دانلود رایگان مقالات ژورنالی روانشناسی - صفحه 41 از 42 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین بیخوابی و استرس شغلی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین بیخوابی و استرس شغلی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین بیخوابی و استرس شغلی: یک متاآنالیز عنوان انگلیسی مقاله Association between insomnia and job stress: a meta-analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله آماری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش استرس شغلی و تاثیر آن بر بهبود کار کارکنان خدمات – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش استرس شغلی و تاثیر آن بر بهبود کار کارکنان خدمات – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاهش استرس شغلی و تاثیر آن بر بهبود کار کارکنان خدمات: تأثیر پاداش عنوان انگلیسی مقاله Alleviating job stress to improve service employee work affect: the influence of rewarding انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات ضایعات کربن بر رضایت شغلی مدیران سایت – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات ضایعات کربن بر رضایت شغلی مدیران سایت – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات ضایعات کربن بر رضایت شغلی مدیران سایت از طریق استرس شغلی عنوان انگلیسی مقاله Effects of low carbon waste practices on job satisfaction of site managers through job stress انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تغییرات در استرس شغلی بر علائم افسردگی کارگران – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تغییرات در استرس شغلی بر علائم افسردگی کارگران – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر تغییرات در استرس شغلی بر علائم افسردگی کارگران کره ای در یک شرکت بزرگ: یک بررسی طولی عنوان انگلیسی مقاله Effects of changes in occupational stress on the depressive symptoms of Korean workers in a large company: a longitudinal survey انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر جو سازمانی بر رابطه استرس شغلی و قصد ماندن – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر جو سازمانی بر رابطه استرس شغلی و قصد ماندن – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا جو سازمانی رابطه بین استرس شغلی و قصد ماندن را معتدل میکند؟ شواهد از ماکائو SAR، چین عنوان انگلیسی مقاله Does organizational climate moderate the relationship between job stress and intent to stay?: Evidence from Macau SAR, China انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه روابط سببی با استرس شغلی بین کارکنان مهاجر – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه روابط سببی با استرس شغلی بین کارکنان مهاجر – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقایسه روابط سببی با استرس شغلی بین کارکنان مهاجر تایلندی با و بدون تربیت والدین عنوان انگلیسی مقاله The comparison of causal relationships of job stress between Thai immigrant employees with and without rearing their aging parents انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر استرس شغلی بر آگاهی از امنیت اطلاعات – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر استرس شغلی بر آگاهی از امنیت اطلاعات – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر انعطاف پذیری و استرس شغلی بر آگاهی از امنیت اطلاعات عنوان انگلیسی مقاله The Effect of Resilience and Job Stress on Information Security Awareness انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش کنترل منابع در فرآیند استرس شغلی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش کنترل منابع در فرآیند استرس شغلی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عروسک یا خیمه شب باز؟ نقش کنترل منابع در فرآیند استرس شغلی عنوان انگلیسی مقاله Puppet or Puppeteer? The Role of Resource Control in the Occupational Stress Process انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوع و پیش بینی استرس شغلی در میان کارگران معدن – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوع و پیش بینی استرس شغلی در میان کارگران معدن – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوع و پیش بینی استرس شغلی در میان کارگران معدن در روستای راجستان هند عنوان انگلیسی مقاله Prevalence and predictors of occupational stress among quarry workers in rural Rajasthan, India انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت استرس شغلی حرفه ای در پروژه ساخت و ساز – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت استرس شغلی حرفه ای در پروژه ساخت و ساز – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت استرس شغلی حرفه ای در پروژه های بزرگ ساخت و ساز عنوان انگلیسی مقاله Managing occupational stress of professionals in large construction projects انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استرس شغلی و رضایتمندی معلمان در مدارس شهری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استرس شغلی و رضایتمندی معلمان در مدارس شهری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استرس شغلی و رضایتمندی معلمان در مدارس شهری: تاثیر انضباط فردی، کلاس درس و سطح سازمان عنوان انگلیسی مقاله Teacher Job Stress and Satisfaction in Urban Schools: Disentangling Individual-, Classroom-, and Organizational-Level Influences انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل بین استرس شغلی و پلی مورفیسم BDNF Val66Met – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل بین استرس شغلی و پلی مورفیسم BDNF Val66Met – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعامل بین استرس شغلی و پلی مورفیسم BDNF Val66Met موثر بر علائم افسردگی در کارکنان مراقبت های بهداشتی چینی عنوان انگلیسی مقاله Interaction between job stress and the BDNF Val66Met polymorphism affects depressive symptoms in Chinese healthcare workers انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط ویژگی های شغلی و سازمانی و استرس شغلی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط ویژگی های شغلی و سازمانی و استرس شغلی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین ویژگی های شغلی و سازمانی و استرس شغلی در میان کارکنان انجمن چینی عنوان انگلیسی مقاله The relationships between job and organizational characteristics and role and job stress among Chinese community correctional workers انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

دانلود رایگان مقالات ژورنالی روانشناسی به زبان انگلیسی از مجلات ISI