دانلود رایگان مقاله ISI درباره کشور هند به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 5 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشگیری زیست محیطی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشگیری زیست محیطی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چه چیزی پیشگیری زیست محیطی را در بخش سیمان هند تعیین می کند؟ یک مطالعه تجربی عنوان انگلیسی مقاله What determines environmental proactiveness in the Indian cement sector? An empirical study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه زنجیره تامین زیستی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه زنجیره تامین زیستی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی شبکه زنجیره تامین زیستی برای مقابله با کمبود اتانول در هند: یک چارچوب ریاضی عنوان انگلیسی مقاله Bio-Supply Chain Network Design to tackle ethanol deficiency in India: A mathematical framework انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یافتن اشکال سرمایه توسط پناهندگان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یافتن اشکال سرمایه توسط پناهندگان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مردم ، اطلاعات و فرهنگ: یافتن اشکال سرمایه توسط پناهندگان پیرو دین سیک افغانی در هند از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان انگلیسی مقاله People, information and culture: Locating forms of capital by Afghan Sikh refugees in India through ICTs انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر آزاد سازی بر صنعت بیمه عمر در هند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر آزاد سازی بر صنعت بیمه عمر در هند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر آزاد سازی بر صنعت بیمه عمر در هند: یک رویکرد واقعاً چند متغیره عنوان انگلیسی مقاله Impact of liberalisation on Indian life insurance industry: A truly multivariate approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال شخصیت مرزی و ارتباط آن با طیف دو قطبی و اختلال پرخوری عصبی در دانشجویان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال شخصیت مرزی و ارتباط آن با طیف دو قطبی و اختلال پرخوری عصبی در دانشجویان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اختلال شخصیت مرزی و ارتباط آن با طیف دو قطبی و اختلال پرخوری عصبی در دانشجویان دانشگاه های هند جنوبی عنوان انگلیسی مقاله Borderline personality disorder and its association with bipolar spectrum and binge eating disorder in college students from South India انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرعت اینترنت، منابع و عملکرد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرعت اینترنت، منابع و عملکرد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرعت اینترنت، منابع و عملکرد: شواهد از صنعت نرم افزار هند عنوان انگلیسی مقاله Internationalization speed, resources and performance: Evidence from Indian software industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر سرمایه گذاری در دارایی نامشهود بر عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر سرمایه گذاری در دارایی نامشهود بر عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود بر عملکرد شرکت ها در هند عنوان انگلیسی مقاله Impact of investment in intangible assets on corporate performance in India انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات نرخ ارز و ارزش شرکت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات نرخ ارز و ارزش شرکت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوسانات نرخ ارز و ارزش شرکت: تأثیر بحران مالی جهانی عنوان انگلیسی مقاله Exchange rate fluctuations and firm value: impact of global financial crisis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زیست محیطی در خاک های زیرزمینی هند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زیست محیطی در خاک های زیرزمینی هند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت زیست محیطی در خاک های زیرزمینی هند: چالش های آینده و فرصت های کشاورزی عنوان انگلیسی مقاله Bio-Waste Management in Subtropical Soils of India: Future Challenges and Opportunities in Agriculture انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل رهبری، ظرفیت جذب و فرهنگ یادگیری سازمانی در نوآوری باز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل رهبری، ظرفیت جذب و فرهنگ یادگیری سازمانی در نوآوری باز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعامل رهبری، ظرفیت جذب و فرهنگ یادگیری سازمانی در نوآوری باز: تست یک مدل میانجیگری مدون عنوان انگلیسی مقاله The interplay of leadership, absorptive capacity, and organizational learning culture in open innovation: Testing a moderated mediation model انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد TQM در شرکتهای کوچک و متوسط تولید هندی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد TQM در شرکتهای کوچک و متوسط تولید هندی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در شرکتهای کوچک و متوسط تولید هندی عنوان انگلیسی مقاله Total Quality Management in Indian Manufacturing SMEs انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد دانش به عنوان یک عامل تعیین کننده عملکرد کاری کارکنان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد دانش به عنوان یک عامل تعیین کننده عملکرد کاری کارکنان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد دانش به عنوان یک عامل تعیین کننده عملکرد کاری کارکنان: یک تحلیل تجربی در شرکت های تولید پمپ در جنوب هند عنوان انگلیسی مقاله Knowledge creating ba as a determinant of work performance of employees: An empirical analysis among pump manufacturing firms in South India انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برق سریع و کیفیت خدمات: شواهد از هندوستان روستایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برق سریع و کیفیت خدمات: شواهد از هندوستان روستایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برق سریع و کیفیت خدمات: شواهد از هندوستان روستایی عنوان انگلیسی مقاله Early electrification and the quality of service: Evidence from rural India انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

دانلود رایگان مقاله ISI در مورد کشور هند (India) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده کشور هند اینجا کلیک نمایید.