – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی محیطی سطح مزرعه سیستم های لبنی ارگانیک در ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Farm level environmental assessment of organic dairy systems in the U.S. انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیران مزرعه و پذیرش سیستم های اطلاعات مدیریت مزرعه – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیران مزرعه و پذیرش سیستم های اطلاعات مدیریت مزرعه – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پذیرش و درک سیستم های اطلاعات مدیریت مزرعه توسط مدیران مزرعه سوئیسی آینده – یک مطالعه آنلاین عنوان انگلیسی مقاله Adoption and perception of farm management information systems by future Swiss farm managers – An online study انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش مرزهای مفهومی مدیریت زنجیره تامین پایدار و پیوند اقتصاد دورانی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش مرزهای مفهومی مدیریت زنجیره تامین پایدار و پیوند اقتصاد دورانی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گسترش مرزهای مفهومی مدیریت زنجیره تامین پایدار و پیوند اقتصاد دورانی عنوان انگلیسی مقاله Expanding conceptual boundaries of the sustainable supply chain manage‐ ment and circular economy nexus انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به خاطر اقتصاد زیستی: تعریف کنید که یک شاسی زیست شناسی مصنوعی چیست! – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به خاطر اقتصاد زیستی: تعریف کنید که یک شاسی زیست شناسی مصنوعی چیست! – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به خاطر اقتصاد زیستی: تعریف کنید که یک شاسی زیست شناسی مصنوعی چیست! عنوان انگلیسی مقاله For the sake of the Bioeconomy: define what a Synthetic Biology Chassis is! انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) در میان افسران ترویج کشاورزی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) در میان افسران ترویج کشاورزی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) در میان افسران ترویج کشاورزی و تأثیر آن در تحویل توسعه در غنا عنوان انگلیسی مقاله Information and communication technologies (ICTs) usage among agricultural extension officers and its impact on extension delivery in Ghana انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر مدیریت صندوق زمین های کشاورزی عمومی در ویتنام – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر مدیریت صندوق زمین های کشاورزی عمومی در ویتنام – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل موثر بر مدیریت صندوق زمین های کشاورزی عمومی در منطقه جیا لام ، شهر هانوی ، ویتنام عنوان انگلیسی مقاله Factors affecting the management of public agricultural land fund in Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیرهایی برای ایجاد مقاومت در برابر بیماری همه گیر COVID-19 و احیای بخش کشاورزی نپال – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیرهایی برای ایجاد مقاومت در برابر بیماری همه گیر COVID-19 و احیای بخش کشاورزی نپال – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسیرهایی برای ایجاد مقاومت در برابر بیماری همه گیر COVID-19 و احیای بخش کشاورزی نپال عنوان انگلیسی مقاله Pathways for building resilience to COVID-19 pandemic and revitalizing the Nepalese agriculture sector انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فن آوری های پیشرفته تشخیص تصویر بیماری های کشاورزی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فن آوری های پیشرفته تشخیص تصویر بیماری های کشاورزی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فن آوری های پیشرفته تشخیص تصویر بیماری های کشاورزی: مروری عنوان انگلیسی مقاله Advanced agricultural disease image recognition technologies: A review انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آینده نگری استراتژیک برای کشاورزی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آینده نگری استراتژیک برای کشاورزی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آینده نگری استراتژیک برای کشاورزی: ارواح گذشته ، چالش های کنونی و فرصت های آینده عنوان انگلیسی مقاله Strategic foresight for agriculture: Past ghosts, present challenges, and future opportunities انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت توانایی کشاورزی برای مقابله با بحران ها یا بلایای بزرگ: تجربه COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت توانایی کشاورزی برای مقابله با بحران ها یا بلایای بزرگ: تجربه COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تقویت توانایی کشاورزی برای مقابله با بحران ها یا بلایای بزرگ: آنچه که تجربه COVID-19 به ما می آموزد عنوان انگلیسی مقاله Enhancing the ability of agriculture to cope with major crises or disasters: What the experience of COVID-19 teaches us انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر اجاره زمینهای کشاورزی در چین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر اجاره زمینهای کشاورزی در چین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل مؤثر بر اجاره زمینهای کشاورزی در روستایی چین: شواهدی از سرمايه پرداخت های یارانه غلات عنوان انگلیسی مقاله Factors affecting farmland rental in rural China: Evidence of capitalization of grain subsidy payments انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس کشاورزی به زبان انگلیسی از مجلات ISI