مقالات اقتصاد با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 4 از 13 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک روش داده کاوی جدید برای سری زمانی در تحلیل دیداری اقتصاد منطقه ای – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک روش داده کاوی جدید برای سری زمانی در تحلیل دیداری اقتصاد منطقه ای – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش داده کاوی جدید برای سری زمانی در تحلیل دیداری اقتصاد منطقه ای عنوان انگلیسی مقاله A new data mining method for time series in visual analysis of regional economy انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش‌بینی تغییرات حقوق غیرکشاورزی  بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ و تأثیر شوک کووید-۱۹ – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش‌بینی تغییرات حقوق غیرکشاورزی بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ و تأثیر شوک کووید-۱۹ – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله موافقید مخالف باشید؟ پیش‌بینی تغییرات حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ و تأثیر شوک کار COVID19 عنوان انگلیسی مقاله Agree to disagree? Predictions of U.S. nonfarm payroll changes between 2008 and 2020 and the impact of the COVID19 labor shock نشریه الزویر انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیرساخت های گردشگری و محیط زیست: تاثیر مقررات زیست محیطی بر صنعت گردشگری – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیرساخت های گردشگری و محیط زیست: تاثیر مقررات زیست محیطی بر صنعت گردشگری – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زیرساخت های گردشگری و محیط زیست: مقررات زیست محیطی چگونه بر رفاه، صنعت گردشگری و نابرابری دستمزد داخلی تأثیر می گذارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Tourism infrastructure and the environment: how does environmental regulation affect welfare, tourism industry, and domestic wage inequality? انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز رقابت پذیری صنعت گردشگری در زمینه بهبود اقتصادی پس از COVID-19- الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز رقابت پذیری صنعت گردشگری در زمینه بهبود اقتصادی پس از COVID-19- الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آنالیز رقابت پذیری صنعت گردشگری در زمینه بهبود اقتصادی پس از همه گیری COVID-19 عنوان انگلیسی مقاله An analysis of the competitiveness of the tourism industry in a context of economic recovery following the COVID-19 pandemic انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند بین سرمایه گذاری خصوصی خارجی و محیط صنعتی پاک – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند بین سرمایه گذاری خصوصی خارجی و محیط صنعتی پاک – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا سرمایه گذاری خصوصی خارجی بر محیط صنعتی پاک تأثیر می گذارد؟ پیوند بین سرمایه گذاری خصوصی خارجی، انتشار CO2، مصرف انرژی، باز بودن تجارت، و رشد اقتصادی پایدار عنوان انگلیسی مقاله Does foreign private investment affect the clean industrial environment? Nexus among foreign private investment, CO2 emissions, energy […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات بازار سهام در حال ظهور و مبانی اقتصادی – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات بازار سهام در حال ظهور و مبانی اقتصادی – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوسانات بازار سهام در حال ظهور و مبانی اقتصادی: اهمیت سرریزهای عدم اطمینان ایالات متحده، بحران های مالی و بهداشتی عنوان انگلیسی مقاله Emerging stock market volatility and economic fundamentals: the importance of US uncertainty spillovers, financial and health crises نشریه اسپرینگر سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از تکنیک آماری در رسیدگی به کارایی بازار در بازارهای نوظهور – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از تکنیک آماری در رسیدگی به کارایی بازار در بازارهای نوظهور – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی کارایی بازار در بازارهای نوظهور با استفاده از تکنیک های آماری بهبود یافته عنوان انگلیسی مقاله A Study of Market Efficiency in Emerging Markets Using Improved Statistical Techniques انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه تیلور […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی قابلیت‌های انعطاف‌پذیری مبتنی بر نقدینگی گردشگری برای واکنش به COVID-19 – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی قابلیت‌های انعطاف‌پذیری مبتنی بر نقدینگی گردشگری برای واکنش به COVID-19 – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی قابلیت‌های انعطاف‌پذیری مبتنی بر نقدینگی صنعت گردشگری برای واکنش به شوک COVID-19 عنوان انگلیسی مقاله A study of the tourism industry’s cash-driven resilience capabilities for responding to the COVID-19 shock انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی نوسانات بازار سهام با تعداد زیادی پیش بینی کننده – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی نوسانات بازار سهام با تعداد زیادی پیش بینی کننده – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی نوسانات بازار سهام با تعداد زیادی پیش بینی کننده: شواهد جدید از مدل MS-MIDAS-LASSO عنوان انگلیسی مقاله Forecasting stock market volatility with a large number of predictors: New evidence from the MS-MIDAS-LASSO model نشریه اسپرینگر سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ریسک اعتباری در زنجیره تامین بر اساس سرایت – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ریسک اعتباری در زنجیره تامین بر اساس سرایت – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ریسک اعتباری مرتبط در زنجیره تامین بر اساس سرایت ریسک اعتباری تجاری عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of associated credit risk in supply chain based on trade credit risk contagion نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر سرمایه بازار و سرمایه فکری بر تعیین سرمایه گذاری صنعتی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر سرمایه بازار و سرمایه فکری بر تعیین سرمایه گذاری صنعتی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرمایه بازار و سرمایه فکری چگونه سرمایه گذاری صنعتی را تعیین می کنند؟ عنوان انگلیسی مقاله How do market capitalization and intellectual capital determine industrial investment? انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکلات اقتصاد بازارهای نوظهور – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکلات اقتصاد بازارهای نوظهور – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش اقتصاد بازارهای نوظهور: مدیریت منحنی بازده در دنیای مالی جهانی شده عنوان انگلیسی مقاله Emerging Market Economies’ Challenge: Managing the Yield Curve in a Financially Globalized World انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت قیمت نفت و عدم قطعیت سیاست اقتصادی برای بازده فلزات گرانبها – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت قیمت نفت و عدم قطعیت سیاست اقتصادی برای بازده فلزات گرانبها – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا قیمت نفت و عدم قطعیت سیاست اقتصادی برای بازده فلزات گرانبها اهمیت دارد؟ بینش جدید از چارچوب TVP-VAR عنوان انگلیسی مقاله Do oil prices and economic policy uncertainty matter for precious metal returns? New insights from a TVP-VAR framework انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ […]

دانلود رایگان مقالات جدید اقتصاد با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI