دانلود رایگان مقاله ISI علوم ارتباطات اجتماعی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 3 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی، حزب سیاسی و نقش حوزه عمومی تابع در دموکراسی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی، حزب سیاسی و نقش حوزه عمومی تابع در دموکراسی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رسانه های اجتماعی و حزب سیاسی – نقش حوزه عمومی تابع در دموکراسی عنوان انگلیسی مقاله Social media and political partisanship – A subaltern public sphere’s role in democracy انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی سیاسی آنلاین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی سیاسی آنلاین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روابط عمومی سیاسی آنلاین به عنوان عملیات مرتبط مبتنی بر مکان: دیدگاه گفتمانی فرهنگی عنوان انگلیسی مقاله Online political public relations as a place-based relational practice: A cultural discourse perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراکات کارآزمودگان تحصیلات روزنامه‌نگاری از این رشته – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراکات کارآزمودگان تحصیلات روزنامه‌نگاری از این رشته – Sage 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله «ما مبانی را از دست داده‌ایم»: ادراکات کارآزمودگان تحصیلات روزنامه‌نگاری از این رشته عنوان انگلیسی مقاله “We’ve Lost the Basics”: Perceptions of Journalism Education From Veterans in the Field انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چند نفر مرا لایک کردند؟ ارتباط رسانه های اجتماعی و اعتماد به نفس – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چند نفر مرا لایک کردند؟ ارتباط رسانه های اجتماعی و اعتماد به نفس – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How many likes did I get?: Purpose moderates links between positive social media feedback and self-esteem ترجمه عنوان مقاله چند نفر من را لایک کردند؟ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روزنامه نگاری سردبیران انتشارات سفارشی – الزویر  ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روزنامه نگاری سردبیران انتشارات سفارشی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Journalism or public relations? A quantitative survey of custom publishing editors in Germany ترجمه عنوان مقاله  روزنامه نگاری یا روابط عمومی؟ بررسی کمی از سردبیران انتشارات سفارشی در آلمان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های سرگرمی، قدرت فرهنگی و پس از جهانی شدن – Sage 2016

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های سرگرمی، قدرت فرهنگی و پس از جهانی شدن – Sage 2016

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رسانه های سرگرمی، قدرت فرهنگی و پس از جهانی شدن: مورد گسترش رسانه های بین المللی چین و گفتمان قدرت نرم عنوان انگلیسی مقاله Entertainment media, cultural power, and post-globalization: The case of China’s international media expansion and the discourse of soft power انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت عمومی مدیران اجرایی رسانه اجتماعی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت عمومی مدیران اجرایی رسانه اجتماعی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Public engagement with CEOs on social media: Motivations and relational outcomes ترجمه عنوان مقاله  مشارکت عمومی با مدیران اجرایی در رسانه های اجتماعی: انگیزه ها و پیامدهای ارتباطی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایمان و فیسبوک: تاثیر شبکه اجتماعی بر عقاید مذهبی در نوجوانان بالغ – ۲۰۱۶ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایمان و فیسبوک: تاثیر شبکه اجتماعی بر عقاید مذهبی در نوجوانان بالغ – ۲۰۱۶ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایمان و فیسبوک در دوره کثرت گرایی: تاثیر سایت های شبکه اجتماعی بر عقاید مذهبی در نوجوانان بالغ عنوان انگلیسی مقاله Faith and Facebook in a Pluralistic Age: The Effects of Social Networking Sites on the Religious Beliefs of Emerging Adults انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی و روابط عمومی جهانی – الزویر ۲۰۱۵

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی و روابط عمومی جهانی – الزویر ۲۰۱۵

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Global public relations and communication management: A European perspective ترجمه عنوان مقاله  روابط عمومی و روابط عمومی جهانی: چشم انداز اروپایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی گرایش های مرتبط  روابط عمومی مجله  بررسی روابط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اخبار جهانی و تصاویر سر صفحه آن ها – Sage 2002

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اخبار جهانی و تصاویر سر صفحه آن ها – Sage 2002

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اخبار جهانی و تصاویر سر صفحه آن ها: یک آنالیز مقایسه ای بین علاقه مخاطبان، درک ویراستار و پوشش روزنامه عنوان انگلیسی مقاله The Global News and the Pictures in Their Heads: A Comparative Analysis of Audience Interest, Editor Perceptions and Newspaper Coverage انتشار مقاله سال ۲۰۰۲ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت بحران در روابط عمومی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت بحران در روابط عمومی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Crisis Management Between Public Relations and the Holonic Multi-Agent Approach ترجمه عنوان مقاله مدیریت بحران در روابط عمومی و رویکرد چند عاملی هولونیک فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات نتیجه رسانه های جمعی در احساسات سرمایه گذار – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات نتیجه رسانه های جمعی در احساسات سرمایه گذار – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impacts of the Mass Media Effect on Investor Sentiment ترجمه عنوان مقاله اثرات نتیجه رسانه های جمعی در احساسات سرمایه گذار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکست در کسب و کار و رسانه های جمعی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکست در کسب و کار و رسانه های جمعی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Business failure and mass media: An analysis of media exposure in the context of delisting event ترجمه عنوان مقاله شکست در کسب و کار و رسانه […]

مقالات انگلیسی رایگان علوم ارتباطات اجتماعی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته علوم ارتباطات اجتماعی (به انگلیسی Social Communication Sciences) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های علوم ارتباطات اجتماعی با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره علوم ارتباطات اجتماعی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده علوم ارتباطات اجتماعی(دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه علوم ارتباطات اجتماعی به ترتیب سال انتشار: