دانلود رایگان مقالات بیس ریاضی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل ریاضی قوی توسعه یافته برای پیش بینی سیر اپیدمی در ایران – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل ریاضی قوی توسعه یافته برای پیش بینی سیر اپیدمی در ایران – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل ریاضی قوی توسعه یافته برای پیش بینی سیر اپیدمی COVID-19 در ایران عنوان انگلیسی مقاله An extended robust mathematical model to project the course of COVID-19 epidemic in Iran انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فراماده مکانیکی دو بعدی با نسبت پواسون منفی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فراماده مکانیکی دو بعدی با نسبت پواسون منفی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فراماده مکانیکی دو بعدی جدید با نسبت پواسون منفی عنوان انگلیسی مقاله A novel two-dimensional mechanical metamaterial with negative Poisson’s ratio انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی در مورد رویکردهای نظری بازی برای حفظ حریم خصوصی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی در مورد رویکردهای نظری بازی برای حفظ حریم خصوصی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک بررسی در مورد رویکردهای نظری بازی برای حفظ حریم خصوصی در داده کاوی و امنیت شبکه عنوان انگلیسی مقاله A survey on game theoretic approaches for privacy preservation in data mining and network security انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رگرسیون لجستیک بهبود یافته برای پیش بینی دیابت با تلفیق تکنیک های PCA و کی-میانگین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رگرسیون لجستیک بهبود یافته برای پیش بینی دیابت با تلفیق تکنیک های PCA و کی-میانگین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل رگرسیون لجستیک بهبود یافته برای پیش بینی دیابت با تلفیق تکنیک های PCA و کی-میانگین عنوان انگلیسی مقاله Improved logistic regression model for diabetes prediction by integrating PCA and K-means techniques انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های کاربردی برای تعادل نش – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های کاربردی برای تعادل نش – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فصل هشتم – برنامه های کاربردی برای تعادل نش عنوان انگلیسی مقاله Chapter 8 – Applications to Nash Equilibrium انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ترکیبی از اثرات گاوسی معکوس – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ترکیبی از اثرات گاوسی معکوس – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل ترکیبی از اثرات گاوسی معکوس تو در تو برای داده های طولی عنوان انگلیسی مقاله Nested Inverse Gaussian Mixed-Effects Model for Longitudinal Data انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه تیرهای فولادی به شکل سرد کارآمد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه تیرهای فولادی به شکل سرد کارآمد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه تیرهای فولادی به شکل سرد کارآمد برای قابلیت سرویس دهی و حالت های حد نهایی با استفاده از بهینه سازی Big Bang-Big Crunch عنوان انگلیسی مقاله Development of optimum cold-formed steel beams for serviceability and ultimate limit states using Big Bang-Big Crunch optimisation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به روز رسانی مدل عنصر محدود – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به روز رسانی مدل عنصر محدود – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به روز رسانی مدل عنصر محدود با استفاده از بهینه سازی قطعی: یک رویکرد جستجوی الگوی جهانی عنوان انگلیسی مقاله Finite element model updating using deterministic optimisation: A global pattern search approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لرزش زمین ناشی از قطار در حال حرکت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لرزش زمین ناشی از قطار در حال حرکت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی لرزش زمین ناشی از بارهای قطار در حال حرکت بر روی زمین غیراشباع با استفاده از روش عنصر محدود دو و نیم بعدی عنوان انگلیسی مقاله Investigating ground vibration induced by moving train loads on unsaturated ground using 2.5D FEM انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هموار سازی تصویر با حفظ لبه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هموار سازی تصویر با حفظ لبه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هموار سازی تصویر با حفظ لبه از طریق یک تنظیم کننده تنوع کل و یک تنظیم کننده غیرمحدب عنوان انگلیسی مقاله Edge-Preserving Image Smoothing Via a Total Variation Regularizer and a Nonconvex Regularizer انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تئوری بازی و شیلات – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تئوری بازی و شیلات – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله سرمقاله (Editorial) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Game theory and fisheries ترجمه عنوان مقاله تئوری بازی و شیلات ایمپکت فاکتور(IF) ۲٫۳۲۳ […]