سال انتشار - صفحه 953 از 955 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کسب و کار در تقویت دموکراسی جهانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کسب و کار در تقویت دموکراسی جهانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Corporate democratic nation-building: Reflections on the constructive role of businesses in fostering global  democracy ترجمه عنوان مقاله  شرکت دموکراتیک ملت سازی: تأملاتی در نقش سازنده از کسب و کار در تقویت دموکراسی جهانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراک کارکنان از سیستم کار با عملکرد بالا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراک کارکنان از سیستم کار با عملکرد بالا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Employees’ perceptions of high-performance work systems and innovative behaviour: The role of exploratory  learning ترجمه عنوان مقاله  ادراکات کارکنان از سیستم های کار با عملکرد بالا و رفتار نوآورانه: نقش یادگیری اکتشافی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تعدیل اقدامات راهبردی منابع انسانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تعدیل اقدامات راهبردی منابع انسانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Breadth of external knowledge sourcing and product innovation: The moderating role of strategic human  resource practices ترجمه عنوان مقاله  وسعت تامین منابع دانش خارجی و نوآوری محصول: نقش تعدیل اقدامات راهبردی منابع انسانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش واسطه ای جهت دهی کارآفرینی بین المللی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش واسطه ای جهت دهی کارآفرینی بین المللی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Governance structure and internationalization of family-controlled firms: The mediating role of international  entrepreneurial orientation ترجمه عنوان مقاله  ساختار حکمرانی و جهانی سازی شرکت کنترل شده خانوادگی : نقش واسطه ای جهت دهی کارآفرینی بین المللی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت فناوری تا ماراتن فناوری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت فناوری تا ماراتن فناوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  From technology race to technology marathon: A behavioral explanation of technology advancement ترجمه عنوان مقاله از رقابت فناوری تا ماراتن فناوری: یک توضیح رفتاری پیشرفت تکنولوژی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش تحقیق رفتار موثر مدیر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش تحقیق رفتار موثر مدیر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Values and behaviors of effective lean managers: Mixed-methods exploratory research ترجمه عنوان مقاله  ارزش ها و رفتارهای موثر مدیران ضعیف: مخلوط روش تحقیق اکتشافی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۳ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک ایجاد توازن بین استقلال و قدرت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک ایجاد توازن بین استقلال و قدرت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Understanding how balancing autonomy and power might occur in leading organizational change ترجمه عنوان مقاله  درک این که چگونه ایجاد توازن بین استقلال و قدرت ممکن است منجربه تغییر سازمانی پیشرو شود فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله Discussion سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصورسازی مجدد رهبری اخلاقی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصورسازی مجدد رهبری اخلاقی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Re-imagining ethical leadership as leadership for the greater good ترجمه عنوان مقاله  تصورسازی مجدد رهبری اخلاقی به عنوان رهبری برای اهداف والاتر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۴ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برونو لاتور به عنوان نظریه پرداز

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برونو لاتور به عنوان نظریه پرداز

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Bruno Latour and Niklas Luhmann as organization theorists ترجمه عنوان مقاله  برونو لاتور و نیکلاس لومان به عنوان نظریه پردازان سازمان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روانشناسی فاصله روانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روانشناسی فاصله روانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The psychology of psychic distance: Antecedents of asymmetric perceptions ترجمه عنوان مقاله  روانشناسی فاصله روانی: سوابق ادراکات نامتقارن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل تعمیم یافته climatoeconomic

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل تعمیم یافته climatoeconomic

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A gene-dependent climatoeconomic model of generalized trust ترجمه عنوان مقاله  اعتماد تعمیم یافته مدل climatoeconomic وابسته به ژن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش فناوری اطلاعات و ارتباطات بنگاه اقتصاد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش فناوری اطلاعات و ارتباطات بنگاه اقتصاد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  How valuable is information and communication technology? A study of emerging economy enterprises ترجمه عنوان مقاله  فناوری اطلاعات و ارتباطات چقدر ارزشمند است؟ مطالعه در حال ظهور بنگاههای اقتصاد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمونه کار در شراکت نوآوری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمونه کار در شراکت نوآوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Innovating across boundaries: A portfolio perspective on innovation partnerships of multinational  corporations ترجمه عنوان مقاله  نوآوری در سراسر مرزها: دیدگاه پرتفوی در شراکت نوآوری شرکت های چند ملیتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله […]