مقاله انگلیسی رایگان در مورد حیوانات منبع بیماری زای مسمومیت غذایی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Animals as sources of food-borne pathogens: A review ترجمه عنوان مقاله حیوانات منبع بیماری زای مسمومیت غذایی: یک بررسی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از متابولومیکس برای بررسی نشناگر های زیستی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Using Metabolomics to Investigate Biomarkers of Drug Addiction ترجمه عنوان مقاله استفاده از متابولومیکس برای بررسی نشناگر های زیستی اعتیاد به مواد مخدر فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسگرهای نانوساختار برای کشاورزی هوشمند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Nanostructured (Bio)sensors for smart agriculture ترجمه عنوان مقاله حسگرهای نانوساختار (زیستی) برای کشاورزی هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط کشاورزی و بیوتکنولوژی گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انعطاف پذیری بازار کار شواهد از کارفرما و کارمند ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Why new crop technology is not scale-neutral—A critique of the expectations for a crop-based African Green Revolution ترجمه عنوان مقاله  انعطاف پذیری بازار کار بیشتر برای نوآوری بیشتر؟ شواهد از کارفرما و کارمند مرتبط با اطلاعات میکرو فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل اکسرژی و انرژی غذای مایع در فرایند گرمایش اهمی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Exergy and energy analyses of liquid food in an Ohmic heating process: A case study of tomato production ترجمه عنوان مقاله  تحلیل های اکسرژی و انرژی غذای مایع در فرایند گرمایش اهمی: یک مطالعه موردی تولید گوجه فرنگی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پخت نان با فناوری گرمایش اهمی بررسی آزمایشات و مدلسازی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Bread baking using ohmic heating technology; a comprehensive study based on experiments and modelling ترجمه عنوان مقاله  پخت نان با استفاده از فناوری گرمایش اهمی؛ یک بررسی جامع مبتنی بر آزمایشات و مدلسازی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان