مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه جنبشی و تکامل ساختاری هسته زباله شیشه ای – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 45 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Kinetic study and structural evolution of SON68 nuclear waste glass altered from 35 to 125null◦C under unsaturated H2O and D2O18 vapour conditions ترجمه عنوان مقاله مطالعه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیکی برای توصیف مواد هایپرالاستیک – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A genetic algorithm for the characterization of hyperelastic materials ترجمه عنوان مقاله الگوریتم ژنتیکی برای توصیف مواد هایپرالاستیک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ژئوپلیمرهای نوظهور حاوی گل قرمز و خرده زباله شیشه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Novel geopolymers incorporating red mud and waste glass cullet ترجمه عنوان مقاله ژئوپلیمرهای نوظهور حاوی گل قرمز و خرده زباله شیشه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نفوذ الکتریکی کامپوزیت های نانو ذرات پلیمر – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Electrical percolation of nanoparticle-polymer composites ترجمه عنوان مقاله نفوذ الکتریکی کامپوزیت های نانو ذرات پلیمر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی پلیمر گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش سلول واحد در محاسبه حرارتی کامپوزیت ها – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  35 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Appropriate utilization of the unit cell method in thermal calculation of composites ترجمه عنوان مقاله استفاده مناسب از روش سلول واحد در محاسبه حرارتی کامپوزیت ها […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کامپوزیت های پلی کربنات تقویت شده با الیاف بازالت – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mechanics and rheology of basalt fiber-reinforced polycarbonate composites ترجمه عنوان مقاله مکانیک و رئولوژیک کامپوزیت های پلی کربنات تقویت شده با الیاف بازالت فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل تخریب UV برای پلیمرها و کامپوزیت های ماتریکس پلیمری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله UV degradation model for polymers and polymer matrix composites ترجمه عنوان مقاله مدل تخریب UV برای پلیمرها و کامپوزیت های ماتریکس پلیمری فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده کاوی پیشرفته در میدان یونی میکروسکوپی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Advanced data mining in field ion microscopy ترجمه عنوان مقاله داده کاوی پیشرفته در میدان یونی میکروسکوپی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی مواد، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تیرهای کامپوزیت فولاد-بتن ضد زنگ – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis of stainless steel-concrete composite beams ترجمه عنوان مقاله آنالیز تیرهای کامپوزیت فولاد-بتن ضد زنگ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی مواد گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های ساخت آلیاژهای حافظه دار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 36 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Methods of fabricating Cu-Al-Ni shape memory alloys ترجمه عنوان مقاله روش های ساخت آلیاژهای حافظه دار Cu-Al-Ni فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی مواد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جوشکاری لیزری آلومینیوم حافظه ای Cu-Al-Be – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Laser welding of Cu-Al-Be shape memory alloys: Microstructure and mechanical properties ترجمه عنوان مقاله جوشکاری لیزری آلومینیوم حافظه ای Cu-Al-Be: خواص میکروارگانیسم و خواص مکانیکی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتبار سنجی داده های مواد با شبکه عصبی مصنوعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Materials data validation and imputation with an artificial neural network ترجمه عنوان مقاله اعتبار سنجی داده های مواد و محاسبه با یک شبکه عصبی مصنوعی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت ماشینکاری فیبرهای پلیمری تقویت شده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله CFRP machining capability by a circular saw ترجمه عنوان مقاله قابلیت ماشینکاری فیبر های پلیمری تقویت شده (CFRP) توسط یک اره مدور فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان