دانلود رایگان مقاله ISI فرسودگی شغلی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمایه های مقابله میان معلمان: پیامدهای احساسات، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، و قصد ترک – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمایه های مقابله میان معلمان: پیامدهای احساسات، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، و قصد ترک – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نمایه های مقابله میان معلمان: پیامدهای احساسات، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، و قصد ترک عنوان انگلیسی مقاله Coping profiles among Teachers: Implications for Emotions, job Satisfaction, Burnout, and quitting intentions انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط کاری، رضایت شغلی و فرسودگی میان دندانپزشکان اسپانیایی – اسپرینگر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط کاری، رضایت شغلی و فرسودگی میان دندانپزشکان اسپانیایی – اسپرینگر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله محیط کاری، رضایت شغلی و فرسودگی میان دندانپزشکان اسپانیایی: یک مطالعه مقطعی عنوان انگلیسی مقاله Work environment, job satisfaction and burnout among Spanish dentists: a cross‑sectional study انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سوی درک بهتر رابطه بین بازخورد و اشتغال شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سوی درک بهتر رابطه بین بازخورد و اشتغال شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به سوی درک بهتر رابطه بین بازخورد و اشتغال شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران: یک مطالعه همگرا با روشهای مختلط در مورد ویژگیهای پرستاران درباره “چرا” بازخورد عنوان انگلیسی مقاله Towards a better understanding of the relationship between feedback and nurses’ work engagement and burnout: A convergent mixed-methods study […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه سیستم دوگانه اختلالات طیف دو قطبی: فراتحلیل – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه سیستم دوگانه اختلالات طیف دو قطبی: فراتحلیل – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظریه سیستم دوگانه اختلالات طیف دو قطبی: فراتحلیل عنوان انگلیسی مقاله The dual-system theory of bipolar spectrum disorders: A metaanalysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی شخصی و شغلی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی شخصی و شغلی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا هوش هیجانی و انعطاف پذیری رابطه بین سه گانه تاریک شخصیتی و فرسودگی شخصی و شغلی را تعدیل می کند؟ عنوان انگلیسی مقاله Does emotional intelligence and resilience moderate the relationship between the Dark Triad and personal and work burnout? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی و رضایت شغلی معلمان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی و رضایت شغلی معلمان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد متمرکز بر احساسات در پیش بینی فرسودگی شغلی و رضایت شغلی معلمان عنوان انگلیسی مقاله An emotion focused approach in predicting teacher burnout and job satisfaction انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر استرس شغلی در بین معلمان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر استرس شغلی در بین معلمان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خطر استرس شغلی در بین معلمان مهد کودک ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Risk for occupational stress among U.S. kindergarten teachers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل استرس زا و فرسودگی شغلی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل استرس زا و فرسودگی شغلی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی عوامل استرس زا و فرسودگی شغلی در بین ارائه دهندگان تمرین پیشرفته عنوان انگلیسی مقاله Exploring burnout and job stressors among advanced practice providers انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شخصیت و تقاضاهای شغلی نوع D – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شخصیت و تقاضاهای شغلی نوع D – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا شخصیت و منابع تقاضاهای شغلی نوع D خستگی عاطفی و اشتغال کاری را پیش بینی می کنند؟ یک مطالعه آینده نگرانه ۳ موجی عنوان انگلیسی مقاله Do Type D personality and job demands-resources predict emotional exhaustion and work engagement? A 3-wave prospective study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایتمندی ارتباط و رضایت شغلی در پرستاران مراقبت های ویژه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایتمندی ارتباط و رضایت شغلی در پرستاران مراقبت های ویژه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رضایتمندی ارتباط و رضایت شغلی در پرستاران مراقبت های ویژه و تأثیر آنها بر فرسودگی شغلی و قصد ترک عنوان انگلیسی مقاله Communication satisfaction and job satisfaction among critical care nurses and their impact on burnout and intention to leave: A questionnaire study انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در پرستاران – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در پرستاران – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر   مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله آماری نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Serial multiple mediation of organizational commitment and job burnout in the relationship between psychological capital and anxiety in Chinese […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل فرسودگی برای ایجاد فرصت های شغلی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل فرسودگی برای ایجاد فرصت های شغلی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Burnout Model of Job Crafting: Multiple Mediator Effects on Job Performance ترجمه عنوان مقاله یک مدل فرسودگی برای ایجاد فرصت های شغلی: اثرات واسطه چندگانه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه مشتری مداری، کار عاطفی و فرسودگی شغلی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه مشتری مداری، کار عاطفی و فرسودگی شغلی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The relationship between customer orientation, emotional labour and job burnout ترجمه عنوان مقاله رابطه مشتری مداری، کار عاطفی و فرسودگی شغلی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]