مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت اطلاعات آنلاین در مورد گزینه های درمان سرطان سینه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Quality of online information on breast cancer treatment options ترجمه عنوان مقاله کیفیت اطلاعات آنلاین در مورد گزینه های درمان سرطان سینه فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه های تراکنش و رقابت بین شرکت های حسابرسی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Transaction costs and competition among audit firms in local markets ترجمه عنوان مقاله هزینه های تراکنش و رقابت بین شرکت های حسابرسی در بازارهای محلی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سود، تنظیم حسابرسی و تامین مالی شرکت های بزرگ – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 52 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings management, audit adjustments, and the financing of corporate acquisitions: Evidence from China ترجمه عنوان مقاله مدیریت سود، تنظیم حسابرسی و تامین مالی شرکت های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه کنترل رسمی در کشتارگاه ها از طریق حسابرسی داخلی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Developing official control in slaughterhouses through internal audits ترجمه عنوان مقاله توسعه کنترل رسمی در کشتارگاه ها از طریق حسابرسی داخلی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های گریزگاه مالیاتی و نقش چهار شرکت حسابداری بزرگ – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Tax haven networks and the role of the Big 4 accountancy firms ترجمه عنوان مقاله شبکه های گریزگاه مالیاتی و نقش چهار شرکت حسابداری بزرگ […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بینش رفتاری در زمینه مالیات بر کسب و کار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 45 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Behavioral Insights on Business Taxation: Evidence from Two Natural Field Experiments ترجمه عنوان مقاله بینش رفتاری در زمینه مالیات بر کسب و کار فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر پیچیدگی اطلاعات در شکست حسابرسی از تقلب شرکت – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of information complexity on audit failures from corporate fraud: Individual auditor level analysis ترجمه عنوان مقاله تاثیر پیچیدگی اطلاعات در شکست حسابرسی از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک های ادراکی مدیران IT در برابر دیدگاه های حسابرسان IT – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله IT managers’ vs. IT auditors’ perceptions of risks: An actor–observer asymmetry perspective ترجمه عنوان مقاله ریسک های ادراکی مدیران IT در برابر دیدگاه های حسابرسان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای نااطمینانی توسط حسابرسان و مدیران – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The unintended consequences of uncertainty disclosures made by auditors and managers on nonprofessional investor judgments ترجمه عنوان مقاله پیامدهای ناخواسته افشای نااطمینانی ایجاد شده توسط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات حالت ارتباطی حسابرس – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effects of an auditor’s communication mode and professional tone on client responses to audit inquiries ترجمه عنوان مقاله اثرات حالت ارتباطی حسابرس و تناسب […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکل دهی به پیاده سازی استانداردهای FSC – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Shaping the implementation of the FSC standard: the case of auditors in Brazil ترجمه عنوان مقاله شکل دهی به پیاده سازی استانداردهای FSC: مورد حسابرسان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سوء ظن تعهدات گزارش پولشویی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Suspicion of money laundering reporting obligations: Auditor compliance, or sceptical failure to engage? ترجمه عنوان مقاله سوء ظن تعهدات گزارش پولشویی: پذیرش حسابرس، و یا […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت حسابداری به عنوان یک منبع سیاسی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Management accounting as a political resource for enabling embedded agency ترجمه عنوان مقاله مدیریت حسابداری به عنوان یک منبع سیاسی برای فعال کردن نمایندگی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان