دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی صنعتی و سازمانی به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 15 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفاه در پاندمی کووید ۱۹ و نقش مراقبتی خودکارآمدی شغلی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفاه در پاندمی کووید ۱۹ و نقش مراقبتی خودکارآمدی شغلی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش محافظتی خودکارآمدی کاری بر سلامتی در طول همه‌گیری کووید ۱۹: نتایج یک مطالعه طولی یک ساله عنوان انگلیسی مقاله The protective role of work self-efficacy on wellbeing during COVID-19 pandemic: Results from a longitudinal year-long study انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابل درک بودن بازاریابی غذایی رسانه های اجتماعی مورد هدف نوجوانان – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابل درک بودن بازاریابی غذایی رسانه های اجتماعی مورد هدف نوجوانان – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قابل درک بودن بازاریابی غذایی رسانه های اجتماعی مورد هدف نوجوانان: یک مطالعه کیفی از دیدگاه های کارشناسانه درباره مفاهیم کلیدی، اولویت ها و چالش ها عنوان انگلیسی مقاله Making sense of adolescent-targeted social media food marketing: A qualitative study of expert views on key definitions, priorities and challenges […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر همه گیری کووید ۱۹ بر رضایت شغلی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر همه گیری کووید ۱۹ بر رضایت شغلی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر همه گیری کووید-۱۹ بر رضایت شغلی: یک مدل تعدیل شده میانجی با استفاده از استرس شغلی و انعطاف سازمانی در صنعت هتلداری تایوان عنوان انگلیسی مقاله The impact of the COVID-19 pandemic on job satisfaction: A mediated moderation model using job stress and organizational resilience in the hotel […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت از زندگی معلم: یک مدل معادله ساختاری تحلیل کننده تنظیم هیجانی شخصیت – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت از زندگی معلم: یک مدل معادله ساختاری تحلیل کننده تنظیم هیجانی شخصیت – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رضایت از زندگی معلم: یک مدل معادله ساختاری تحلیل کننده تنظیم هیجانی شخصیت، رضایت شغلی ذاتی و عاطفه عنوان انگلیسی مقاله Teachers’ life satisfaction: A structural equation model analyzing the role of trait emotion regulation, intrinsic job satisfaction and affect انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ […]

پایان نامه انگلیسی دانلود رایگان پایان نامه سازگاری و مدل نوآوری تاب آوری سازمانی – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی دانلود رایگان پایان نامه سازگاری و مدل نوآوری تاب آوری سازمانی – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه سازگاری و مدل نوآوری تاب آوری سازمانی عنوان انگلیسی پایان نامه The adaptation and innovation model of organizational resilience سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۶۵ صفحه هزینه دانلود پایان نامه انگلیسی رایگان میباشد. وضعیت ترجمه مقاله ترجمه آماده این پایان نامه موجود […]

پایان نامه انگلیسی درک کار تیمی با استفاده از مدل های شبکه پویا

پایان نامه انگلیسی درک کار تیمی با استفاده از مدل های شبکه پویا

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه درک کار تیمی با استفاده از مدل های شبکه پویا عنوان انگلیسی پایان نامه Understanding Teamwork Using Dynamic Network Models سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۱۸۸ صفحه هزینه دانلود پایان نامه انگلیسی رایگان میباشد. وضعیت ترجمه مقاله ترجمه آماده این پایان نامه […]

پایان نامه انگلیسی پرداختن به سلامت روانی کارکنان صنعت مهمان نوازی – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی پرداختن به سلامت روانی کارکنان صنعت مهمان نوازی – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه پرداختن به سلامت روانی کارکنان صنعت مهمان نوازی: یک مطالعه اکتشافی عنوان انگلیسی پایان نامه Addressing Mental Health of Hospitality Employees: An Exploratory Study سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود پایان نامه انگلیسی رایگان میباشد. وضعیت ترجمه مقاله ترجمه […]

پایان نامه انگلیسی تاثیر فرایند مدیریت دانش – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی تاثیر فرایند مدیریت دانش – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی عنوان انگلیسی پایان نامه Impact of Knowledge Management Processes Upon Job Satisfaction and Job Performance سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۱۱۳ صفحه هزینه دانلود پایان نامه انگلیسی رایگان میباشد. وضعیت ترجمه مقاله […]

پایان نامه انگلیسی بررسی رضایت شغلی کادر درمان در طول همه گیری کووید ۱۹ – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی بررسی رضایت شغلی کادر درمان در طول همه گیری کووید ۱۹ – ۲۰۲۲

    مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه بررسی رضایت شغلی کادر درمان در طول همه گیری کووید ۱۹: یک مطالعه توصیفی کمی عنوان انگلیسی پایان نامه Examining The Job Satisfaction Of Direct Care Workers During Covid-19: A Quantitative Descriptive Study سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۱۲۳ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلالات درون زا و برون زا در دوران نوجوانی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلالات درون زا و برون زا در دوران نوجوانی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اختلالات درون زا و برون زا در دوران نوجوانی و احتمال متعاقب نه کار می‌کند، نه درس می‌خواند و نه حرفه و فنی می‌آموزد (NEET) در میان مردان و زنان: نقش واسطه عملکرد مدرسه عنوان انگلیسی مقاله Internalising and externalising problems during adolescence and the subsequent likelihood of being […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی اقدامات پیشگیرانه COVID-19 در اماکن ورزشی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی اقدامات پیشگیرانه COVID-19 در اماکن ورزشی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی اقدامات پیشگیرانه COVID-19 در اماکن ورزشی: مطالعه موردی در یک باشگاه سلامت در عربستان سعودی عنوان انگلیسی مقاله Assessment of COVID-19 precautionary measures in sports facilities: A case study on a health club in Saudi Arabia انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل خطر اختلالات روانی پس از شیوع COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل خطر اختلالات روانی پس از شیوع COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل خطر اختلالات روانی پس از شیوع COVID-19: نقش میانجی حمایت اجتماعی و هوش هیجانی عنوان انگلیسی مقاله Risk Factors of Psychological Disorders After the COVID-19 Outbreak: The Mediating Role of Social Support and Emotional Intelligence انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی عوامل استرس زای نقش، رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی عوامل استرس زای نقش، رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل استرس زای نقش، رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان: نقش تعدیل کننده سطح متقابل استفاده از رسانه های اجتماعی در تیم ها عنوان انگلیسی مقاله Role Stressors, Job Satisfaction, and Employee Creativity: The Cross-level Moderating Role of Social Media Use within Teams انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر