دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی صنعتی و سازمانی به زبان انگلیسی - صفحه 5 از 16 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بخش بانکداری – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بخش بانکداری – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بخش بانکداری عنوان انگلیسی مقاله Effects of internal marketing on job satisfaction in the banking sector انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خستگی عاطفی و شور و هیجان کارکنان خط مقدم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خستگی عاطفی و شور و هیجان کارکنان خط مقدم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خستگی عاطفی و شور و هیجان کارکنان خط مقدم: : نقش واسطه ای از استراتژی های کار عاطفی عنوان انگلیسی مقاله Frontline employees’ passion and emotional exhaustion: The mediating role of emotional labor strategies انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه نظریه روانشناسی اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه نظریه روانشناسی اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فصل ۵ – توسعه نظریه روانشناسی اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Chapter 5 – Social Psychology Theory Extensions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش هیجانی، کار عاطفی، حمایت سازمانی درک شده و رضایت شغلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش هیجانی، کار عاطفی، حمایت سازمانی درک شده و رضایت شغلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هوش هیجانی، کار عاطفی، حمایت سازمانی درک شده و رضایت شغلی: یک مدل میانجی تعدیل شده عنوان انگلیسی مقاله Emotional intelligence, emotional labor, perceived organizational support, and job satisfaction: A moderated mediation model انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض عنوان انگلیسی مقاله Emotional intelligence and conflict management styles انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی چند معیاره از هوش هیجانی شرکت های کوچک خرده فروشی شبکه تجارت الکترونیکی – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی چند معیاره از هوش هیجانی شرکت های کوچک خرده فروشی شبکه تجارت الکترونیکی – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی چند معیاره از هوش هیجانی شرکت های کوچک خرده فروشی شبکه تجارت الکترونیکی عنوان انگلیسی مقاله Multicriteria Evaluation of the Emotional Intelligence of Small Retail E-Commerce Network Firms انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه هینداوی نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی، استرس شغلی و اهداف ترک شغل در بین کارکنان بهداشت – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی، استرس شغلی و اهداف ترک شغل در بین کارکنان بهداشت – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رضایت شغلی، استرس شغلی و اهداف ترک شغل در بین کارکنان بهداشت روستایی: یک مطالعه مقطعی در ۱۱ استان غربی چین عنوان انگلیسی مقاله Job satisfaction, work stress, and turnover intentions among rural health workers: a cross-sectional study in 11 western provinces of China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین خصلت قدردانی و کیفیت زندگی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین خصلت قدردانی و کیفیت زندگی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه بین خصلت قدردانی و کیفیت زندگی: نقش واسطه ای استرس ادراک شده و سلامت روان عنوان انگلیسی مقاله The relationship between dispositional gratitude and quality of life: The mediating role of perceived stress and mental health انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش استقلال روانشناختی، صلاحیت و احساس تعلق – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش استقلال روانشناختی، صلاحیت و احساس تعلق – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کارآفرینی و بهزیستی: نقش استقلال روانشناختی، صلاحیت و احساس تعلق عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurship and well-being: The role of psychological autonomy, competence, and relatedness انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زورگویی سایبری در محیط دانشگاه. ارتباط با محیط خانواده و هوش هیجانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زورگویی سایبری در محیط دانشگاه. ارتباط با محیط خانواده و هوش هیجانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زورگویی سایبری در محیط دانشگاه. ارتباط با محیط خانواده و هوش هیجانی عنوان انگلیسی مقاله Cyberbullying in the university setting. Relationship with family environment and emotional intelligence انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دانشجویان دانشگاه و شبکه های اجتماعی آنلاین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دانشجویان دانشگاه و شبکه های اجتماعی آنلاین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دانشجویان دانشگاه و شبکه های اجتماعی آنلاین: اثرات و نشانه شناسی عنوان انگلیسی مقاله University students and online social networks: Effects and typology انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت روانشناختی مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت روانشناختی مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سگ ها و گربه ها صاحب دارند: مالکیت روانشناختی مصرف کنندگان و ارزش دهی اقتصادی آنها نسبت به حیوانات خانگی عنوان انگلیسی مقاله Dogs have masters, cats have staff: Consumers’ psychological ownership and their economic valuation of pets انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت شغلی در گردشگری و هتلداری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت شغلی در گردشگری و هتلداری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرگرمی در محیط کار و مشارکت شغلی در گردشگری و هتلداری: نقش سرمایه روانشناختی عنوان انگلیسی مقاله Workplace fun and work engagement in tourism and hospitality: The role of psychological capital انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر