دانلود رایگان مقاله ISI ماشینهای الکتریکی به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 6 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مقطع شکاف هوایی در موتورهای سنکرون با مغناطیس دائم داخلی برای کاهش گشتاور – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مقطع شکاف هوایی در موتورهای سنکرون با مغناطیس دائم داخلی برای کاهش گشتاور – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی مقطع شکاف هوایی در موتورهای سنکرون با مغناطیس دائم داخلی برای کاهش ریپل گشتاور عنوان انگلیسی مقاله Optimization of Air-Gap Profile in Interior Permanent-Magnet Synchronous Motors for Torque Ripple Mitigation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل عددی موتور پله ای هیبریدی برای محاسبه گشتاور الکترومغناطیسی – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل عددی موتور پله ای هیبریدی برای محاسبه گشتاور الکترومغناطیسی – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل عددی موتور پله ای هیبریدی برای محاسبه گشتاور الکترومغناطیسی عنوان انگلیسی مقاله Numerical Analysis of a Hybrid Stepper Motor for the Electromagnetic Torque Calculation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل حرارتی یک موتور القایی در معرض خرابی اتصال کوتاه چرخشی در سیم پیچ استاتور – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل حرارتی یک موتور القایی در معرض خرابی اتصال کوتاه چرخشی در سیم پیچ استاتور – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل حرارتی یک موتور القایی در معرض خرابی اتصال کوتاه بین چرخشی در سیم پیچ استاتور عنوان انگلیسی مقاله Thermal Analysis of an Induction Motor Subjected to Inter-Turn Short-Circuit Failures in the Stator Windings انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سهم خودالقایی هارمونیک برای تولید گشتاور در ماشین های سنکرون رلوکتانسی چندفازی – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سهم خودالقایی هارمونیک برای تولید گشتاور در ماشین های سنکرون رلوکتانسی چندفازی – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی سهم خودالقایی هارمونیک برای تولید گشتاور در ماشین های سنکرون رلوکتانسی چندفازی با دو برجستگی عنوان انگلیسی مقاله Investigation on Contribution of Inductance Harmonics to Torque Production in Multiphase Doubly Salient Synchronous Reluctance Machines انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل سیستم پیشرانش توان خودرو برقی مبتنی بر محاسبات انتگرال کسری متغیر با زمان – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل سیستم پیشرانش توان خودرو برقی مبتنی بر محاسبات انتگرال کسری متغیر با زمان – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل سیستم پیشرانش توان خودرو برقی مبتنی بر محاسبات دیفرانسیل و انتگرال کسری متغیر با زمان: پیاده سازی و نتایج تجربی عنوان انگلیسی مقاله Electric Vehicle Power Propulsion System Control Based on TimeVarying Fractional Calculus: Implementation and Experimental Results انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم آنالیز سیگنال چهار سطحی برای تشخیص نقص موتور القایی – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم آنالیز سیگنال چهار سطحی برای تشخیص نقص موتور القایی – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم آنالیز سیگنال چهار سطحی برای تشخیص نقص موتور القایی عنوان انگلیسی مقاله Quaternion Signal Analysis Algorithm for Induction Motor Fault Detection انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان گسترده کنترلر ربات مبتنی بر تحمل پذیری خطا – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان گسترده کنترلر ربات مبتنی بر تحمل پذیری خطا – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان گسترده کنترلر ربات مبتنی بر تحمل پذیری خطای مدار مجتمع دیجیتال برنامه پذیر عنوان انگلیسی مقاله Extended Reliability Analysis of Fault-Tolerant FPGA-based Robot Controller انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش شاخه و برش برای شارژ مجدد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش شاخه و برش برای شارژ مجدد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش شاخه و برش برای شارژ مجدد و برنامه ریزی زیرساختی برای سوخت گیری مجدد عنوان انگلیسی مقاله A Branch&Cut approach to recharging and refueling infrastructure planning انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی نوع خرابی مبتنی بر یادگیری ماشین در شبکه توزیع فعال – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی نوع خرابی مبتنی بر یادگیری ماشین در شبکه توزیع فعال – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی نوع خرابی مبتنی بر یادگیری ماشین در شبکه توزیع فعال عنوان انگلیسی مقاله Machine Learning Based Fault Type Identification In the Active Distribution Network انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خطای موتور القایی تک فاز بر اساس سیگنال های صوتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خطای موتور القایی تک فاز بر اساس سیگنال های صوتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص خطای موتور القایی تک فاز بر اساس سیگنال های صوتی عنوان انگلیسی مقاله Fault diagnosis of single-phase induction motor based on acoustic signals انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینورتر قوی ۹ سطحی مبتنی بر خازن تغییریافته – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینورتر قوی ۹ سطحی مبتنی بر خازن تغییریافته – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک توپولوژی اینورتر قوی ۹ سطحی مبتنی بر خازن تغییریافته تک فاز جدید با تعداد تعویض و استرس ولتاژ کاهش یافته عنوان انگلیسی مقاله A New Single Phase Single Switched-Capacitor Based Nine-Level Boost Inverter Topology With Reduced Switch Count and Voltage Stress انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت وسایل نقلیه خودمختار – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت وسایل نقلیه خودمختار – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوب تجزیه و تحلیل مشارکتی ایمنی و امنیت برای وسایل نقلیه خودمختار عنوان انگلیسی مقاله Collaborative Analysis Framework of Safety and Security for Autonomous Vehicles انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی طراحی موتور سنکرون آهنربایی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی طراحی موتور سنکرون آهنربایی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل حساسیت پارامتریک و بهینه سازی طراحی موتور سنکرون آهنربایی دائمی داخلی عنوان انگلیسی مقاله Parametric Sensitivity Analysis and Design Optimization of an Interior Permanent Magnet Synchronous Motor انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته ماشین های الکتریکی (Electric Machine) به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر