دانلود رایگان مقاله ISI کشاورزی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 4 از 17 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمایشات تونل بادی سبک به منظور مطالعه فرسایش خاک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمایشات تونل بادی سبک به منظور مطالعه فرسایش خاک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آزمایشات تونل بادی سبک به منظور مطالعه فرسایش خاک و ارتباط آن با ساختار خاک در استان فارس، ایران عنوان انگلیسی مقاله Portable wind tunnel experiments to study soil erosion by wind and its link to soil properties in the Fars province, Iran انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فن آوری مدرن مقیاس گذاری یا محرومیت مقیاس گذاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فن آوری مدرن مقیاس گذاری یا محرومیت مقیاس گذاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فن آوری مدرن مقیاس گذاری یا محرومیت مقیاس گذاری؟ دسترسی پویایی اجتماعی-سیاسی در مالت جو در جوامع کوهستانی در اتیوپی جنوبی عنوان انگلیسی مقاله Scaling modern technology or scaling exclusion? The socio-political dynamics of accessing in malt barley innovation in two highland communities in Southern Ethiopia انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وفور طعمه عامل اشغال زیستگاه توسط جگوارها در جزایر رودخانه ای دشت آمازون – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وفور طعمه عامل اشغال زیستگاه توسط جگوارها در جزایر رودخانه ای دشت آمازون – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وفور طعمه باعث اشغال زیستگاه توسط جگوارها در جزایر رودخانه ای دشت سیلابی آمازون می شود عنوان انگلیسی مقاله Prey abundance drives habitat occupancy by jaguars in Amazonian floodplain river islands انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب سطحی آرسنیک (V) از محلول آبی با استفاده از خاکستر اصلاح شده saxaul – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب سطحی آرسنیک (V) از محلول آبی با استفاده از خاکستر اصلاح شده saxaul – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جذب سطحی آرسنیک (V) از محلول آبی با استفاده از خاکستر اصلاح شده saxaul: منحنی همدما و مطالعه ترمودینامیکی عنوان انگلیسی مقاله Adsorption of arsenic (V) from aqueous solution using modifed saxaul ash: isotherm and thermodynamic study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های تولید علوفه برای بهبود سودآوری در تولید لبنیات ارگانیک در عرض های جغرافیایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های تولید علوفه برای بهبود سودآوری در تولید لبنیات ارگانیک در عرض های جغرافیایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی های تولید علوفه برای بهبود سودآوری در تولید لبنیات ارگانیک در عرض های جغرافیایی بالا عنوان انگلیسی مقاله Forage production strategies for improved profitability in organic dairy production at high latitudes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین برای طبقه بندی و تشخیص بیماریهای برگی گیاه – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین برای طبقه بندی و تشخیص بیماریهای برگی گیاه – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری ماشین برای طبقه بندی و تشخیص بیماریهای برگی گیاه – یک بررسی عنوان انگلیسی مقاله Machine Learning for Plant Leaf Disease Detection and Classification – A Review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بودجه بندی و تخصیص سبد سهام برای اقدامات امنیت زیستی – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بودجه بندی و تخصیص سبد سهام برای اقدامات امنیت زیستی – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بودجه بندی و تخصیص سبد سهام برای اقدامات امنیت زیستی عنوان انگلیسی مقاله Budgeting and portfolio allocation for biosecurity measures انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبنای مولکولی جوانه زنی گرده در غلات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبنای مولکولی جوانه زنی گرده در غلات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مبنای مولکولی جوانه زنی گرده در غلات عنوان انگلیسی مقاله Molecular Basis of Pollen Germination in Cereals انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت افشای اطلاعات محیطی و ویژگی های سازمانی – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت افشای اطلاعات محیطی و ویژگی های سازمانی – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کیفیت افشای اطلاعات محیطی و ویژگی های سازمانی: مبنی بر صنایع به شده آلوده A-share در بورس اوراق بهادار شانگهای عنوان انگلیسی مقاله Quality of environmental information disclosure and enterprise characteristics: Based on heavily polluted industries of A-share in the Shanghai Stock Exchange انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت ریشه زایی اکالیپتوس – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت ریشه زایی اکالیپتوس – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله Aspergillus flavipes به عنوان یک محرک زیستی جدید برای تقویت ریشه زایی اکالیپتوس عنوان انگلیسی مقاله Aspergillus flavipes as a novel biostimulant for rooting-enhancement of Eucalyptus انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشت کربن و کارایی محدود عوارض گازهای گلخانه ای بر محصولات غذایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشت کربن و کارایی محدود عوارض گازهای گلخانه ای بر محصولات غذایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نشت کربن و کارایی محدود عوارض گازهای گلخانه ای بر محصولات غذایی عنوان انگلیسی مقاله Carbon leakage and limited efficiency of greenhouse gas taxes on food products انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خودکار گوجه فرنگی رسیده بر روی گیاهان – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خودکار گوجه فرنگی رسیده بر روی گیاهان – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص خودکار گوجه فرنگی رسیده واحد بر روی گیاهان با ترکیب شبکه عصبی پیچشی مبتنی بر منطقه (R-CNN) سریعتر و مجموعه فازی شهودی عنوان انگلیسی مقاله Automatic Detection of Single Ripe Tomato on Plant Combining Faster R-CNN and Intuitionistic Fuzzy Set انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رژیم غذایی گاوهای شیرده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رژیم غذایی گاوهای شیرده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گنجاندن Asparagopsis armata در رژیم غذایی گاوهای شیرده ، میزان انتشار متان روده را بیش از ۵۰ درصد کاهش می دهد عنوان انگلیسی مقاله Inclusion of Asparagopsis armata in lactating dairy cows’ diet reduces enteric methane emission by over 50 percent انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقالات انگلیسی رایگان کشاورزی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته کشاورزی (به انگلیسی Agricultural Engineering) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های کشاورزی با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره مهندسی کشاورزی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده کشاورزی (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه کشاورزی به ترتیب سال انتشار: