دانلود رایگان مقاله ISI درباره کشور مالزی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت مشارکتی شهر هوشمند – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت مشارکتی شهر هوشمند – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حاکمیت مشارکتی شهر هوشمند: دیدگاه هایی از مشارکت الکترونیکی پوتراجایا و پتالینگ جایا، کشور مالزی عنوان انگلیسی مقاله Participatory Governance of Smart Cities: Insights from e-Participation of Putrajaya and Petaling Jaya, Malaysia انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۹ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا برچسب اسلامی عملکرد خوب محیطی، اجتماعی و حاکمیت را نشان می دهد – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا برچسب اسلامی عملکرد خوب محیطی، اجتماعی و حاکمیت را نشان می دهد – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا برچسب اسلامی عملکرد خوب محیطی، اجتماعی و حاکمیت (ESG) را نشان می دهد؟ شواهدی از شرکتهای سازگار با شرع در اندونزی و مالزی عنوان انگلیسی مقاله Does the islamic label indicate good environmental, social, and governance (ESG) performance? Evidence from sharia-compliant firms in Indonesia and Malaysia انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تعدیل کننده فرهنگ نوآورانه و یادگیری سازمانی بین سبک های رهبری در مرتبه سوم – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تعدیل کننده فرهنگ نوآورانه و یادگیری سازمانی بین سبک های رهبری در مرتبه سوم – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر تعدیل کننده فرهنگ نوآورانه و یادگیری سازمانی بین سبک های رهبری در مرتبه سوم و عملکرد سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط مالزی عنوان انگلیسی مقاله Mediating effect of innovative culture and organizational learning between leadership styles at third-order and organizational performance in Malaysian SMEs انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای سیاست حداقل دستمزد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای سیاست حداقل دستمزد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات اجرای سیاست حداقل دستمزد: جبران خسارت، رفتارهای كاری و كیفیت زندگی عنوان انگلیسی مقاله Effects of minimum wage policy implementation: Compensation, work behaviors, and quality of life انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری سبز و پایداری تجارت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری سبز و پایداری تجارت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا همه عناصر سرمایه فکری سبز به پایداری تجارت کمک می کند؟ شواهدی در زمینه مالزی با استفاده از روش مربعات جزئی حداقل عنوان انگلیسی مقاله Do all elements of green intellectual capital contribute toward business sustainability? Evidence from the Malaysian context using the Partial Least Squares method انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بدهی صندوق بین المللی پول – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بدهی صندوق بین المللی پول – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیامدهای توسعه پایدار بدهی صندوق بین المللی پول در مقابل کنترل سرمایه: مقایسه پیشرفت در شرایط شاخص پیشرفت واقعی (GPI) و تولید ناخالص داخلی برای کره و مالزی عنوان انگلیسی مقاله The sustainable development consequences of IMF debt vs. capital control: Comparing progress in GPI and GDP terms for […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز بیوتکنولوژی و زیست محیطی در مالزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز بیوتکنولوژی و زیست محیطی در مالزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چشم انداز بیوتکنولوژی و زیست محیطی در مالزی عنوان انگلیسی مقاله The biotechnology and bioeconomy landscape in Malaysia انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین عوامل موفقیت بحرانی و عملکرد ایمنی در بخش تولید – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین عوامل موفقیت بحرانی و عملکرد ایمنی در بخش تولید – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه بین عوامل موفقیت بحرانی، کنترل داخلی و عملکرد ایمنی در بخش تولید مالزی عنوان انگلیسی مقاله The relationship between critical success factors, internal control and safety performance in the Malaysian manufacturing sector انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دلیل سرمایه گذاری شرکت ها در حساب های دریافتی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دلیل سرمایه گذاری شرکت ها در حساب های دریافتی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چرا شرکت ها در حساب های دریافتی سرمایه گذاری می کنند؟ یک تحقیق تجربی از بخش تولید مالزی عنوان انگلیسی مقاله Why do firms invest in accounts receivable? An empirical investigation of the Malaysian manufacturing sector انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات حسابداری – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات حسابداری – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیقات حسابداری: خود بازسازی و ارتباطات در تنظیمات پژوهشی اولیه عنوان انگلیسی مقاله Researching accounting: Self-reconstruction and communication in early research settings انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های افشای مالی در میان مقامات محلی مالزی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های افشای مالی در میان مقامات محلی مالزی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوه های افشای مالی در میان مقامات محلی مالزی: مطالعه موردی عنوان انگلیسی مقاله Financial disclosure practices among Malaysian local authorities: a case study انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت حاکمیت شرکتی و نقدینگی بازار بورس – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت حاکمیت شرکتی و نقدینگی بازار بورس – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قدرت حاکمیت شرکتی و نقدینگی بازار بورس در کشور مالزی عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance strength and stock market liquidity in Malaysia انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعهد در بین اپراتورهای اقامت خانگی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعهد در بین اپراتورهای اقامت خانگی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده تعهد در بین اپراتورهای اقامت خانگی در مالزی عنوان انگلیسی مقاله The Determinants of Commitment among Homestay Operators in Malaysia انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

دانلود رایگان مقاله ISI در مورد کشور مالزی (Malaysia) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده کشور مالزی اینجا کلیک نمایید.