دانلود رایگان مقاله ISI سامانه های شبکه ای به زبان انگلیسی - صفحه 5 از 12 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم منطبق با رویدادهای کارآمد برای داده های معنایی در محیط اینترنت اشیا (IoT) – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم منطبق با رویدادهای کارآمد برای داده های معنایی در محیط اینترنت اشیا (IoT) – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سیستم منطبق با رویدادهای کارآمد برای داده های معنایی هوشمند در محیط اینترنت اشیا (IoT) عنوان انگلیسی مقاله An efficient event matching system for semantic smart data in the Internet of Things (IoT) environment انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام امنیت شبکه ادهاک وسایل نقلیه و ۵G – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام امنیت شبکه ادهاک وسایل نقلیه و ۵G – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ادغام امنیت شبکه ادهاک وسایل نقلیه و نسل پنجم شبکه تلفن همراه: مروری بر موضوعات طراحی و اجرایی عنوان انگلیسی مقاله Integration of VANET and 5G Security: A review of design and implementation issues انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی ریاضی برای بهینه سازی پوشش شکاف در شبکه های دسترسی رادیو ابر (C-RAN) – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی ریاضی برای بهینه سازی پوشش شکاف در شبکه های دسترسی رادیو ابر (C-RAN) – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش برنامه ریزی ریاضی برای بهینه سازی پوشش شکاف در شبکه های دسترسی رادیو ابر (C-RAN) عنوان انگلیسی مقاله A mathematical programming approach for full coverage hole optimization in Cloud Radio Access Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حقه های رسانه اجتماعی، ایدئولوژی سیاسی، و نقش مسئله اعتماد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حقه های رسانه اجتماعی، ایدئولوژی سیاسی، و نقش مسئله اعتماد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حقه های رسانه اجتماعی، ایدئولوژی سیاسی، و نقش مسئله اعتماد عنوان انگلیسی مقاله Social media hoaxes, political ideology, and the role of issue confidence انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های حسگر بی سیم برای گلخانه ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های حسگر بی سیم برای گلخانه ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه های حسگر بی سیم برای گلخانه ها: بررسی نقطه به نقطه عنوان انگلیسی مقاله Wireless sensor networks for greenhouses: An end-to-end review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری های رمزنگاری و استاندارد های پروتکل برای اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری های رمزنگاری و استاندارد های پروتکل برای اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فناوری های رمزنگاری و استاندارد های پروتکل برای اینترنت اشیا عنوان انگلیسی مقاله Cryptographic technologies and protocol standards for Internet of Things انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش کلان داده برای رتبه بندی اعتبار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش کلان داده برای رتبه بندی اعتبار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزش کلان داده برای رتبه بندی اعتبار: افزایش گنجایش مالی با استفاده از داده های تلفن همراه و تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله The value of big data for credit scoring: Enhancing financial inclusion using mobile phone data and social network analytics انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه حسگر بدنه بی سیم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه حسگر بدنه بی سیم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مکانیسم سقوطی بسته هوشمند در شبکه حسگر بدنه بی سیم برای خدمات کلاس چندگانه بر اساس کنترل تراکم عنوان انگلیسی مقاله An Intelligent Packet Drop Mechanism in Wireless Body Sensor Network for Multiple Class Services Based on Congestion Control انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد متعادل نمودن بار ترافیک با استفاده از کنترل کننده شبکه نرم افزار محور (IEEE 2019 – (SDN

مقاله انگلیسی رایگان در مورد متعادل نمودن بار ترافیک با استفاده از کنترل کننده شبکه نرم افزار محور (IEEE 2019 – (SDN

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله متعادل نمودن بار ترافیک با استفاده از کنترل کننده شبکه نرم افزار محور (SDN) به عنوان مجازی سازی عملکرد شبکه عنوان انگلیسی مقاله Traffic Load Balancing Using Software Defined Networking (SDN) Controller as Virtualized Network Function انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار سلسله مراتبی قابل اجرای ۵G برای سیستم حمل و نقل هوشمند نرم افزار محور – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار سلسله مراتبی قابل اجرای ۵G برای سیستم حمل و نقل هوشمند نرم افزار محور – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ساختار سلسله مراتبی قابل اجرای ۵G برای سیستم حمل و نقل هوشمند نرم افزار محور عنوان انگلیسی مقاله ۵G-enabled Hierarchical architecture for software-defined intelligent transportation system انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واحدهای آنتن باند پهن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واحدهای آنتن باند پهن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وضعیت کاربرد خطوط انتقال چپ و راست در واحدهای آنتن باند پهن عنوان انگلیسی مقاله Application Status of Left and Right Handed Transmission Lines in Broadband Antenna Units انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنتن تمام جهته حلقوی قطبی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنتن تمام جهته حلقوی قطبی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش اجرا برای آنتن تمام جهته قطبی حلقوی عنوان انگلیسی مقاله Implementation Method for Circularly Polarized Omnidirectional Antenna انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری ها در ترکیب شبکه های FTTH – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری ها در ترکیب شبکه های FTTH – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق و پیاده سازی فناوری های کلیدی در ترکیب شبکه های FTTH (فیبر به خانه) عنوان انگلیسی مقاله Research and Implementation of Key Technologies in FTTH Networks Combining انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته سامانه شبکه ای به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر