سال انتشار - صفحه 919 از 956 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کراس داکینگ معکوس

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کراس داکینگ معکوس

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Reverse Cross-Docking ترجمه عنوان مقاله  کراس داکینگ معکوس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۲۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت، مهندسی صنایع گرایش های مرتبط  لجستیک و زنجیره تامین مجله  مجله امگا – Omega دانشگاه  دانشکده مدیریت، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوشه بندی ماشین بردار پشتیبانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوشه بندی ماشین بردار پشتیبانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Clustering categories in support vector machines ترجمه عنوان مقاله  دسته های خوشه بندی در ماشین های بردار پشتیبانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی کامپیوتر گرایش های مرتبط  هوش مصنوعی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیزعملکرد مدل تصادفی شارژ خودرو الکتریکی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیزعملکرد مدل تصادفی شارژ خودرو الکتریکی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Scheduling and Performance Analysis under a Stochastic Model for Electric Vehicle Charging Stations ترجمه عنوان مقاله  برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل عملکرد تحت یک مدل تصادفی برای ایستگاه های شارژ خودرو الکتریکی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  قیمت گذاری زنجیره تامین به منظور سفارش مقررات کلاهبرداری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت گذاری زنجیره تامین به منظور سفارش مقررات کلاهبرداری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Production and Pricing Problems in Make-To-Order Supply Chain with Cap-and-Trade Regulation ترجمه عنوان مقاله  مشکلات تولید و قیمت گذاری در زنجیره تامین به منظور سفارش با مقررات کلاهبرداری و تجارت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح بندی مزارع انرژی موج اقیانوس مدل خواص بهینه سازی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح بندی مزارع انرژی موج اقیانوس مدل خواص بهینه سازی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Layouts for Ocean Wave Energy Farms: Models, Properties, and Optimization ترجمه عنوان مقاله  طرح بندی برای مزارع انرژی موج اقیانوس: مدل ها، خواص، و بهینه سازی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند سلسله مراتب تحلیلی عبارات اولویت فاصله ای

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند سلسله مراتب تحلیلی عبارات اولویت فاصله ای

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The analytic hierarchy process with interval preference statements ترجمه عنوان مقاله  فرآیند سلسله مراتب تحلیلی با عبارات اولویت فاصله ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۳۴ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله امگا – Omega […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد تحلیلی برنامه ریزی تست خودرو

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد تحلیلی برنامه ریزی تست خودرو

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An analytical approach to prototype vehicle test scheduling ترجمه عنوان مقاله  یک رویکرد تحلیلی برای برنامه ریزی تست خودرو نمونه اولیه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مکانیک گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد مولد سازگاری محصول

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد مولد سازگاری محصول

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Evaluating productive performance: A new approach based on the product-mix problem consistent with Data  Envelopment Analysis ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی عملکرد مولد: یک رویکرد جدید براساس یک مساله سازگاری محصول با تحلیل پوششی داده ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی شارژ تخلیه وسایل نقلیه الکتریکی سیستم مدیریت انرژی ساختمان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی شارژ تخلیه وسایل نقلیه الکتریکی سیستم مدیریت انرژی ساختمان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A linear programming based heuristic algorithm for charge and discharge scheduling of electric vehicles in a  building energy management system ترجمه عنوان مقاله  یک الگوریتم اکتشافی مبتنی بر برنامه نویسی خطی برای برنامه ریزی شارژ و تخلیه وسایل نقلیه الکتریکی در سیستم  مدیریت انرژی ساختمان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه بهره وری مالم کوئیست سیستم تولید موازی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه بهره وری مالم کوئیست سیستم تولید موازی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Measurement and decomposition of the Malmquist productivity index for parallel production systems ترجمه عنوان مقاله  اندازه گیری و تجزیه شاخص بهره وری مالم کوئیست برای سیستم تولید موازی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۹ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان بازدهی سرمایه بازسازی ظرفیت حمل و نقل

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان بازدهی سرمایه بازسازی ظرفیت حمل و نقل

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Maximizing the rate of return on the capital employed in shipping capacity renewal ترجمه عنوان مقاله  به حداکثر رساندن میزان بازدهی سرمایه مورد استفاده در بازسازی ظرفیت حمل و نقل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملیات ترکیبی انتقال ایمن کارکنان به مکان دور از ساحل

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملیات ترکیبی انتقال ایمن کارکنان به مکان دور از ساحل

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Combined emergency preparedness and operations for safe personnel transport to offshore locations ترجمه عنوان مقاله  آمادگی اضطراری و عملیات ترکیبی برای انتقال ایمن کارکنان به مکان های دور از ساحل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی طراحی قرارداد عدم تقارن اطلاعات

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی طراحی قرارداد عدم تقارن اطلاعات

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Enhancing Corporate Social Responsibility: Contract Design under Information Asymmetry ترجمه عنوان مقاله  افزایش مسئولیت اجتماعی شرکتی: طراحی قرارداد تحت عدم تقارن اطلاعات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۴۶  صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های […]