دانلود رایگان مقالات ژورنالی روانشناسی - صفحه 42 از 47 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مربی گری بر افزایش اعتماد به نفس و شایستگی در پرستاران تازه کار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مربی گری بر افزایش اعتماد به نفس و شایستگی در پرستاران تازه کار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا مربی گری باعث افزایش اعتماد به نفس و شایستگی در پرستاران تازه کار می شود: یک بررسی ادبیات سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله Does Preceptorship improve confidence and competence in Newly Qualified Nurses: A systematic literature review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش یک مداخله آنلاین با روانشناسی مثبت برای افسردگی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش یک مداخله آنلاین با روانشناسی مثبت برای افسردگی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پذیرش یک مداخله آنلاین با استفاده از روانشناسی مثبت برای افسردگی: یک مطالعه کیفی عنوان انگلیسی مقاله The acceptability of an online intervention using positive psychology for depression: A qualitative study انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر بین المللی همکاری های تحقیقاتی بر رضایت شغلی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر بین المللی همکاری های تحقیقاتی بر رضایت شغلی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر بین المللی همکاری های تحقیقاتی بر رضایت شغلی عنوان انگلیسی مقاله Impact of research collaboration cosmopolitanism on job satisfaction انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای روانشناسی ارجاع در بخش مراقبت تسکین دهنده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای روانشناسی ارجاع در بخش مراقبت تسکین دهنده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خصوصیات و پیامدهای روانشناسی ارجاع در بخش مراقبت های تسکین دهنده عنوان انگلیسی مقاله Characteristics and Outcomes of Psychology Referrals in a Palliative Care Department انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتبار سنجی رضایت شغلی در رفاه داوطلبانه کودک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتبار سنجی رضایت شغلی در رفاه داوطلبانه کودک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اعتبار سنجی رضایت شغلی در رفاه داوطلبانه کودک عنوان انگلیسی مقاله Validating the Job Satisfaction Survey in voluntary child welfare انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر کار عاطفی و شایستگی بر رضایت شغلی در پرستاران – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر کار عاطفی و شایستگی بر رضایت شغلی در پرستاران – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر کار عاطفی و شایستگی بر رضایت شغلی در پرستاران چین: یک بررسی جامع در سراسر کشور عنوان انگلیسی مقاله The effects of emotional labor and competency on job satisfaction in nurses of China: A nationwide cross-sectional survey انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش های اجتماعی و خشونت درونی شریک زندگی زنان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش های اجتماعی و خشونت درونی شریک زندگی زنان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزش های اجتماعی و خشونت درونی شریک زندگی زنان در نپال عنوان انگلیسی مقاله Social norms and women’s risk of intimate partner violence in Nepal انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی در پرستاران مراقبت های ویژه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی در پرستاران مراقبت های ویژه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رضایت شغلی در پرستاران مراقبت های ویژه: یک بررسی سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله Job Satisfaction among Critical Care Nurses: A Systematic Review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی مراقبه ذهن آگاهی برای پرستاران و دانشجویان پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی مراقبه ذهن آگاهی برای پرستاران و دانشجویان پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثربخشی مراقبه ذهن آگاهی برای پرستاران و دانشجویان پرستاری: یک بررسی ادبیات یکپارچه عنوان انگلیسی مقاله The effectiveness of mindfulness meditation for nurses and nursing students: An integrated literature review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روانشناسی شناخت: بررسی مختصر – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روانشناسی شناخت: بررسی مختصر – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روانشناسی شناخت: بررسی مختصر عنوان انگلیسی مقاله Cognitive Psychology: Overview انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله Encyclopedia مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط روانشناسی گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش خوشبینی در رابطه استرس شغلی و افسردگی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش خوشبینی در رابطه استرس شغلی و افسردگی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش خوشبینی در رابطه میان استرس شغلی و علائم افسردگی. یافته های طولی از بررسی پیری آلمان عنوان انگلیسی مقاله The role of optimism in the relationship between job stress and depressive symptoms. Longitudinal findings from the German Ageing Survey انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشگویان هوش هیجانی وابسته به آمارگیری نفوس – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشگویان هوش هیجانی وابسته به آمارگیری نفوس – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیشگویان هوش هیجانی وابسته به آمارگیری نفوس در میان متخصصان رادیولوژی عنوان انگلیسی مقاله Demographic predictors of emotional intelligence among radiation therapists انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازوكارهای روانشناختی پیوند دهنده محیط زیست اخلاقی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازوكارهای روانشناختی پیوند دهنده محیط زیست اخلاقی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سازوكارهای روانشناختی پیوند دهنده محیط زیست اخلاقی تا مفهوم دمیدن در سوت كاركنان عنوان انگلیسی مقاله Psychological mechanisms linking ethical climate to employee whistle-blowing intention انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

دانلود رایگان مقالات ژورنالی روانشناسی به زبان انگلیسی از مجلات ISI