دانلود رایگان مقالات ژورنالی روانشناسی - صفحه 42 از 42 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیجان پذیری و ارتباط آن با حافظه – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیجان پذیری و ارتباط آن با حافظه – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Afectivity in Its Relation to Memory ترجمه عنوان مقاله هیجان پذیری و ارتباط آن با حافظه فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر الگوریتم آموزشی بر مهارت حل مسئله دانش آموزان کم شنوا – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر الگوریتم آموزشی بر مهارت حل مسئله دانش آموزان کم شنوا – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of algorithm teaching on the problem-solving skills of deaf-hard hearing students […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه میان استرس شغلی و تعهد سازمانی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه میان استرس شغلی و تعهد سازمانی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A New Look at the Relationship Between Job Stress and […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در پرستاران – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در پرستاران – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر   مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله آماری نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Serial multiple mediation of organizational commitment and job burnout in the relationship between psychological capital and anxiety in Chinese […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش جنسیتی سازمان موقت مورد رفتار تعاونی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش جنسیتی سازمان موقت مورد رفتار تعاونی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Reproduction of ‘Typical’ gender roles in temporary organizations—No surprise for whom? The case of  cooperative behaviors and their acknowledgement ترجمه عنوان مقاله  تکثیر نقش جنسیتی “متداول” در سازمان های موقت – برای آنها جای تعجبی نیست؟ مورد رفتارهای تعاونی و تایید آنها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراک ارزش توسط کودک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراک ارزش توسط کودک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  How is value perceived by children? ترجمه عنوان مقاله  چگونگی ادراک ارزش توسط کودکان؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی گرایش های مرتبط  روانشناسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربیات عاطفی متناقض متوالی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربیات عاطفی متناقض متوالی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Coping with sequential conflicting emotional experiences ترجمه عنوان مقاله  مقابله با تجربیات عاطفی متناقض متوالی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی مجله  مجله تحقیقات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روانشناسی فاصله روانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روانشناسی فاصله روانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The psychology of psychic distance: Antecedents of asymmetric perceptions ترجمه عنوان مقاله  روانشناسی فاصله روانی: سوابق ادراکات نامتقارن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت […]

دانلود رایگان مقالات ژورنالی روانشناسی به زبان انگلیسی از مجلات ISI