سال انتشار - صفحه 922 از 955 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت تکنولوژیکی رشد بهره وری شواهد کشور نفتی MENA

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت تکنولوژیکی رشد بهره وری شواهد کشور نفتی MENA

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Foreign affiliates, technological catch-up, and productivity growth: Evidence from MENA oil and non-oil-  producing countries ترجمه عنوان مقاله  وابستگان خارجی، پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهره وری: شواهد از کشورهای نفتی MENA و کشورهای غیر نفتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بینش تحقیق تجربی استراتژی OEM تایلند

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بینش تحقیق تجربی استراتژی OEM تایلند

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Towards the Detroit of Asia: Empirical research insights of Thailand’s OEM strategy ترجمه عنوان مقاله  به سمت دیترویت آسیا: بینش تحقیق تجربی از استراتژی های OEM تایلند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت توسعه محصول شرکت از طریق نوآوری مدیریتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت توسعه محصول شرکت از طریق نوآوری مدیریتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Enhancing new product development capabilities of small- and medium-sized enterprises through managerial  innovations ترجمه عنوان مقاله  ارتقا قابلیت های جدید توسعه محصول شرکت های کوچک و متوسط از طریق نوآوری های مدیریتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دینامیک شهود کارشناسی تیمی پروژه NPD

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دینامیک شهود کارشناسی تیمی پروژه NPD

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The dynamics of expert and team intuition in NPD projects: The role of environmental turbulence and expert  power ترجمه عنوان مقاله  دینامیک شهود کارشناسی و تیمی در پروژه های NPD: نقش آشفتگی های محیطی و قدرت کارشناسی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیر منحنی S-curves نوآوری پول الکترونیکی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیر منحنی S-curves نوآوری پول الکترونیکی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  S-curve trajectories of electronic money innovations ترجمه عنوان مقاله  مسیرهای منحنی S-curves نوآوری های پول الکترونیکی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف استفاده سیستم واسطه ای خانگی دیدگاه سرمایه گذاران بازار سهام

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف استفاده سیستم واسطه ای خانگی دیدگاه سرمایه گذاران بازار سهام

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Intention of use of home broker systems from the stock market investors’ perspective ترجمه عنوان مقاله  هدف استفاده از سیستم های واسطه ای خانگی از دیدگاه سرمایه گذاران بازار سهام فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری انگیزشی ظرفیت جذب دانش عملکرد پروژه NPD خودرو چند ملیتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری انگیزشی ظرفیت جذب دانش عملکرد پروژه NPD خودرو چند ملیتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Motivation synergy, knowledge absorptive capacity and NPD project performance in multinational  automobiles in Thailand ترجمه عنوان مقاله  همکاری انگیزشی، ظرفیت جذب دانش و عملکرد پروژه NPD در خودروهای چند ملیتی در تایلند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تسهیل کننده احساسات منفی فرآیند تصمیم گیری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تسهیل کننده احساسات منفی فرآیند تصمیم گیری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The facilitating role of negative emotion in decision making process: A hierarchy of effects model approach ترجمه عنوان مقاله  نقش تسهیل کننده احساسات منفی در فرآیند تصمیم گیری: سلسله مراتب رویکرد مدل اثرات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه شرکت و مقصد بازار استاندارد کیفیت فعالیت صادراتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه شرکت و مقصد بازار استاندارد کیفیت فعالیت صادراتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Quality standards and export activities: Do firm size and market destination matter? ترجمه عنوان مقاله  استانداردهای کیفیت و فعالیت های صادراتی: آیا اندازه شرکت و مقصد بازار مهم است؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر فناوری رادیویی شناختی بر شبکه سازمان بین المللی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر فناوری رادیویی شناختی بر شبکه سازمان بین المللی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of cognitive radio technology on mobile network operators’ interorganizational networks and  business models ترجمه عنوان مقاله  تاثیر فناوری رادیویی شناختی بر شبکه های سازمان های بین المللی شبکه های تلفن همراه و مدل های کسب و کار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ذخاير فدرال بلو چیپ پيش بينی های سری زمانی رشد توليد آمريکا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ذخاير فدرال بلو چیپ پيش بينی های سری زمانی رشد توليد آمريکا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Comparing Federal Reserve, Blue Chip, and time series forecasts of US output growth ترجمه عنوان مقاله مقايسه ذخاير فدرال، بلو چیپ و پيش بينی های سری زمانی رشد توليد آمريکا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هشدار سود در طول چرخه کسب و کار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هشدار سود در طول چرخه کسب و کار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Bad, the boom and the bust: Profit warnings over the business cycle ترجمه عنوان مقاله  بد، رونق و ورشکستگی: هشدارهای سود در طول چرخه کسب و کار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت خارجی بازار سهام در حال ظهور

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت خارجی بازار سهام در حال ظهور

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Foreign Ownership in Emerging Stock Markets ترجمه عنوان مقاله  مالکیت خارجی در بازارهای سهام در حال ظهور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۲۸ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی و اقتصاد پولی […]