مقالات روانشناسی با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 5 از 8 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی عوامل استرس زای نقش، رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی عوامل استرس زای نقش، رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل استرس زای نقش، رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان: نقش تعدیل کننده سطح متقابل استفاده از رسانه های اجتماعی در تیم ها عنوان انگلیسی مقاله Role Stressors, Job Satisfaction, and Employee Creativity: The Cross-level Moderating Role of Social Media Use within Teams انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نحوه افزایش رضایت شغلی – امرالد ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نحوه افزایش رضایت شغلی – امرالد ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نحوه افزایش رضایت شغلی: نقش تصمیمات مشارکتی و احساس اعتماد عنوان انگلیسی مقاله How to increase job satisfaction: the role of participative decisions and feeling trusted انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر آموزش ادراک شده کارکنان بر رضایت شغلی – امرالد ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر آموزش ادراک شده کارکنان بر رضایت شغلی – امرالد ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر آموزش ادراک شده کارکنان بر رضایت شغلی: نقش واسطه ای استرس محیط کار عنوان انگلیسی مقاله The effect of the employee perceived training on job satisfaction: the mediating role of workplace stress انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر بازاریابی مسئولیت اجتماعی در نسل Y هزاره جوان – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر بازاریابی مسئولیت اجتماعی در نسل Y هزاره جوان – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر بازاریابی مسئولیت اجتماعی در نسل Y هزاره جوان: تحلیل سه مورد برای موقعیت یابی برند عنوان انگلیسی مقاله Effectiveness of social responsibility marketing in young millennials – Generation Y: analysis of three cases for brand positioning انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در موردآیا مشوق های اقتصادی برای حضانت مشترک می تواند به کودکانی که والدینشان طلاق گرفته آسیب وارد کند؟ – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در موردآیا مشوق های اقتصادی برای حضانت مشترک می تواند به کودکانی که والدینشان طلاق گرفته آسیب وارد کند؟ – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا مشوق های اقتصادی برای حضانت مشترک می تواند به کودکانی که والدینشان طلاق گرفته آسیب وارد کند؟ شواهدی از تغییر حالت در قوانین نفقه فرزند عنوان انگلیسی مقاله Can economic incentives for joint custody harm children of divorced parents? Evidence from state variation in child support laws انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نرم افزار آموزشی به عنوان فناوری کمکی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نرم افزار آموزشی به عنوان فناوری کمکی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نرم افزار آموزشی به عنوان فناوری کمکی برای کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم عنوان انگلیسی مقاله Educational Software as Assistive Technologies for Children with Autism Spectrum Disorder انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک امر عادی جدید آموزشی، اکتشاف بین بخشی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک امر عادی جدید آموزشی، اکتشاف بین بخشی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک امر عادی جدید آموزشی، اکتشاف بین بخشی از آموزش ، فناوری های یادگیری و تنوع در طول COVID-19 عنوان انگلیسی مقاله A new educational normal an intersectionality-led exploration of education, learning technologies, and diversity during COVID-19 انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمایل به واکسیناسیون در برابر COVID-19 در ایالات متحده – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمایل به واکسیناسیون در برابر COVID-19 در ایالات متحده – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تمایل به واکسیناسیون در برابر COVID-19 در ایالات متحده: شواهد طولی نماینده از آوریل تا اکتبر ۲۰۲۰ عنوان انگلیسی مقاله Willingness to Vaccinate Against COVID-19 in the U.S.: Representative Longitudinal Evidence From April to October 2020 انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازگاری فرهنگی با لبخند سرگرم کننده است برای درمان افسردگی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازگاری فرهنگی با لبخند سرگرم کننده است برای درمان افسردگی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سازگاری فرهنگی با لبخند سرگرم کننده است برای درمان افسردگی در سیستم مراقبت های بهداشتی عمومی اکوادور است: یک پروتکل مطالعه برای یک آزمایش کنترل شده تصادفی عنوان انگلیسی مقاله Cultural adaptation of the Smiling is Fun program for the treatment of depression in the Ecuadorian public health care […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد هویت برند برای فعالیت های جدید بین المللی تحت عدم اطمینان – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد هویت برند برای فعالیت های جدید بین المللی تحت عدم اطمینان – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد هویت برند برای فعالیت های جدید بین المللی تحت عدم اطمینان: منطق تصمیم گیری و فاصله روانی عنوان انگلیسی مقاله Developing brand identities for international new ventures under uncertainty: Decision-making logics and psychic distance انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پردازش عصبی حوادث در نوزادان ۳ ماهه – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پردازش عصبی حوادث در نوزادان ۳ ماهه – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پردازش عصبی حوادث خود تولید و تولید شده خارجی در نوزادان ۳ ماهه عنوان انگلیسی مقاله Neural processing of self-produced and externally generated events in 3-month-old infants انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکلات گسترده با مخالفین پافشار در استدلال بر باورهای غلط – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکلات گسترده با مخالفین پافشار در استدلال بر باورهای غلط – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشکلات گسترده با مخالفین پافشار در استدلال بر باورهای غلط : شواهدی برای دورشناسی از منظر عنوان انگلیسی مقاله Extended difficulties with counterfactuals persist in reasoning with false beliefs: Evidence for teleology-in-perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استدلال کودکان در مورد کارایی اقدامات دیگران – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استدلال کودکان در مورد کارایی اقدامات دیگران – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استدلال کودکان در مورد کارایی اقدامات دیگران: توسعه پیش بینی عقلانی عنوان انگلیسی مقاله Children’s reasoning about the efficiency of others’ actions: The development of rational action prediction انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

دانلود رایگان مقالات جدید روانشناسی با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI