دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی صنعتی و سازمانی به زبان انگلیسی - صفحه 4 از 16 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک فرایند منفک کردن و استعاره جدایی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک فرایند منفک کردن و استعاره جدایی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک فرایند منفک کردن و استعاره جدایی عنوان انگلیسی مقاله Understanding a demerger process: The divorce metaphor انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عزت نفس به عنوان واسطه ارتباط بین سبک های فرزندپروری و احساسات تحمیلی دانش آموزان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عزت نفس به عنوان واسطه ارتباط بین سبک های فرزندپروری و احساسات تحمیلی دانش آموزان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا عزت نفس واسطه ارتباط بین سبک های فرزندپروری و احساسات تحمیلی در بین دانش آموزان آموزش دختر است؟ عنوان انگلیسی مقاله Does self-esteem mediate the association between parenting styles and imposter feelings among female education students? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی شخصی و شغلی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی شخصی و شغلی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا هوش هیجانی و انعطاف پذیری رابطه بین سه گانه تاریک شخصیتی و فرسودگی شخصی و شغلی را تعدیل می کند؟ عنوان انگلیسی مقاله Does emotional intelligence and resilience moderate the relationship between the Dark Triad and personal and work burnout? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای اشتغال برای افراد معلول – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای اشتغال برای افراد معلول – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیامدهای اشتغال برای افراد دارای معلولیت های ذهنی و رشدی: مروری بر نوشتجات عنوان انگلیسی مقاله Employment Outcomes for Individuals with Intellectual and Developmental Disabilities: A Literature Review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روانشناسی بازاریابی دهان به دهان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روانشناسی بازاریابی دهان به دهان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روانشناسی بازاریابی دهان به دهان عنوان انگلیسی مقاله Psychology of word of mouth marketing انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی و رضایت شغلی معلمان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی و رضایت شغلی معلمان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد متمرکز بر احساسات در پیش بینی فرسودگی شغلی و رضایت شغلی معلمان عنوان انگلیسی مقاله An emotion focused approach in predicting teacher burnout and job satisfaction انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر استرس شغلی در بین معلمان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر استرس شغلی در بین معلمان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خطر استرس شغلی در بین معلمان مهد کودک ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Risk for occupational stress among U.S. kindergarten teachers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل استرس زا و فرسودگی شغلی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل استرس زا و فرسودگی شغلی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی عوامل استرس زا و فرسودگی شغلی در بین ارائه دهندگان تمرین پیشرفته عنوان انگلیسی مقاله Exploring burnout and job stressors among advanced practice providers انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک استراتژی پیشگیرانه برای مهار تاثیر مخرب تعارض – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک استراتژی پیشگیرانه برای مهار تاثیر مخرب تعارض – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هوش هیجانی: یک استراتژی پیشگیرانه برای مهار تاثیر مخرب تعارض در پروژه های مقیاس بزرگ عنوان انگلیسی مقاله Emotional intelligence: A preventive strategy to manage destructive influence of conflict in large scale projects انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین سلامت روان، جرم و خشونت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین سلامت روان، جرم و خشونت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین سلامت روان، جرم و خشونت عنوان انگلیسی مقاله The link between mental health, crime and violence انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوع استرس شکست اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوع استرس شکست اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوع استرس شکست اجتماعی: شواهدی از مطالعات rodent عنوان انگلیسی مقاله The contagion of social defeat stress: Insights from rodent studies انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پنج صفت اصلی شخصیت در زندانیان و بزرگسالان نرمال در ژاپن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پنج صفت اصلی شخصیت در زندانیان و بزرگسالان نرمال در ژاپن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پنج صفت اصلی شخصیت در زندانیان و بزرگسالان نرمال در ژاپن عنوان انگلیسی مقاله Big Five personality traits in inmates and normal adults in Japan انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرگرمی در محل کار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرگرمی در محل کار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرگرمی در محل کار: بررسی و بسط دیدگاه نظری عنوان انگلیسی مقاله Fun in the workplace: A review and expanded theoretical perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر