دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت اجرایی - صفحه 3 از 12 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنجیره تامین سبز و تاثیر آن در افزایش اعتبار شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنجیره تامین سبز و تاثیر آن در افزایش اعتبار شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا یک زنجیره تامین سبز باعث افزایش اعتبار شرکت می شود؟ شواهد تجربی از بخش های تولید اروپایی عنوان انگلیسی مقاله Does a green supply chain improve corporate reputation? Empirical evidence from European manufacturing sectors انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در چین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در چین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در چین: آیا ارتباطات حرفه ای مدیریتی و توجه اجتماعی اهمیت دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility disclosure in China: Do managerial professional connections and social attention matter? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر جدایی مدیر عامل بر ریسک شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر جدایی مدیر عامل بر ریسک شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مهرورزی یا پول: تأثیر جدایی مدیر عامل بر ریسک و جبران شرکت عنوان انگلیسی مقاله Love or money: The effect of CEO divorce on firm risk and compensation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجتناب از مالیات، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجتناب از مالیات، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اجتناب از مالیات، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت: موردی از بازار سرمایه مصری عنوان انگلیسی مقاله Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴  صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد شرکت: نقش کمیته ریسک عنوان انگلیسی مقاله Enterprise risk management and firm performance: Role of the risk committee انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیتهای مسئولیت اجتماعی ناسازگار شرکتهای چینی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیتهای مسئولیت اجتماعی ناسازگار شرکتهای چینی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دروغ کم دوام: فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتی ناسازگار شرکتهای زامبی چینی عنوان انگلیسی مقاله Lie of the weak: Inconsistent corporate social responsibility activities of Chinese zombie firms انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشکارسازی بنیان های خرد اشتراک دانش در نوآوری باز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشکارسازی بنیان های خرد اشتراک دانش در نوآوری باز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آشکارسازی بنیان های خرد اشتراک دانش در مشارکتهای نوآوری باز: چشم انداز مبتنی بر قصد انتقال فناوری عنوان انگلیسی مقاله Uncovering the micro-foundations of knowledge sharing in open innovation partnerships: An intention-based perspective of technology transfer انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک چارچوب یکپارچه برای مدیریت فرایندهای تجاری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک چارچوب یکپارچه برای مدیریت فرایندهای تجاری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله BPRIM: یک چارچوب یکپارچه برای مدیریت فرایندهای تجاری و مدیریت ریسک عنوان انگلیسی مقاله BPRIM: An integrated framework for business process management and risk management انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از تئوری بازی پویا در مدیریت ناب – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از تئوری بازی پویا در مدیریت ناب – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از تئوری بازی پویا برای مکانیسم های تعامل شرکت کننده در مدیریت ناب عنوان انگلیسی مقاله The application of dynamic game theory to participant’s interaction mechanisms in lean management انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و نوآوری مشارکتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و نوآوری مشارکتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و نوآوری مشارکتی: نقش پشتیبانی دولت عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility and collaborative innovation: The role of government support انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاداش اجرایی و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاداش اجرایی و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کمیته های پاداش، پاداش اجرایی و عملکرد شرکت در اندونزی عنوان انگلیسی مقاله Remuneration committees, executive remuneration, and firm performance in Indonesia انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیر عاملان یک دلاری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیر عاملان یک دلاری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیر عاملان یک دلاری عنوان انگلیسی مقاله One dollar CEOs انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master Journals List […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تاثیر کلان داده ها بر عملکرد نوآوری شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تاثیر کلان داده ها بر عملکرد نوآوری شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تاثیر کلان داده ها بر عملکرد نوآوری شرکت: کلان داده ها همیشه داده های بهتری نیستند عنوان انگلیسی مقاله Assessing the impact of big data on firm innovation performance: Big data is not always better data انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت اجرایی به زبان انگلیسی از مجلات ISI