دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی برق به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 50 از 53 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضرب کننده امپدانسی قابل کنترل با CMOS

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضرب کننده امپدانسی قابل کنترل با CMOS

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A New CMOS Controllable Impedance Multiplier with Large Multiplication Factor ترجمه عنوان مقاله  یک ضرب کننده امپدانسی جدید قابل کنترل با CMOS با ضریب تقویت کنندگی بزرگ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط مهندسی برق گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد سنسور agro: ارزیابی بهینگی در پروتکل مسیریابی MANET

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد سنسور agro: ارزیابی بهینگی در پروتکل مسیریابی MANET

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Performance of Agro-Sensors: Assessment of Optimality in Routing Protocols of MANET in Wireless Sensor Networks ترجمه عنوان مقاله  عملکرد سنسورهای agro: ارزیابی بهینگی در پروتکل مسیریابی MANET درشبکه های حسگر بی سیم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاحظات تحمل خطا auv مقاوم

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاحظات تحمل خطا auv مقاوم

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Fault Tolerance Considerations for Long Endurance AUVs ترجمه عنوان مقاله  ملاحظات تحمل خطا برای AUV های مقاوم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی برق گرایش های مرتبط مهندسی کنترل و مکاترونیک و هوش ماشین و رباتیک مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی نیرو در ریز شبکه چندلایه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی نیرو در ریز شبکه چندلایه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Optimal Power Dispatch of Multi-Microgrids at Future Smart Distribution Grids ترجمه عنوان مقاله   بهینه سازی نیرو در ریز شبکه چندلایه در آینده شبکه های توزیع هوشمند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۰صفحه رشته های مرتبط   مهندسی برق و مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگی رله جریان اضافه جهت دار برای سیستم توزیع

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگی رله جریان اضافه جهت دار برای سیستم توزیع

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Planning the Coordination of Directional Overcurrent Relays for Distribution Systems Considering DG ترجمه عنوان مقاله  برنامه ریزی هماهنگی رله های جریان اضافه جهت دار برای سیستم های توزیع با در نظر گرفتن DG فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی فیلتر میان گذر موجبر مجتمع شده در زیر لایه با ساختار زمین

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی فیلتر میان گذر موجبر مجتمع شده در زیر لایه با ساختار زمین

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Design of a SIW Bandpass Filter Using Defected Ground Structure with CSRRs ترجمه عنوان مقاله  طراحی یک فیلتر میان گذر موجبر مجتمع شده در زیر لایه با استفاده از ساختار زمین ناقص شده با رزوناتور حلقوی دوبخشی مکمل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود کیفیت توان با فیلتر توان اکتیو سری هیبرید قوی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود کیفیت توان با فیلتر توان اکتیو سری هیبرید قوی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Improvement of power quality using a robust hybrid series active power filter ترجمه عنوان مقاله  بهبود کیفیت توان با استفاده از یک فیلتر توان اکتیو سری هیبرید قوی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی برق گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توان عملیاتی در سنجش طیف مشارکتی انرژی کارامد سنسور

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توان عملیاتی در سنجش طیف مشارکتی انرژی کارامد سنسور

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Throughput Improvement in Energy-Efficient Cooperative Spectrum Sensing Based on Sensor Selection ترجمه عنوان مقاله  بهبود توان عملیاتی در سنجش طیف مشارکتی انرژی کارامد بر اساس انتخاب سنسور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۶ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی برق و کامپیوتر گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گیت نمونه گیری تمام نوری بر اساس toad با پیچیدگی کم

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گیت نمونه گیری تمام نوری بر اساس toad با پیچیدگی کم

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Low-Complexity TOAD-Based All-Optical Sampling Gate With Ultralow Switching Energy and High Linearity ترجمه عنوان مقاله  گیت نمونه گیری تمام نوری مبتنی بر TOAD با پیچیدگی کم با انرژی سوئیچینگ فوق اندک و خطی بودن بالا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی ضرب کننده با جمع کننده ذخیره رقم نقلی در ماشین خودکار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی ضرب کننده با جمع کننده ذخیره رقم نقلی در ماشین خودکار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Implementation of 4×4 Vedic Multiplier using Carry Save Adder in Quantum-Dot Cellular Automata ترجمه عنوان مقاله  پیاده سازی ضرب کننده ۴×۴ Vedic با استفاده از جمع کننده ذخیره رقم نقلی در ماشین های خودکار سلولی نقطه کوانتومی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم PV باتری برای ساختمان سبز هوشمند همراه ترانسفورماتور

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم PV باتری برای ساختمان سبز هوشمند همراه ترانسفورماتور

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  PV-Battery System for Smart Green Building using Transformer Coupled DC-DC Converter ترجمه عنوان مقاله  سیستم PV-باتری برای ساختمان سبز هوشمند با استفاده از مبدل DC-DC همراه ترانسفورماتور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط مهندسی انرژی  و مهندسی برق […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فیلتر سه ورودی – تک خروجی مد ولتاژ چند کاره با قابلیت کنترل الکترونیک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فیلتر سه ورودی – تک خروجی مد ولتاژ چند کاره با قابلیت کنترل الکترونیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Three-Input Single-Output Voltage-Mode Multifunction Filter with Electronic Controllability Based on Single Commercially Available IC ترجمه عنوان مقاله  فیلتر سه ورودی – تک خروجی مد ولتاژ چند کاره با قابلیت کنترل الکترونیک مبتنی بر تراشه تجاری موجود فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سوییچ نوری برای محاسبات کارایی انرژی پردازنده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سوییچ نوری برای محاسبات کارایی انرژی پردازنده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A Low Latency Optical Switch for High Performance Computing with Minimized Processor Energy Load [Invited] ترجمه عنوان مقاله  سوییچ نوری کم تاخیر برای محاسبات با کارایی بالا همراه با حداقل بار انرژی پردازنده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۶ صفحه رشته های […]

مقالات انگلیسی رایگان مهندسی برق – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته مهندسی برق (به انگلیسی Electricity) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های مهندسی برق با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره برق از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده مهندسی برق (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه مدیریت دولتی به ترتیب سال انتشار: