مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت بحران استاندارد برای خودزنی و خودکشی – NCBI 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A standardized crisis management model for self-harming and suicidal individuals with three or more diagnostic criteria of borderline personality disorder: The Brief Admission Skåne randomized controlled […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرسشنامه بیماری پارکینسون در بیماران – NCBI 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Responsiveness of the short-form health survey and the Parkinson’s disease questionnaire in patients with Parkinson’s disease ترجمه عنوان مقاله بررسی تاثیرپذیری سلامتی کوتاه مدت و پرسشنامه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم درمان پلی سیتمی ورا – NCBI 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Polycythemia vera treatment algorithm 2018 ترجمه عنوان مقاله الگوریتم درمان پلی سیتمی ورا 2018 فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی گرایش های مرتبط خون […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم درمانی برای ازدیاد پلاکتهای خون ترمبوسیتمی – NCBI 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Essential thrombocythemia treatment algorithm 2018 ترجمه عنوان مقاله الگوریتم درمانی ضروری برای ازدیاد پلاکتهای خون ترمبوسیتمی 2018 فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خشونت علیه زنان و اختلال روانی – NCBI 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Violence against women and mental disorder: a qualitative study in Bangladesh ترجمه عنوان مقاله خشونت علیه زنان و اختلال روانی: یک مطالعه کیفی در بنگلادش فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست های خشونت علیه زنان در سریلانکا – NCBI 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Factors shaping political priorities for violence against women-mitigation policies in Sri Lanka ترجمه عنوان مقاله عوامل اولویت ساز سیاسی برای کاهش سیاست های خشونت علیه زنان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خشونت علیه زنان: نگرش پرستاران و زنان – NCBI 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Violence against women: knowledge, attitudes and beliefs of nurses and midwives ترجمه عنوان مقاله خشونت علیه زنان: دانش، باورها و نگرش های پرستاران و زنان فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد مشارکت کاری و اختلال روانی در بین کارکنان ژاپن – NCBI 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Job crafting, work engagement, and psychological distress among Japanese employees: a cross-sectional study ترجمه عنوان مقاله ایجاد فرصت های شغلی، مشارکت کاری و اختلال روانی در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه وضعیت خطر سلامت کارکنان و معیارهای عملکرد کار – NCBI 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A global, cross cultural study examining the relationship between employee health risk status and work performance metrics ترجمه عنوان مقاله یک مطالعه فرهنگی بین المللی، بررسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر و شیوع خشونت در کودکان – NCBI 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Lifetime and past-year prevalence of children’s exposure to violence in 9 Balkan countries: the BECAN study ترجمه عنوان مقاله طول عمر و شیوع خشونت در کودکان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگ کردن دیوار های سلولی و رشد سلول – NCBI 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 2 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Coordinating Cell Walls and Cell Growth: A Role for LRX Extensin Chimeras ترجمه عنوان مقاله هماهنگ کردن دیوار های سلولی و رشد سلول: یک نقش برای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترجیحات مصرف کنندگان برای برچسب زدن آلرژن مواد غذایی – NCBI 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Consumer preferences for food allergen labeling ترجمه عنوان مقاله ترجیحات مصرف کنندگان برای برچسب زدن آلرژن مواد غذایی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ی درسی ارتباطی برای دانشجویان دندانپزشکی – NCBI 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A communication-focused curriculum for dental students – an experiential training approach ترجمه عنوان مقاله برنامه ی درسی ارتباطی برای دانشجویان دندانپزشکی – یک رویکرد آموزشی تجربی […]

مشاهده و دانلود رایگان