مقاله انگلیسی رایگان در مورد سارکوم میلوئید بعد از پیوند سلول بنیادی آلوژنیک برای سرطان خون – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Myeloid Sarcoma after Allogenic Stem Cell Transplantation for Acute Myeloid Leukemia: Successful Consolidation Treatment Approaches in Two Patients ترجمه عنوان مقاله سارکوم میلوئید بعد از پیوند […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین ۴-متیل‌ایمیدازول در کم خونی کاراملی – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Determination of 4-Methylimidazole in Ammonia Caramel Using Gas Chromatography–Tandem Mass Spectrometry (GC-MS/MS) ترجمه عنوان مقاله تعیین ۴-متیل‌ایمیدازول در کم خونی کاراملی با استفاده از گاز کروماتوگرافی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز عوامل تعیین کننده شیوع کم خونی در کودکان – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multilevel Analysis of Determinants of Anemia Prevalence among Children Aged 6–59 Months in Ethiopia: Classical and Bayesian Approaches ترجمه عنوان مقاله آنالیز چند سطحی عوامل تعیین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوع کمبود آهن و کم خونی در دانشجویان دانشگاه حدیده – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Prevalence of Iron Deficiency Anemia among University Students in Hodeida Province, Yemen ترجمه عنوان مقاله شیوع کمبود آهن و کم خونی در میان دانشجویان دانشگاه در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وضعیت ایمنی خون در سازمان جهانی بهداشت آفریقا – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Blood Safety Status in WHO African Region Countries: Lessons Learnt from Mauritius ترجمه عنوان مقاله وضعیت ایمنی خون در سازمان جهانی بهداشت کشور های منطقه ای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغذیه خونی دوم توسط پشه ماده – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Second Blood Meal by Female Lutzomyia longipalpis: Enhancement by Oviposition and Its Effects on Digestion, Longevity, and Leishmania Infection ترجمه عنوان مقاله تغذیه خونی دوم توسط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موردی کمیاب کوکائین القا شده آنوریسم آئورت – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Rare Case of Cocaine-Induced Aortic Aneurysm: A Near Dissection Event ترجمه عنوان مقاله موردی کمیاب کوکائین القا شده آنوریسم آئورت: یک رویداد تشریحی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منجر شدن کم کاری غده پارتیروئید به تشنج – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Hypoparathyroidism Causing Seizures: When Epilepsy Does Not Fit ترجمه عنوان مقاله منجر شدن کم کاری غده پارتیروئید به تشنج: زمانی که صرع سازگار نیست فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز کیفی الگوی اثر انگشت در گروه های خونی – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Qualitative Analysis of Primary Fingerprint Pattern in Different Blood Group and Gender in Nepalese ترجمه عنوان مقاله آنالیز کیفی الگوی اثر انگشت در گروه های خونی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی فضایی و واقعیت مجازی در یادگیری آناتومی – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stereopsis, Visuospatial Ability, and Virtual Reality in Anatomy Learning ترجمه عنوان مقاله برجسته بینی، توانایی فضایی و واقعیت مجازی در یادگیری آناتومی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر پیوند Fecal Microbiota در کودک مبتلا به نشانگان توره – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Effect of Fecal Microbiota Transplantation on a Child with Tourette Syndrome ترجمه عنوان مقاله اثر پیوند Fecal Microbiota در کودک مبتلا به نشانگان توره فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماران مبتلا به کمبود گلوکز 6 فسفات دی هیدروژنیزه – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of High-Dose Vitamin C Infusion in a Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase-Deficient Patient ترجمه عنوان مقاله اثر تزریق ویتامین C با دوز بالا در بیماران مبتلا به کمبود […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یافته های سونوگرافی لگن در زنان مبتلا به فیستول – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Pelvic Ultrasound Findings in Women with Obstetric Fistula: A Cross-Sectional Study of Cases and Controls ترجمه عنوان مقاله یافته های سونوگرافی لگن در زنان مبتلا به […]

مشاهده و دانلود رایگان