سال انتشار - صفحه 5 از 959 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری، اصالت برند و پیام رسانی اینستاگرام – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری، اصالت برند و پیام رسانی اینستاگرام – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پایداری، اصالت برند و پیام رسانی اینستاگرام عنوان انگلیسی مقاله Sustainability, brand authenticity and Instagram messaging نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل نرخ خودکشی ۱۴ ساله در شیلی – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل نرخ خودکشی ۱۴ ساله در شیلی – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل نرخ خودکشی ۱۴ ساله در شیلی: تاثیر سیاست الکل، خشونت محلی، و یک برنامه پیشگیری از خودکشی عنوان انگلیسی مقاله Analyzing 14-years of suicide rates in Chile: Impact of alcohol policy, domestic violence, and a suicide prevention program نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت در تشخیص زودهنگام خودکشی – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت در تشخیص زودهنگام خودکشی – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیشرفت در تشخیص زودهنگام خودکشی؟ یک مطالعه ملی درباره بررسی عوامل اجتماعی-جمعیت شناختی، پیشینه استرس زا و تاریخچه بلند مدت خود آسیبی عنوان انگلیسی مقاله Advancing early detection of suicide? A national study examining socio-demographic factors, antecedent stressors and long-term history of self-harm نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی تخصیص مکان برای پناهگاه های اضطراری پس از زلزله – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی تخصیص مکان برای پناهگاه های اضطراری پس از زلزله – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل بهینه سازی تخصیص مکان برای پناهگاه های اضطراری پس از زلزله با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره مبنی بر شبکه عنوان انگلیسی مقاله A location-allocation optimization model for post-earthquake emergency shelters using network-based multi-criteria decision-making نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی جامع از عملکرد یک شرکت با کارت امتیازی متوازن – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی جامع از عملکرد یک شرکت با کارت امتیازی متوازن – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک ارزیابی جامع از عملکرد یک شرکت با استفاده از کارت امتیازی متوازن پایداری براساس فرایند تحلیل سلسه مراتبی فازی تصویر عنوان انگلیسی مقاله A comprehensive evaluation of a company performance using sustainability balanced scorecard based on picture fuzzy AHP نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاه تیرهای شبکه شیاری فولاد ضد زنگ برای پل – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاه تیرهای شبکه شیاری فولاد ضد زنگ برای پل – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شاه تیرهای شبکه شیاری فولاد ضد زنگ برای پل های جاده ای کامپوزیت: بهینه سازی و مطالعات پارامتریک عنوان انگلیسی مقاله Stainless steel corrugated web girders for composite road bridges: Optimization and parametric studies نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی ترمیم سریع برای عملکرد لرزه ای – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی ترمیم سریع برای عملکرد لرزه ای – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی ترمیم سریع برای عملکرد لرزه ای سازه هایی با آسیب لرزه ای با در نظر گرفتن ترمیم ناکامل و تاب آوری لرزه ای عنوان انگلیسی مقاله Rapid recovery strategy for seismic performance of seismic-damaged structures considering imperfect repair and seismic resilience نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کاهش استرس مبنی بر ذهن آگاهی بر سلامت روان و کیفیت زندگی – هینداوی ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کاهش استرس مبنی بر ذهن آگاهی بر سلامت روان و کیفیت زندگی – هینداوی ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر کاهش استرس مبنی بر ذهن آگاهی بر سلامت روان و کیفیت زندگی روانشناختی در میان دانشجویان دانشگاه: یک مرور اصولی مقطعی عنوان انگلیسی مقاله Effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction on Mental Health and Psychological Quality of Life among University Students: A GRADE-Assessed Systematic Review نشریه هینداوی سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگی رله مبنی بر مجموعه های منفرد بهینه در میکروگرید – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگی رله مبنی بر مجموعه های منفرد بهینه در میکروگرید – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هماهنگی رله مبنی بر مجموعه های منفرد بهینه در ریزشبکه های جریان مستقیم برای خطاهای خط عنوان انگلیسی مقاله Optimal single settings based relay coordination in DC microgrids for line faults نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خستگی و افسردگی در دانشجویان دانشکده – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خستگی و افسردگی در دانشجویان دانشکده – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خستگی و افسردگی در دانشجویان دانشکده عنوان انگلیسی مقاله Burnout and depression in college students نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقا پلتفرم اقتصاد اشتراکی ارزش برند – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقا پلتفرم اقتصاد اشتراکی ارزش برند – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک موقعیت برد-برد: ارتقا پلتفرم اقتصاد اشتراکی ارزش برند با تشویق صاحبان کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت با استفاده از بازی وارسازی عنوان انگلیسی مقاله A win-win situation: Enhancing sharing economy platform brand equity by engaging business owners in CSR using gamification نشریه الزویر انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آسیب مغزی مرتبط با ورزش در فوتبال – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آسیب مغزی مرتبط با ورزش در فوتبال – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آسیب مغزی مرتبط با ورزش در فوتبال – یک بررسی از دستورالعمل های در دسترس و فراخوان عمل برای فیفا و عوامل حاکم بر فوتبال عنوان انگلیسی مقاله Sport-related concussion in soccer –a scoping review of available guidelines and a call for action to FIFA & soccer governing bodies […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الکترودهای لوله کربنی چند لایه سه بعدی برای خازن – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الکترودهای لوله کربنی چند لایه سه بعدی برای خازن – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الکترودهای لوله کربنی چند لایه سه بعدی برای خازن های جریان متناوب پالایش خطی عنوان انگلیسی مقاله Three-dimensional multi-layer carbon tube electrodes for AC line-filtering capacitors نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]