دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت گردشگری به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناراحتی مالی در صنعت مهمان نوازی در جریان کووید – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناراحتی مالی در صنعت مهمان نوازی در جریان کووید – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ناراحتی مالی در صنعت مهمان نوازی در جریان فاجعه Covid-19 عنوان انگلیسی مقاله Financial distress in the hospitality industry during the Covid-19 disaster انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کرونا در سنگاپور و نیوزیلند – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کرونا در سنگاپور و نیوزیلند – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کرونا در سنگاپور و نیوزیلند: تصویر روزنامه ، مدیریت بحران عنوان انگلیسی مقاله COVID-19 in Singapore and New Zealand: Newspaper portrayal, crisis management انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ های استراتژیک بخش هتل به COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ های استراتژیک بخش هتل به COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پاسخ های استراتژیک بخش هتل به COVID-19: به سوی چارچوب بهبود یافته مدیریت بحران همه گیر عنوان انگلیسی مقاله Strategic responses of the hotel sector to COVID-19: Toward a refined pandemic crisis management framework انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صلاحیت فرهنگی گردشگران: یک دیدگاه جهان وطنی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صلاحیت فرهنگی گردشگران: یک دیدگاه جهان وطنی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله صلاحیت فرهنگی گردشگران: یک دیدگاه جهان وطنی در بین گردشگران آسیایی عنوان انگلیسی مقاله Tourists’ cultural competence: A cosmopolitan perspective among Asian tourists انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی در زمینه COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی در زمینه COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی در زمینه COVID-19 عنوان انگلیسی مقاله Integrated coastal zone management in the context of COVID-19ra انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از گذشته بیاموزید و برای آینده آماده شوید – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از گذشته بیاموزید و برای آینده آماده شوید – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله از گذشته بیاموزید و برای آینده آماده شوید: ارزیابی مهم تحقیقات مدیریت بحران در مهمان نوازی عنوان انگلیسی مقاله Learn from the past and prepare for the future: A critical assessment of crisis management research in hospitality انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل موضوعی مدیریت بحران در جهانگردی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل موضوعی مدیریت بحران در جهانگردی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل موضوعی مدیریت بحران در جهانگردی: یک دیدگاه نظری عنوان انگلیسی مقاله A thematic analysis of crisis management in tourism: A theoretical perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی بهبود گردشگری در میان COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی بهبود گردشگری در میان COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی بهبود گردشگری در میان COVID-19 عنوان انگلیسی مقاله Forecasting tourism recovery amid COVID-19 انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داستان چهار آینده: آکادمی جهانگردی و COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داستان چهار آینده: آکادمی جهانگردی و COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله داستان چهار آینده: آکادمی جهانگردی و COVID-19 عنوان انگلیسی مقاله A tale of four futures: Tourism academia and COVID-19 انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد Covid-19 و آسیب پذیری گردشگری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد Covid-19 و آسیب پذیری گردشگری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله Covid-19 و آسیب پذیری گردشگری عنوان انگلیسی مقاله Covid-19 and tourism vulnerability انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت رویداد COVID-19 در صنعت گردشگری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت رویداد COVID-19 در صنعت گردشگری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قدرت رویداد COVID-19 ، ایمنی روانشناختی و رفتارهای مقابله ای با اجتناب برای کارمندان در صنعت گردشگری عنوان انگلیسی مقاله COVID-19 event strength, psychological safety, and avoidance coping behaviors for employees in the tourism industry انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تأثیر COVID-19 بر گردشگری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تأثیر COVID-19 بر گردشگری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تأثیر COVID-19 بر گردشگری: پتانسیل تحول و پیامدهای بهبود پایدار صنعت مسافرت و اوقات فراغت عنوان انگلیسی مقاله Exploring the impact of COVID-19 on tourism: transformational potential and implications for a sustainable recovery of the travel and leisure industry انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات COVID-19 گردشگری وارده به اقتصاد استرالیا – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات COVID-19 گردشگری وارده به اقتصاد استرالیا – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیرات COVID-19 گردشگری وارده به اقتصاد استرالیا عنوان انگلیسی مقاله COVID-19 impacts of inbound tourism on Australian economy انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت گردشگری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر