دانلود رایگان مقاله ISI روابط عمومی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوانا بودن معلومات واکسن کرونا برای مردم – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوانا بودن معلومات واکسن کرونا برای مردم – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خوانایی اطلاعات واکسن کووید-۱۹ برای عموم مردم عنوان انگلیسی مقاله Readability of COVID-19 vaccine information for the general public انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد فضایی برای مطالعات فعال سازی در برنامه درسی روابط عمومی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد فضایی برای مطالعات فعال سازی در برنامه درسی روابط عمومی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد فضایی برای مطالعات فعال سازی در برنامه درسی روابط عمومی عنوان انگلیسی مقاله Making space for activism studies in public relations curricula انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات ارتباطات داخلی در روابط عمومی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات ارتباطات داخلی در روابط عمومی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وضعیت تحقیقات ارتباطات داخلی در روابط عمومی: تجزیه و تحلیل مقالات منتشر شده در نه مجله علمی از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۹ عنوان انگلیسی مقاله Status of internal communication research in public relations: An analysis of published articles in nine scholarly journals from 1970 to 2019 انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آرمان شهر در پویایی فرهنگی- الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آرمان شهر در پویایی فرهنگی- الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آرمان شهر و ایدئولوژی در پویایی فرهنگی عنوان انگلیسی مقاله Utopia and ideology in cultural dynamics انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داستان دو آرمان شهر – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داستان دو آرمان شهر – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله داستان دو آرمان شهر: کار کردن در دنیای پس از رشد عنوان انگلیسی مقاله A tale of two utopias: Work in a post-growth world انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی سیاسی شهروندان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی سیاسی شهروندان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روابط عمومی سیاسی شهروندان: باز کردن گزینه ها و استراتژی های مبرم و عمدی برای ایجاد اعتماد و روابط بین گروه های درگیر عنوان انگلیسی مقاله Citizens’ political public relations: Unpacking choices, and emergent and deliberate strategies in building trust and relations among groups in conflict انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه هنجاری در رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه هنجاری در رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به سمت یک نظریه هنجاری در رسانه های اجتماعی برای روابط عمومی عنوان انگلیسی مقاله Toward a normative social media theory for public relations انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد روابط عمومی مثبت در چین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد روابط عمومی مثبت در چین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد روابط عمومی مثبت در چین: ادغام در ابعاد روابط عمومی، نظریه گفتگو در روابط عمومی و تفکر فلسفی چینی از یین و یانگ عنوان انگلیسی مقاله Constructing positive public relations in China: Integrating public relations dimensions, dialogic theory of public relations and the Chinese philosophical thinking of Yin […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روزهای آغازین روابط عمومی در انگلیس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روزهای آغازین روابط عمومی در انگلیس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روزهای آغازین روابط عمومی در مالایای انگلیس: پیروزی در قلب و ذهن امپراتوری عنوان انگلیسی مقاله The early days of public relations in British Malaya: Winning the hearts and minds of the Empire انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراکات عدالت، وضعیت درونی درک شده و شایعه پراکنی در کار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراکات عدالت، وضعیت درونی درک شده و شایعه پراکنی در کار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ادراکات عدالت، وضعیت درونی درک شده و شایعه پراکنی در کار: چشم اندازی از تبادل اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Justice perceptions, perceived insider status, and gossip at work: A social exchange perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش ایجاد روابط عمومی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش ایجاد روابط عمومی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گسترش ایجاد روابط عمومی از طریق تئوری ادب عنوان انگلیسی مقاله Extending public relationship-building through the theory of politeness انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رنگ و خودبینی در ارتباطات قانع کننده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رنگ و خودبینی در ارتباطات قانع کننده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر رنگ و خودبینی در ارتباطات قانع کننده عنوان انگلیسی مقاله The effect of color and self-view priming in persuasive communications انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازنگری روابط عمومی برای جهان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازنگری روابط عمومی برای جهان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب قابلیت جهانی: بازنگری روابط عمومی برای جهانی در حال تغییر عنوان انگلیسی مقاله A global capability framework: Reframing public relations for a changing world انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته روابط عمومی اجتماعی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر