دانلود رایگان مقاله ISI درباره کشور هند به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 5 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مشارکت کارکنان، بهزیستی روانشناختی و رهبری تحول آفرین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مشارکت کارکنان، بهزیستی روانشناختی و رهبری تحول آفرین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیگیری اعتماد سازمانی: نقش مشارکت کارکنان، بهزیستی روانشناختی و رهبری تحول آفرین عنوان انگلیسی مقاله Pursuit of organisational trust: Role of employee engagement, psychological well-being and transformational leadership انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موفقیت اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند هند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موفقیت اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند هند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله موفقیت اینترنت اشیا (IoT)در شهرهای هوشمند هند: یک تحلیل تجربی عنوان انگلیسی مقاله Success of IoT in Smart Cities of India: An empirical analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم یادداشت تفاهم در کسب وکارهای دولتی – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم یادداشت تفاهم در کسب وکارهای دولتی – Sage 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم یادداشت تفاهم در کسب وکارهای دولتی در هند: یک ابزار در مدیریت استراتژیک عنوان انگلیسی مقاله MoU System in State-owned Enterprises in India: A Tool in Strategic Management انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت تعهدی و بازده سهام مورد انتظار در هند – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت تعهدی و بازده سهام مورد انتظار در هند – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت تعهدی و بازده سهام مورد انتظار در هند عنوان انگلیسی مقاله Accrual management and expected stock returns in India انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات حقوق زنان و ترجیحات فرزندان در هند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات حقوق زنان و ترجیحات فرزندان در هند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اصلاحات حقوق زنان و ترجیحات فرزندان در هند عنوان انگلیسی مقاله Women’s inheritance rights reform and the preference for sons in India انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ريسك قضائی دعوی مالیات بر عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ريسك قضائی دعوی مالیات بر عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر ريسك قضائی دعوی مالیات بر عملکرد شرکت: مدارکی از هند عنوان انگلیسی مقاله Impact of disputed tax litigation risk on firm performance: evidence from India انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزيابی تأثيرات بازخورد توسعه برند بر مبنای ارزش برند مادر – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزيابی تأثيرات بازخورد توسعه برند بر مبنای ارزش برند مادر – Sage 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزيابی تأثيرات بازخورد توسعه برند بر مبنای ارزش برند مادر: مطالعه بر روی صنعت FMCG هندی عنوان انگلیسی مقاله Evaluating the Feedback Effects of Brand Extension on Parent Brand Equity: A Study on Indian FMCG Industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر تکنیکی و رشد بهره‌وری – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر تکنیکی و رشد بهره‌وری – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تغییر تکنیکی و رشد بهره‌وری در صنعت قند هند عنوان انگلیسی مقاله Technical Change and Productivity Growth in the Indian Sugar Industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارت چین و آفریقا و هند و آفریقا – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارت چین و آفریقا و هند و آفریقا – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجارت چین و آفریقا و هند و آفریقا در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ عنوان انگلیسی مقاله China-Africa and India-Africa trade in the years 2000-2014 انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مدیریت تکنولوژی CTO ها در اقتصاد نوظهور – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مدیریت تکنولوژی CTO ها در اقتصاد نوظهور – IEEE 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوه های مدیریت تکنولوژی CTO ها در اقتصاد نوظهور هند عنوان انگلیسی مقاله Technology Management Practices of CTOs in Emerging Economy India انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقیاس کیفیت خدمات در زمینه خرده فروشی مواد غذایی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقیاس کیفیت خدمات در زمینه خرده فروشی مواد غذایی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه یک مقیاس کیفیت خدمات در زمینه خرده فروشی مواد غذایی سازمان یافته هند عنوان انگلیسی مقاله Developing a service quality scale in context of organized grocery retail of India انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات بیمارستان درمانی بیماران – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات بیمارستان درمانی بیماران – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کیفیت خدمات بیمارستان درمانی بیماران: یک ارزیابی تجربی عنوان انگلیسی مقاله Patient-perceived hospital service quality: an empirical assessment انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های هیئت مدیره و عملکرد بانک در هند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های هیئت مدیره و عملکرد بانک در هند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Board characteristics and bank performance in India ترجمه عنوان مقاله ویژگی های هیئت مدیره و عملکرد بانک در هند […]

دانلود رایگان مقاله ISI در مورد کشور هند (India) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده کشور هند اینجا کلیک نمایید.