دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی صنعتی و سازمانی به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 15 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استرس و حمایت در محیط کار: دیدگاه بازرسان پزشکی قانونی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استرس و حمایت در محیط کار: دیدگاه بازرسان پزشکی قانونی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استرس و حمایت در محیط کار: دیدگاه بازرسان پزشکی قانونی عنوان انگلیسی مقاله Stress and support in the workplace: The perspective of forensic examiners انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نحوه افزایش رضایت شغلی – امرالد ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نحوه افزایش رضایت شغلی – امرالد ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نحوه افزایش رضایت شغلی: نقش تصمیمات مشارکتی و احساس اعتماد عنوان انگلیسی مقاله How to increase job satisfaction: the role of participative decisions and feeling trusted انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط کاری، رضایت شغلی و فرسودگی میان دندانپزشکان اسپانیایی – اسپرینگر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط کاری، رضایت شغلی و فرسودگی میان دندانپزشکان اسپانیایی – اسپرینگر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله محیط کاری، رضایت شغلی و فرسودگی میان دندانپزشکان اسپانیایی: یک مطالعه مقطعی عنوان انگلیسی مقاله Work environment, job satisfaction and burnout among Spanish dentists: a cross‑sectional study انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر آموزش ادراک شده کارکنان بر رضایت شغلی – امرالد ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر آموزش ادراک شده کارکنان بر رضایت شغلی – امرالد ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر آموزش ادراک شده کارکنان بر رضایت شغلی: نقش واسطه ای استرس محیط کار عنوان انگلیسی مقاله The effect of the employee perceived training on job satisfaction: the mediating role of workplace stress انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر بازاریابی مسئولیت اجتماعی در نسل Y هزاره جوان – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر بازاریابی مسئولیت اجتماعی در نسل Y هزاره جوان – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر بازاریابی مسئولیت اجتماعی در نسل Y هزاره جوان: تحلیل سه مورد برای موقعیت یابی برند عنوان انگلیسی مقاله Effectiveness of social responsibility marketing in young millennials – Generation Y: analysis of three cases for brand positioning انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد هویت برند برای فعالیت های جدید بین المللی تحت عدم اطمینان – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد هویت برند برای فعالیت های جدید بین المللی تحت عدم اطمینان – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد هویت برند برای فعالیت های جدید بین المللی تحت عدم اطمینان: منطق تصمیم گیری و فاصله روانی عنوان انگلیسی مقاله Developing brand identities for international new ventures under uncertainty: Decision-making logics and psychic distance انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشاوره گرفتن از زنان و مردان و انتخاب به رقابت – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشاوره گرفتن از زنان و مردان و انتخاب به رقابت – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشاوره گرفتن از زنان و مردان و انتخاب به رقابت عنوان انگلیسی مقاله Advice from women and men and selection into competition انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برقراری تماس چشمی با یک ربات: پاسخ های روان شناختی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برقراری تماس چشمی با یک ربات: پاسخ های روان شناختی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برقراری تماس چشمی با یک ربات: پاسخ های روان شناختی به تماس چشمی با یک انسان و یک ربات انسان نما عنوان انگلیسی مقاله Making eye contact with a robot: Psychophysiological responses to eye contact with a human and with a humanoid robot انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بی اعتنایی رئیس، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بی اعتنایی رئیس، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بی اعتنایی رئیس بخاطر تلفن همراه، اعتماد، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان عنوان انگلیسی مقاله Boss phubbing, trust, job satisfaction and employee performance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شخصیت و مشاغل سیاسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شخصیت و مشاغل سیاسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شخصیت و مشاغل سیاسی: چه نوع شخصیتی ممکن است برای انتخاب شدن و اشتغال کاندید شود؟ عنوان انگلیسی مقاله Personality and political careers: What personality types are likely to run for office and get elected? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دلیل و زمان تاثیر عوامل استرس زای شغلی روی رفتار صوتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دلیل و زمان تاثیر عوامل استرس زای شغلی روی رفتار صوتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چرا و چه زمانی عوامل استرس زای شغلی روی رفتار صوتی تأثیر می گذارند: چشم انداز تخلیه نفس عنوان انگلیسی مقاله Why and when job stressors impact voice behaviour: An ego depletion perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک فرایند منفک کردن و استعاره جدایی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک فرایند منفک کردن و استعاره جدایی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک فرایند منفک کردن و استعاره جدایی عنوان انگلیسی مقاله Understanding a demerger process: The divorce metaphor انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عزت نفس به عنوان واسطه ارتباط بین سبک های فرزندپروری و احساسات تحمیلی دانش آموزان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عزت نفس به عنوان واسطه ارتباط بین سبک های فرزندپروری و احساسات تحمیلی دانش آموزان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا عزت نفس واسطه ارتباط بین سبک های فرزندپروری و احساسات تحمیلی در بین دانش آموزان آموزش دختر است؟ عنوان انگلیسی مقاله Does self-esteem mediate the association between parenting styles and imposter feelings among female education students? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر