مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات بازار و بازده سهام: نقش تامین کنندگان نقدینگی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  36 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Market volatility and stock returns: The role of liquidity providers ترجمه عنوان مقاله نوسانات بازار و بازده سهام: نقش تامین کنندگان نقدینگی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد احساسات شادی روزانه توییتر و پیش بینی بازدهی سهام (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Twitter’s daily happiness sentiment and the predictability of stock returns ترجمه عنوان مقاله احساسات شادی روزانه توییتر و پیش بینی بازدهی سهام فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قانون رقابت و قابلیت همکاری در محاسبات ابر (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Competition law and interoperability in cloud computing ترجمه عنوان مقاله قانون رقابت و قابلیت همکاری در محاسبات ابر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارت مجازی: بازاریابی مجازی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Virtual trade shows: Exhibitors’ perspectives on virtual marketing capability requirements ترجمه عنوان مقاله تجارت مجازی نشان می دهد: دیدگاه های بازرگانان در مورد الزامات قابلیت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تعارضات عملکردی بر قابلیت بازاریابی در روابط کانال (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Influence of functional conflicts on marketing capability in channel relationships ترجمه عنوان مقاله تاثیر تعارضات عملکردی بر قابلیت بازاریابی در روابط کانال فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه پاسخ به تقاضا در بازار برق عمده فروشی سنگاپور (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Demand response program in Singapore’s wholesale electricity market ترجمه عنوان مقاله برنامه پاسخ به تقاضا در بازار برق عمده فروشی سنگاپور فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تصادفی ذخیره انرژی در بازارهای عمده فروشی برق (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stochastic valuation of energy storage in wholesale power markets ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تصادفی ذخیره انرژی در بازارهای عمده فروشی برق فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت گذاری ریسک های عمده فروشی و رفتار نرخ سپرده خرده فروشی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Risk pricing of wholesale funds and the behavior of retail deposit rates ترجمه عنوان مقاله قیمت گذاری ریسک های عمده فروشی و رفتار نرخ سپرده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همبستگی و خوشه بندی در بازارهای برق عمده فروشی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Correlations and clustering in wholesale electricity markets ترجمه عنوان مقاله همبستگی و خوشه بندی در بازارهای برق عمده فروشی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت و راحتی: تاثیر سوپر مارکت در مصرف غذاها و نوشیدنی ها (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Price and convenience: The influence of supermarkets on consumption of ultraprocessed foods and beverages in Brazil ترجمه عنوان مقاله قیمت و راحتی: تاثیر سوپر مارکت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی چرخه زندگی از ضایعات غذایی سوپرمارکت (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Life cycle assessment of supermarket food waste ترجمه عنوان مقاله ارزیابی چرخه زندگی از ضایعات غذایی سوپرمارکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا وفاداری رفتاری به سوپر مارکت های آنلاین کاهش یافته است؟ (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Has behavioural loyalty to online supermarkets declined? ترجمه عنوان مقاله آیا وفاداری رفتاری به سوپر مارکت های آنلاین کاهش یافته است؟ فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فرانچایزینگ رستوران جایگزین یا مکملی برای بدهی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Is restaurant franchising capital a substitute for or a complement to debt? ترجمه عنوان مقاله آیا سرمایه فرانچایزینگ رستوران جایگزین یا مکملی برای بدهی است؟ […]

مشاهده و دانلود رایگان