مقالات Q1 ریاضی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش طیفی چبیشف برای حل معادله انتگرال دیفرانسیل کسری فازی Fredholm-Volterra – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش طیفی چبیشف برای حل معادله انتگرال دیفرانسیل کسری فازی Fredholm-Volterra – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش طیفی چبیشف برای حل معادله انتگرال دیفرانسیل کسری فازی Fredholm-Volterra عنوان انگلیسی مقاله Chebyshev spectral method for solving fuzzy fractional Fredholm–Volterra integro-differential equation انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل ریاضی قوی توسعه یافته برای پیش بینی سیر اپیدمی در ایران – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل ریاضی قوی توسعه یافته برای پیش بینی سیر اپیدمی در ایران – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل ریاضی قوی توسعه یافته برای پیش بینی سیر اپیدمی COVID-19 در ایران عنوان انگلیسی مقاله An extended robust mathematical model to project the course of COVID-19 epidemic in Iran انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل مجانبی جریان یک لایه مایع نازک بین دو سطح متحرک – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل مجانبی جریان یک لایه مایع نازک بین دو سطح متحرک – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل مجانبی جریان یک لایه مایع نازک بین دو سطح متحرک عنوان انگلیسی مقاله Asymptotic analysis of a thin fluid layer flow between two moving surfaces انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حلقه ، ضروریات ، و توضیح ریاضی در علم – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حلقه ، ضروریات ، و توضیح ریاضی در علم – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حلقه ، ضروریات ، و توضیح ریاضی در علم عنوان انگلیسی مقاله Circularity, indispensability, and mathematical explanation in science انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فراماده مکانیکی دو بعدی با نسبت پواسون منفی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فراماده مکانیکی دو بعدی با نسبت پواسون منفی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فراماده مکانیکی دو بعدی جدید با نسبت پواسون منفی عنوان انگلیسی مقاله A novel two-dimensional mechanical metamaterial with negative Poisson’s ratio انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های لجستیک کسری در چارچوب عملگرهای کسری ایجاد شده توسط مشتقات انطباقی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های لجستیک کسری در چارچوب عملگرهای کسری ایجاد شده توسط مشتقات انطباقی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل های لجستیک کسری در چارچوب عملگرهای کسری ایجاد شده توسط مشتقات انطباقی عنوان انگلیسی مقاله Fractional logistic models in the frame of fractional operators generated by conformable derivatives انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استحکام اتصالات بخش توخالی دایره ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استحکام اتصالات بخش توخالی دایره ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات بار اولیه طنابی بر استحکام اتصالات بخش توخالی دایره ای X تقویت شده با تقویت کنندگان حلقه خارجی و صفحات اتصالی عنوان انگلیسی مقاله Effects of chord pre-load on strength of CHS X-joints stiffened with external ring stiffeners and gusset plates انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه تیرهای فولادی به شکل سرد کارآمد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه تیرهای فولادی به شکل سرد کارآمد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه تیرهای فولادی به شکل سرد کارآمد برای قابلیت سرویس دهی و حالت های حد نهایی با استفاده از بهینه سازی Big Bang-Big Crunch عنوان انگلیسی مقاله Development of optimum cold-formed steel beams for serviceability and ultimate limit states using Big Bang-Big Crunch optimisation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سلامت ساختاری یک پل عملیاتی – الزویر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سلامت ساختاری یک پل عملیاتی – الزویر

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظارت بر سلامت ساختاری یک پل عملیاتی: یک مطالعه موردی عنوان انگلیسی مقاله Structural health monitoring of an operational bridge: A case study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به روز رسانی مدل عنصر محدود – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به روز رسانی مدل عنصر محدود – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به روز رسانی مدل عنصر محدود با استفاده از بهینه سازی قطعی: یک رویکرد جستجوی الگوی جهانی عنوان انگلیسی مقاله Finite element model updating using deterministic optimisation: A global pattern search approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لرزش زمین ناشی از قطار در حال حرکت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لرزش زمین ناشی از قطار در حال حرکت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی لرزش زمین ناشی از بارهای قطار در حال حرکت بر روی زمین غیراشباع با استفاده از روش عنصر محدود دو و نیم بعدی عنوان انگلیسی مقاله Investigating ground vibration induced by moving train loads on unsaturated ground using 2.5D FEM انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محدودیت جهانی در یک مدل کموتاکسی-هاپتوتاکسیس سه بعدی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محدودیت جهانی در یک مدل کموتاکسی-هاپتوتاکسیس سه بعدی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله محدودیت جهانی در یک مدل کموتاکسی-هاپتوتاکسیس سه بعدی عنوان انگلیسی مقاله Global boundedness in a three-dimensional chemotaxis–haptotaxis model انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار غيرخطي سيستم بست ریلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار غيرخطي سيستم بست ریلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار غيرخطي سيستم بست ریلی بر مسير تخته ای در انتهای پل راه آهن: روش عنصر محدود و مطالعه تجربي عنوان انگلیسی مقاله Nonlinear behavior of rail fastening system on slab track at railway bridge ends: FEA and experimental study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ […]