مقاله انگلیسی رایگان در مورد انعطاف پذیری اجتماعی-زیست محیطی برای طراحی شهری – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Articulating a social-ecological resilience agenda for urban design ترجمه عنوان مقاله بحث در مورد انعطاف پذیری اجتماعی-زیست محیطی برای طراحی شهری فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه موردی در طراحی شهری اولیه – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A case study in early urban design: Toronto, 1966–1978 ترجمه عنوان مقاله مطالعه موردی در طراحی شهری اولیه: تورنتو، 1976-1966 فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر برنامه ریزی منابع سازمانی بر مدیریت منابع انسانی – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impact of enterprise resource planning on human resource management in automobile sector: Statistical analysis ترجمه عنوان مقاله تاثیر برنامه ریزی منابع سازمانی بر مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وفاداری به برند مشتریان هتل و تریپ ادوایزر – تیلور و فرانسیس 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Tripvisor andAd hotel consumer brand loyalty ترجمه عنوان مقاله وفاداری به برند مشتریان هتل و تریپ ادوایزر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل وفاداری برند در صنعت ارتباطات مخابراتی – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modelling brand loyalty in the Nigerian telecommunications industry ترجمه عنوان مقاله مدل وفاداری برند در صنعت ارتباطات مخابراتی نیجریه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد کارگاه مدیریت ریسک – تیلور و فرانسیس 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Risk management workshop application: a case study of Ahwaz Urban Railway project ترجمه عنوان مقاله کاربرد کارگاه مدیریت ریسک: مطالعه موردی پروژه راه آهن […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک ارتباط بین تحلیل کلان داده و نوآوری – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله BIG data – BIG gains? Understanding the link between big data analytics and innovation ترجمه عنوان مقاله کلان داده – سودهای کلان؟ درک ارتباط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social Media in Crisis Management: An Evaluation and Analysis of Crisis Informatics Research ترجمه عنوان مقاله رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران: ارزیابی و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بالا بردن همکاری امنیتی اتحادیه اروپا و استرالیا – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhanced European Union–Australia security cooperation through crisis management ترجمه عنوان مقاله بالا بردن همکاری امنیتی بین اتحادیه اروپا و استرالیا از طریق مدیریت بحران […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قاب های بتنی دارای بتن مسلح نامنظم – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Component Level Fragility Estimation for Vertically Irregular Reinforced Concrete Frames ترجمه عنوان مقاله تخمين شكستگی سطح اجزاء برای قاب های بتنی دارای بتن مسلح […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار پیوند بین خوردگی-شکسته بتن مسلح و ورق CFRP – تیلور و فرانسیس 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Experimental study on bond behavior between corrosion-cracked reinforced concrete and CFRP sheets ترجمه عنوان مقاله بررسی تجربی بر رفتار پیوند بین خوردگی-شکسته بتن مسلح […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی قابلیت اطمینان سازه های بتن آرمه – تیلور و فرانسیس 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reliability assessment of reinforced concrete structures based on random damage model ترجمه عنوان مقاله ارزیابی قابلیت اطمینان سازه های بتن آرمه بر اساس مدل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی لرزه ای پایه های پل بتنی – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 64 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Seismic Assessment of Existing Hollow Circular Reinforced Concrete Bridge Piers ترجمه عنوان مقاله ارزیابی لرزه ای پایه های پل بتنی مسلح شده دایره ای […]

مشاهده و دانلود رایگان