دانلود رایگان مقاله ISI تشخیص خطا به زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقاله ISI تشخیص خطا (Error Detection) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف تشخیص خطا: تشخیص و تصحیح خطا در نظریه اطلاعات، نظریه کدگذاری، علوم رایانه، مخابرات تکنیک‌هایی هستند که تحویل امن داده‌ها در کانال‌های مخابراتی ناامن را ممکن می‌کنند بسیاری از کانال‌ها در معرض نویز هستند و ممکن است اطلاعات در حین فرستاده‌شدن میان مبدأ ومقصد دچار خطا گردند. تشخیص و تصحیح خطا امکان شناسایی وساخت مجدد اطلاعات اولیه را ممکن می‌گرداند. تشخیص خطا: تشخیص خطاهایی که با نویز یا با اختلال‌هایی ایجادمی‌گردند و درهنگام انتقال میان فرستنده و گیرنده به وجود می‌آیند.
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر و برق
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده تشخیص خطا اینجا کلیک نمایید.