مقاله انگلیسی رایگان در مورد خلاقیت در رویدادها: داستان ناگفته – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Creativity in events: the untold story ترجمه عنوان مقاله خلاقیت در رویدادها: داستان ناگفته فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط علوم تربیتی، مدیریت گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت دیفرانسیل پاسخ کم در آموزش مهارت اجتماعی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Differential reinforcement of low rate responding in social skills training ترجمه عنوان مقاله تقویت دیفرانسیل پاسخ کم در آموزش مهارت های اجتماعی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مستقیم و متقابل در مهارت های اجتماعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 45 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Direct and reciprocal effects among social skills, vocabulary, and reading comprehension in first grade ترجمه عنوان مقاله اثرات مستقیم و متقابل در مهارت های اجتماعی، واژگان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ی درسی ارتباطی برای دانشجویان دندانپزشکی – NCBI 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A communication-focused curriculum for dental students – an experiential training approach ترجمه عنوان مقاله برنامه ی درسی ارتباطی برای دانشجویان دندانپزشکی – یک رویکرد آموزشی تجربی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه درسی در خارج از کشور: زیرساخت ویکتوریایی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Conditions for broad-based curriculum scholarship: reflections on Victorian infrastructure for supporting curriculum workers in the 1970s and 1980s ترجمه عنوان مقاله شروط برنامه درسی در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقاء کیفیت با توسعه ی برنامه درسی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Quality improvement in curriculum development ترجمه عنوان مقاله ارتقاء کیفیت با توسعه ی برنامه درسی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط علوم تربیتی گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه درسی دو سوگرا با تمرکز به موضوع – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The ambivalence of subject-focused curriculum inquiry: the case of history education research in Australia ترجمه عنوان مقاله برنامه درسی دو سوگرا با تمرکز به موضوع: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه معلمان نسب به برنامه درسی سواد غذایی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Teachers’ perspectives of a new food literacy curriculum in Australia ترجمه عنوان مقاله دیدگاه معلمان نسب به برنامه درسی سواد غذایی در استرالیا فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه درسی به عنوان حرفه گرایی در زمینه – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Curriculum making as professionalism-in-context: the cases of two elementary school teachers amidst curriculum change in Cyprus ترجمه عنوان مقاله برنامه درسی به عنوان حرفه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی نتایج یادگیری پایداری – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Integrating sustainability learning outcomes into a university curriculum: A case study of institutional dynamics ترجمه عنوان مقاله یکپارچه کردن نتایج یادگیری پایداری در یک برنامه درسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فکر محاسباتی در کلاس های آموزش تلفیقی پیش دانشگاهی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Computational Thinking in pre-university Blended Learning classrooms ترجمه عنوان مقاله فکر محاسباتی در کلاس های آموزش تلفیقی پیش دانشگاهی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی محتوایی برنامه تحصیلات پیش از مدرسه در ترکیه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Content Assessment of Pre-School Education Program in Turkey towards Music Education ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی محتوایی برنامه تحصیلات پیش از مدرسه در ترکیه نسبت به تحصیلات موسیقی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  5 صفحه رشته های مرتبط  علوم تربیتی گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه تدریس معلمان ریاضی و وضعیت ریاضی دانش آموزان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Relationship between Mathematics Teachersí Teaching Approaches and 9th Grade Studentsí Mathematics Self ترجمه عنوان مقاله  رابطه بین رویکردهای تدریس معلمان ریاضی و وضعیت ریاضی دانش آموزان پایه نهم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  14 صفحه رشته های مرتبط  علوم تربیتی گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان