دانلود رایگان مقاله ISI حسابداری مالی به زبان انگلیسی - صفحه 30 از 30 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه سازمانی مالکیت دولتی و دارایی نقدی شرکت ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه سازمانی مالکیت دولتی و دارایی نقدی شرکت ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Institutional development, state ownership, and corporate cash holdings: Evidence from China ترجمه عنوان مقاله توسعه سازمانی، مالکیت دولتی و دارایی نقدی شرکت: سندی از چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط مدیریت و حسابداری گرایش های مرتبط مدیریت تحول، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در سهام فردی و برگشت مازاد ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در سهام فردی و برگشت مازاد ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Modeling power networks using dynamic phasors in the dq0 reference frame ترجمه عنوان مقاله تجارت crowded در سهام فردی، اهداف سرمایه گذاری در سهام فردی و برگشت مازاد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۵ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت، اقتصاد و حسابداری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آمادگی IFRS برای متخصصان امور مالی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آمادگی IFRS برای متخصصان امور مالی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Are financial professionals ready for IFRS?: An exploratory study ترجمه عنوان مقاله  آیا متخصصان امور مالی آمادگی IFRS را دارند؟: یک مطالعه توضیحی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  حسابداری گرایش های مرتبط  حسابداری مالی مجله  پیشرفت در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر برآورد مالی بر موقعیت مالی و عملکرد تجاری ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر برآورد مالی بر موقعیت مالی و عملکرد تجاری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Impact Of Accounting Estimates On Financial Position And Business Performance – Case Of Non-Current Intangible And Tangible Assets ترجمه عنوان مقاله  تاثیر برآوردهای مالی بر موقعیت مالی و عملکرد تجاری – مورد دارایی ‌های نامشهود و مشهود غیرجاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مدیریت سود بر میزان افشاگری و عملکرد صحیح مالی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مدیریت سود بر میزان افشاگری و عملکرد صحیح مالی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Impact of Earnings Management on the Extent of Disclosure and True Financial Performance: Evidence from Listed Firms in Hong Kong ترجمه عنوان مقاله  تاثیر مدیریت سود بر میزان افشاگری و عملکرد صحیح مالی: سندی از شرکت های فهرست شده در هنگ کنگ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهار اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهار اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Harnessing Financial Information in Investors Decissions: Accrual Accounting versus Cash Accounting ترجمه عنوان مقاله  مهار اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در مقابل حسابداری نقدی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت، اقتصاد و حسابداری گرایش های مرتبط  حسابداری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ساز و کار تصدیق داخلی و خارجی در عرضه سهام ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ساز و کار تصدیق داخلی و خارجی در عرضه سهام ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The role of internal and external certification mechanisms in seasoned equity offerings ترجمه عنوان مقاله  نقش ساز و کارهای تصدیق داخلی و خارجی در عرضه سهام فصلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۸ صفحه رشته های مرتبط  علوم اقتصادی و حسابداری گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درصد ناهنجاری اقلام تعهدی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درصد ناهنجاری اقلام تعهدی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Percent accruals and the accrual anomaly: Korean evidence ترجمه عنوان مقاله  اقلام تعهدی درصدی و ناهنجاری اقلام تعهدی: شواهدی از کره فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۲۷ صفحه رشته های مرتبط  حسابداری و علوم اقتصادی گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی و حسابداری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همزمانی قیمت سهام و افشای اطلاعات ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همزمانی قیمت سهام و افشای اطلاعات ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Stock price synchronicity and information disclosure: Evidence from an emerging market ترجمه عنوان مقاله  همزمانی قیمت سهام و افشای اطلاعات: سندی از یک بازار در حال ظهور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۴ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و حسابداری گرایش های مرتبط  حسابداری […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته حسابداری مالی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر