سال انتشار - صفحه 920 از 953 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف استفاده سیستم واسطه ای خانگی دیدگاه سرمایه گذاران بازار سهام

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف استفاده سیستم واسطه ای خانگی دیدگاه سرمایه گذاران بازار سهام

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Intention of use of home broker systems from the stock market investors’ perspective ترجمه عنوان مقاله  هدف استفاده از سیستم های واسطه ای خانگی از دیدگاه سرمایه گذاران بازار سهام فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری انگیزشی ظرفیت جذب دانش عملکرد پروژه NPD خودرو چند ملیتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری انگیزشی ظرفیت جذب دانش عملکرد پروژه NPD خودرو چند ملیتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Motivation synergy, knowledge absorptive capacity and NPD project performance in multinational  automobiles in Thailand ترجمه عنوان مقاله  همکاری انگیزشی، ظرفیت جذب دانش و عملکرد پروژه NPD در خودروهای چند ملیتی در تایلند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تسهیل کننده احساسات منفی فرآیند تصمیم گیری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تسهیل کننده احساسات منفی فرآیند تصمیم گیری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The facilitating role of negative emotion in decision making process: A hierarchy of effects model approach ترجمه عنوان مقاله  نقش تسهیل کننده احساسات منفی در فرآیند تصمیم گیری: سلسله مراتب رویکرد مدل اثرات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه شرکت و مقصد بازار استاندارد کیفیت فعالیت صادراتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه شرکت و مقصد بازار استاندارد کیفیت فعالیت صادراتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Quality standards and export activities: Do firm size and market destination matter? ترجمه عنوان مقاله  استانداردهای کیفیت و فعالیت های صادراتی: آیا اندازه شرکت و مقصد بازار مهم است؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر فناوری رادیویی شناختی بر شبکه سازمان بین المللی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر فناوری رادیویی شناختی بر شبکه سازمان بین المللی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of cognitive radio technology on mobile network operators’ interorganizational networks and  business models ترجمه عنوان مقاله  تاثیر فناوری رادیویی شناختی بر شبکه های سازمان های بین المللی شبکه های تلفن همراه و مدل های کسب و کار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ذخاير فدرال بلو چیپ پيش بينی های سری زمانی رشد توليد آمريکا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ذخاير فدرال بلو چیپ پيش بينی های سری زمانی رشد توليد آمريکا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Comparing Federal Reserve, Blue Chip, and time series forecasts of US output growth ترجمه عنوان مقاله مقايسه ذخاير فدرال، بلو چیپ و پيش بينی های سری زمانی رشد توليد آمريکا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هشدار سود در طول چرخه کسب و کار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هشدار سود در طول چرخه کسب و کار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Bad, the boom and the bust: Profit warnings over the business cycle ترجمه عنوان مقاله  بد، رونق و ورشکستگی: هشدارهای سود در طول چرخه کسب و کار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت خارجی بازار سهام در حال ظهور

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت خارجی بازار سهام در حال ظهور

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Foreign Ownership in Emerging Stock Markets ترجمه عنوان مقاله  مالکیت خارجی در بازارهای سهام در حال ظهور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۲۸ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی و اقتصاد پولی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی اهمیت نسبی ویژگی سهام

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی اهمیت نسبی ویژگی سهام

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Identifying the relative importance of stock characteristics ترجمه عنوان مقاله  شناسایی اهمیت نسبی ویژگی های سهام فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی و اقتصاد پولی مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بازار خارجی اضافی حجم معاملات سهام مبادله سهامداران

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بازار خارجی اضافی حجم معاملات سهام مبادله سهامداران

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effect of additional foreign market presence on the trading volume of cross-listed/traded stocks ترجمه عنوان مقاله  تاثير حضور بازار خارجی اضافی در حجم معاملات سهام مبادله شده بين سهامداران فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بازده سرمایه فکری عملکرد بانک تجاری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بازده سرمایه فکری عملکرد بانک تجاری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of the Intellectual Capital Efficiency on Commercial Banks Performance: Evidence from the US ترجمه عنوان مقاله  تاثیر بازده سرمایه فکری بر عملکرد بانک های تجاری: شواهدی از ایالات متحده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عکس العمل بیش از حد تعطیلات آخر هفته نرخ FX نقطه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عکس العمل بیش از حد تعطیلات آخر هفته نرخ FX نقطه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A calendar effect: Weekend overreaction (and subsequent reversal) in spot FX rates ترجمه عنوان مقاله  اثر تقویم: عکس العمل بیش از حد تعطیلات آخر هفته  (و عواقب پس از آن) در نرخ FX نقطه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کراس لیستینگ ارزش آفرینی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کراس لیستینگ ارزش آفرینی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Cross-listing and value creation ترجمه عنوان مقاله  کراس لیستینگ و ارزش آفرینی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۳۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله مجله مدیریت مالی چند ملیتی […]