دانلود رایگان مقالات ژورنالی روانشناسی - صفحه 40 از 46 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مشارکت کارکنان، بهزیستی روانشناختی و رهبری تحول آفرین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مشارکت کارکنان، بهزیستی روانشناختی و رهبری تحول آفرین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیگیری اعتماد سازمانی: نقش مشارکت کارکنان، بهزیستی روانشناختی و رهبری تحول آفرین عنوان انگلیسی مقاله Pursuit of organisational trust: Role of employee engagement, psychological well-being and transformational leadership انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لایک های مرتبط با ارسال پست جنسی در رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لایک های مرتبط با ارسال پست جنسی در رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خود عینیتی: خود عینیتی و بازخوردهای مثبت (لایک ها) مرتبط با تکرار ارسال پست جنسی در رسانه های اجتماعی با هدف خویشتن شناسی عنوان انگلیسی مقاله Selfie-Objectification: Self-Objectification and Positive Feedback (“Likes”) are Associated with Frequency of Posting Sexually Objectifying Self-Images on Social Media انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات پیش بینی تغییرات دستمزد بر رضایت شغلی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات پیش بینی تغییرات دستمزد بر رضایت شغلی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات پیش بینی و سازگاری تغییرات دستمزد درونی و بین فردی بر رضایت شغلی عنوان انگلیسی مقاله The anticipation and adaptation effects of intra- and interpersonal wage changes on job satisfaction انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین تغییرات در اختلال ژن اسکیزوفرنی ۱ و اسکیزوفرنی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین تغییرات در اختلال ژن اسکیزوفرنی ۱ و اسکیزوفرنی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین تغییرات در اختلال ژن اسکیزوفرنی ۱ و اسکیزوفرنی: یک متاآنالیز عنوان انگلیسی مقاله Association between variations in the disrupted in schizophrenia 1 gene and schizophrenia: A meta-analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از گشتالت درمانی تا سیستم های خانواده – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از گشتالت درمانی تا سیستم های خانواده – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله از گشتالت درمانی تا سیستم های خانواده: چارچوب های نظری چگونه برنامه های بالینی را القا می کنند عنوان انگلیسی مقاله From Gestalt Therapy to Family Systems: How Theoretical Frameworks Inform Clinical Applications انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا و رضایت شغلی: اثر پاداش احتمالی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا و رضایت شغلی: اثر پاداش احتمالی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رهبری تحول گرا و رضایت شغلی: اثر تعدیل کننده پاداش احتمالی عنوان انگلیسی مقاله Transformational leadership and job satisfaction: the moderating effect of contingent reward انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقدامات بهداشتی مکمل برای درمان افسردگی پرناتال – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقدامات بهداشتی مکمل برای درمان افسردگی پرناتال – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اقدامات بهداشتی مکمل برای درمان افسردگی پرناتال عنوان انگلیسی مقاله Complementary Health Practices for Treating Perinatal Depression انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک اثرات برنامه وی چت بر سرمایه اجتماعی درک شده – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک اثرات برنامه وی چت بر سرمایه اجتماعی درک شده – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک اثرات برنامه وی چت بر سرمایه اجتماعی درک شده و بهبود روانشناختی در میان دانشجویان دانشکده بین المللی چینی در آلمان عنوان انگلیسی مقاله Understanding the effects of WeChat on perceived social capital and psychological well-being among Chinese international college students in Germany انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مجموعه داده ها درباره سبک رهبری و رضایت شغلی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مجموعه داده ها درباره سبک رهبری و رضایت شغلی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی مجموعه داده ها درباره سبک رهبری و رضایت شغلی: دیدگاه کارکنان ارائه دهندگان مهمان نوازی عنوان انگلیسی مقاله Survey Dataset on Leadership Styles and Job Satisfaction: The Perspective of Employees of Hospitality Providers انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط فضای سبز شهری و کاهش استرس روانی در میان نوجوانان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط فضای سبز شهری و کاهش استرس روانی در میان نوجوانان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فضای سبز شهری با کاهش استرس روانی در میان نوجوانان مرتبط است: یک براورد لحظه ای بوم شناختی جغرافیایی (GEMA) تحلیل فضای فعالیت عنوان انگلیسی مقاله Urban greenspace is associated with reduced psychological stress among adolescents: A Geographic Ecological Momentary Assessment (GEMA) analysis of activity space انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هومیوپاتی در درمان افسردگی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هومیوپاتی در درمان افسردگی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هومیوپاتی در درمان افسردگی: یک بررسی سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله Homeopathy in the treatment of depression: a systematic review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های رهبری تحول گرا و مشارکت کارکنان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های رهبری تحول گرا و مشارکت کارکنان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مجموعه داده های یکپارچه در مورد ویژگی های رهبری تحول گرا و مشارکت کارکنان: نقش تعدیل کننده رضایت شغلی در صنعت کالاهای مصرفی سیار (FMCG) عنوان انگلیسی مقاله Integrated datasets on transformational leadership attributes and employee engagement: The moderating role of job satisfaction in the Fast Moving Consumer Goods […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افسردگی و سندرم متابولیک در افراد مسن تر – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افسردگی و سندرم متابولیک در افراد مسن تر – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افسردگی و سندرم متابولیک در افراد مسن تر: بررسی شواهد عنوان انگلیسی مقاله Depression and metabolic syndrome in the older population: A review of evidence انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری […]

دانلود رایگان مقالات ژورنالی روانشناسی به زبان انگلیسی از مجلات ISI