سال انتشار - صفحه 921 از 955 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد پویایی گروه خرید

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد پویایی گروه خرید

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of performance measurement on purchasing group dynamics: The Canadian experience ترجمه عنوان مقاله تاثیر اندازه گیری عملکرد بر پویایی گروه خرید: تجربه کانادایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع موثر هوش هیجانی تیم منبع یابی میان کارکردی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع موثر هوش هیجانی تیم منبع یابی میان کارکردی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Affective diversity and emotional intelligence in cross-functional sourcing teams ترجمه عنوان مقاله  تنوع موثر و هوش هیجانی در تیم های منبع یابی میان کارکردی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش فردی الگو تصمیم گیری منطقی شهودی مدیران خرید

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش فردی الگو تصمیم گیری منطقی شهودی مدیران خرید

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Individual modes and patterns of rational and intuitive decision-making by purchasing managers ترجمه عنوان مقاله  روش های فردی و الگوهای تصمیم گیری منطقی و شهودی با  مدیران خرید فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه نوآوری سفارشی فناوری پیشرفته مواد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه نوآوری سفارشی فناوری پیشرفته مواد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A generic transformation of advanced materials technologies: Towards more integrated multi-materials  systems via customized R&D and Innovation ترجمه عنوان مقاله  تحول عمومی در فناوری های پیشرفته مواد: به سوی یکپارچه سازی سیستم های چندموادی از طریق تحقیق و توسعه و  نوآوری سفارشی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تناقض servitization چین

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تناقض servitization چین

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An empirical study of servitization paradox in China ترجمه عنوان مقاله  یک مطالعه تجربی از تناقض servitization در چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله مدیریت مالی چند […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اعطای حق ثبت اختراع جایگاه جغرافیایی تجارت ثبت اختراع

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اعطای حق ثبت اختراع جایگاه جغرافیایی تجارت ثبت اختراع

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effect of patent grant on the geographic reach of patent trade ترجمه عنوان مقاله  تاثیر اعطای حق ثبت اختراع به جایگاه جغرافیایی تجارت ثبت اختراع فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر ارتباط ظرفیت جذب تیم NPD شرکت فناوری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر ارتباط ظرفیت جذب تیم NPD شرکت فناوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of cross-functional communication on absorptive capacity of NPD teams at high technology firms  in Thailand ترجمه عنوان مقاله  تاثیر ارتباط متقابل کار بر ظرفیت جذب تیم NPD در شرکت های فناوری بالا در تایلند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بسط چارچوب شریک شدن فناوری استراتژیک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بسط چارچوب شریک شدن فناوری استراتژیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Strategic technology partnering: A framework extension ترجمه عنوان مقاله  شریک شدن فناوری استراتژیک: بسط چارچوب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد شرکت نقش تعدیل کننده قدرت فناوری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد شرکت نقش تعدیل کننده قدرت فناوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Empirical study on the relationship between executive compensation dispersion and firm performance: the  moderating role of technology intensity ترجمه عنوان مقاله  بررسی تجربی رابطه بین پراکندگی غرامت اجرایی و عملکرد شرکت: نقش تعدیل کننده قدرت فناوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نئع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقتصاد نوآوری استراتژی حمایت sme

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقتصاد نوآوری استراتژی حمایت sme

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  New economics of innovation: Strategies to support high-tech SMEs ترجمه عنوان مقاله  اقتصاد جدید نوآوری: استراتژی برای حمایت از SME های با تکنولوژی بالا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عادات گوشی هوشمند ضرورت چالش کلان داده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عادات گوشی هوشمند ضرورت چالش کلان داده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Smartphones habits, necessities, and big data challenges ترجمه عنوان مقاله  عادات گوشی های هوشمند، ضرورت ها و چالش های کلان داده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کسب و کار و استراتژی کسب و کار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کسب و کار و استراتژی کسب و کار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Alignment between business model and business strategy and contribution to the performance: Empirical  evidence from ICT Tunisian venture. ترجمه عنوان مقاله  سازگاری بین مدل کسب و کار و استراتژی کسب و کار و کمک به عملکرد: شواهد تجربی از سرمایه گذاری ICT تونس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی بیوتکنولوژی کار نهادی تکنولوژیکی آکادمیک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی بیوتکنولوژی کار نهادی تکنولوژیکی آکادمیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Institutional work in academic technological facilities: A multi-case study from the field of biotechnology in  France ترجمه عنوان مقاله  کارهای نهادی در امکانات تکنولوژیکی آکادمیک: یک مطالعه چند موردی از زمینه بیوتکنولوژی در فرانسه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]