مقالات مدیریت اسپرینگر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به کارگیری یک چشم انداز از منظره در میراث فرهنگی دیجیتالی – اسپرینگر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به کارگیری یک چشم انداز از منظره در میراث فرهنگی دیجیتالی – اسپرینگر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقدمه: به کارگیری یک چشم انداز از منظره در میراث فرهنگی دیجیتالی عنوان انگلیسی مقاله Introduction: applying a landscape perspective to digital cultural heritage انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها و فرصت رشد – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها و فرصت رشد – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت ها و فرصت رشد: مطالعه موردی صندوق های امانی سرمایه گذاری در املاک و مستغلات عنوان انگلیسی مقاله Corporate Social Responsibility and Growth Opportunity: The Case of Real Estate Investment Trusts انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده نوآوری محصولات جدید در بخش SMEs غنا – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده نوآوری محصولات جدید در بخش SMEs غنا – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده نوآوری محصولات جدید در بخش SMEs غنا عنوان انگلیسی مقاله Determinants of new products innovation in Ghanaian SMEs sector انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دلیل یادگیری اخلاق تجاری و برداشت های دانشجویان از استفاده اخلاق کاربردی تجارت – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دلیل یادگیری اخلاق تجاری و برداشت های دانشجویان از استفاده اخلاق کاربردی تجارت – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چرا اخلاق تجاری را یاد می گیرید؟ برداشت های دانشجویان از استفاده و ارزش مبادله اخلاق کاربردی تجارت عنوان انگلیسی مقاله Why learn business ethics?—Students’ conceptions of the use and exchange value of applied business ethics انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های اطلاعاتی مدیریتی برای مداخلات مبتنی بر جامعه برای بهبود سلامت – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های اطلاعاتی مدیریتی برای مداخلات مبتنی بر جامعه برای بهبود سلامت – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های اطلاعاتی مدیریتی برای مداخلات مبتنی بر جامعه برای بهبود سلامت: مطالعه کیفی دیدگاه های ذینفعان عنوان انگلیسی مقاله Management information systems for community based interventions to improve health: qualitative study of stakeholder perspectives انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکوسیستم مدیریت کیفیت برای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در دوره صنعت ۴٫۰ – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکوسیستم مدیریت کیفیت برای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در دوره صنعت ۴٫۰ – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اکوسیستم مدیریت کیفیت برای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در دوره صنعت ۴٫۰ عنوان انگلیسی مقاله The quality management ecosystem for predictive maintenance in the Industry 4.0 era انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش شبکه توزیع کننده در تداوم مشکلات حقوقی و اخلاقی شرکتهای بازاریابی چند سطحی – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش شبکه توزیع کننده در تداوم مشکلات حقوقی و اخلاقی شرکتهای بازاریابی چند سطحی – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش شبکه توزیع کننده در تداوم مشکلات حقوقی و اخلاقی شرکتهای بازاریابی چند سطحی عنوان انگلیسی مقاله The Role of the Distributor Network in the Persistence of Legal and Ethical Problems of Multi-level Marketing Companies انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی، استرس شغلی و اهداف ترک شغل در بین کارکنان بهداشت – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی، استرس شغلی و اهداف ترک شغل در بین کارکنان بهداشت – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رضایت شغلی، استرس شغلی و اهداف ترک شغل در بین کارکنان بهداشت روستایی: یک مطالعه مقطعی در ۱۱ استان غربی چین عنوان انگلیسی مقاله Job satisfaction, work stress, and turnover intentions among rural health workers: a cross-sectional study in 11 western provinces of China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری های فضایل اخلاقی سازمانی – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری های فضایل اخلاقی سازمانی – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری های فضایل اخلاقی سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Organizational Ethical Virtues of Innovativeness انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تعدیل کننده فرهنگ نوآورانه و یادگیری سازمانی بین سبک های رهبری در مرتبه سوم – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تعدیل کننده فرهنگ نوآورانه و یادگیری سازمانی بین سبک های رهبری در مرتبه سوم – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر تعدیل کننده فرهنگ نوآورانه و یادگیری سازمانی بین سبک های رهبری در مرتبه سوم و عملکرد سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط مالزی عنوان انگلیسی مقاله Mediating effect of innovative culture and organizational learning between leadership styles at third-order and organizational performance in Malaysian SMEs انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی AHP-تاپسیس با مجموعه های فازی فیثاغورثی برای تحلیل ریسک اطلاعات – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی AHP-تاپسیس با مجموعه های فازی فیثاغورثی برای تحلیل ریسک اطلاعات – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یکپارچه سازی وسیع AHP-تاپسیس با مجموعه های فازی فیثاغورثی برای تجزیه و تحلیل ریسک امنیتی اطلاعات عنوان انگلیسی مقاله AHP–TOPSIS integration extended with Pythagorean fuzzy sets for information security risk analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایان حاکمیت شرکتی و شروع پلت فرم حاکمیت – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایان حاکمیت شرکتی و شروع پلت فرم حاکمیت – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پایان “حاکمیت شرکتی”: سلام “پلت فرم حاکمیت” عنوان انگلیسی مقاله The End of ‘Corporate’ Governance: Hello ‘Platform’ Governance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus – Master […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برون سپاری Teleradiological، سازش و هزینه های پنهان – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برون سپاری Teleradiological، سازش و هزینه های پنهان – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برون سپاری Teleradiological-سازش و هزینه های پنهان عنوان انگلیسی مقاله Teleradiological outsourcing-compromises and hidden costs انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله ادیتوریال (Editorial Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]