دانلود رایگان مقاله ISI درباره کشور هند به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیست شناسی باروری درخت ساتن هند شرقی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیست شناسی باروری درخت ساتن هند شرقی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زیست شناسی باروری درخت ساتن هند شرقی (Chloroxylon swietenia DC.، Rutaceae: Sapindales) ، یک درخت بازدارنده الوار عنوان انگلیسی مقاله Reproductive biology of East Indian satinwood (Chloroxylon swietenia DC., Rutaceae: Sapindales), a threatened timber-yielding tree انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال در آموزش: تأثیر COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال در آموزش: تأثیر COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اختلال در آموزش: تأثیر COVID-19 بر دانش آموزان ایالت های شمال شرقی هند عنوان انگلیسی مقاله Educational disruption: Impact of COVID-19 on students from the Northeast states of India انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست کاهش CO2 برای بخش توان حرارتی هند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست کاهش CO2 برای بخش توان حرارتی هند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیاست کاهش CO2 برای بخش توان حرارتی هندی: سود بالقوه حاصل از تجارت انتشار عنوان انگلیسی مقاله CO2 mitigation policy for Indian thermal power sector: Potential gains from emission trading انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرکتهای کوچک و متوسط و بازاریابی رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرکتهای کوچک و متوسط و بازاریابی رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چرا شرکتهای کوچک و متوسط از بازاریابی رسانه های اجتماعی استفاده می کنند و تأثیر آن چیست: شواهد تجربی از هند عنوان انگلیسی مقاله Why do small and medium enterprises use social media marketing and what is the impact: Empirical insights from India انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت پیش رونده منابع انسانی و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت پیش رونده منابع انسانی و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت پیش رونده منابع انسانی و عملکرد شرکت: شواهد تجربی از بافت هندی عنوان انگلیسی مقاله Progressive human resource management and firm performance: Empirical evidence from Indian context انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی در مورد میزان درک بانکداران از مسئولیت اجتماعی شرکتی در هند – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی در مورد میزان درک بانکداران از مسئولیت اجتماعی شرکتی در هند – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک بررسی در مورد میزان درک بانکداران از مسئولیت اجتماعی شرکتی در هند عنوان انگلیسی مقاله A survey on bankers’ perception of corporate social responsibility in India انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منشاء احتمالی زمین لرزه درون ورقه ای در ناحیه خلیج کچچ هند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منشاء احتمالی زمین لرزه درون ورقه ای در ناحیه خلیج کچچ هند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله منشاء احتمالی زمین لرزه درون ورقه ای در ناحیه خلیج کچچ، هند، از سال ۲۰۰۱ با بزرگای گشتاوری Mw7.7 زلزله Bhuj عنوان انگلیسی مقاله A possible origin of intraplate earthquakes in the Kachchh rift zone, India, since the 2001 Mw7.7 Bhuj earthquake انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهدای عضو در هند و چشم اندازی از بازاریابی اجتماعی – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهدای عضو در هند و چشم اندازی از بازاریابی اجتماعی – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اهدای عضو در هند – چشم انداز بازاریابی اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Organ donation in India—A social marketing perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوع و عوامل تعیین کننده اختلالات اضطرابی در بین نوجوانان در یک اقلیت روستایی از هند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوع و عوامل تعیین کننده اختلالات اضطرابی در بین نوجوانان در یک اقلیت روستایی از هند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوع و عوامل تعیین کننده اختلالات اضطرابی در بین نوجوانان در یک اقلیت روستایی از شمال هند عنوان انگلیسی مقاله Prevalence and determinants of anxiety disorders among adolescents in a rural community from northern India انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبلیغات در یک بازار همگانی در حال ظهور – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبلیغات در یک بازار همگانی در حال ظهور – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه یک مقیاس فرهنگی برای اندازه گیری نوستالژی تحریکی تبلیغات در یک بازار همگانی در حال ظهور در هند عنوان انگلیسی مقاله Developing an emic scale to measure ad-evoked nostalgia in a collectivist emerging market, India انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در سرمایه فکری و تاثیر آن در بهبود بهره وری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در سرمایه فکری و تاثیر آن در بهبود بهره وری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا سرمایه گذاری در سرمایه فکری بهره وری را بهبود می بخشد؟ مدارک پانل از بانکهای تجاری در هند عنوان انگلیسی مقاله Does investing in intellectual capital improve productivity? Panel evidence from commercial banks in India انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأمین مالی سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت های مالی: شواهد تجربی از هند عنوان انگلیسی مقاله Working capital financing, firm performance and financial constraints: Empirical evidence from India انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش شیوه های مدیریت در بوروکراسی بهداشت عمومی حوزه هند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش شیوه های مدیریت در بوروکراسی بهداشت عمومی حوزه هند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سنجش شیوه های مدیریت در بوروکراسی بهداشت عمومی حوزه هند عنوان انگلیسی مقاله Measuring management practices in India’s district public health bureaucracy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

دانلود رایگان مقاله ISI در مورد کشور هند (India) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده کشور هند اینجا کلیک نمایید.