دانلود رایگان مقاله ISI حسابداری مالی به زبان انگلیسی - صفحه 30 از 30 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ساز و کار تصدیق داخلی و خارجی در عرضه سهام ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ساز و کار تصدیق داخلی و خارجی در عرضه سهام ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The role of internal and external certification mechanisms in seasoned equity offerings ترجمه عنوان مقاله  نقش ساز و کارهای تصدیق داخلی و خارجی در عرضه سهام فصلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۸ صفحه رشته های مرتبط  علوم اقتصادی و حسابداری گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درصد ناهنجاری اقلام تعهدی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درصد ناهنجاری اقلام تعهدی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Percent accruals and the accrual anomaly: Korean evidence ترجمه عنوان مقاله  اقلام تعهدی درصدی و ناهنجاری اقلام تعهدی: شواهدی از کره فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۲۷ صفحه رشته های مرتبط  حسابداری و علوم اقتصادی گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی و حسابداری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همزمانی قیمت سهام و افشای اطلاعات ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همزمانی قیمت سهام و افشای اطلاعات ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Stock price synchronicity and information disclosure: Evidence from an emerging market ترجمه عنوان مقاله  همزمانی قیمت سهام و افشای اطلاعات: سندی از یک بازار در حال ظهور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۴ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و حسابداری گرایش های مرتبط  حسابداری […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته حسابداری مالی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر