دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت سازمان های دولتی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش داده ها و تحلیل: یک تحلیل کتابسنجی از هوش مصنوعی-انسان در تاثیر گذاری تصمیم گیری بخش دولتی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش داده ها و تحلیل: یک تحلیل کتابسنجی از هوش مصنوعی-انسان در تاثیر گذاری تصمیم گیری بخش دولتی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هوش داده ها و تحلیل: یک تحلیل کتابسنجی از هوش مصنوعی-انسان در تاثیر گذاری تصمیم گیری بخش دولتی عنوان انگلیسی مقاله Data intelligence and analytics: A bibliometric analysis of human–Artificial intelligence in public sector decision-making effectiveness انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش جهت گیری نوآوری فرهنگ سازمانی – MDPI 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش جهت گیری نوآوری فرهنگ سازمانی – MDPI 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سنجش جهت گیری نوآوری فرهنگ سازمانی: کاربردی برای شرکت های دولتی ارائه دهنده خدمات شرکت نفت پمکس در جنوب شرقی مکزیک عنوان انگلیسی مقاله Measuring the Innovation Orientation of Organizational Culture: An Application to the Service Provider Companies of the State-Owned Oil Company PEMEX in the Southeast of Mexico […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار امنیت اطلاعات کارشناسان سیستم های اطلاعاتی در سازمان های فناوری اطلاعات چین- الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار امنیت اطلاعات کارشناسان سیستم های اطلاعاتی در سازمان های فناوری اطلاعات چین- الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار امنیت اطلاعات کارشناسان سیستم های اطلاعاتی در سازمان های فناوری اطلاعات چین برای حفاظت از امنیت اطلاعات عنوان انگلیسی مقاله IS professionals’ information security behaviors in Chinese IT organizations for information security protection انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری استثمار آمیز و بدبینی سازمانی – امرالد ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری استثمار آمیز و بدبینی سازمانی – امرالد ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رهبری استثمار آمیز و بدبینی سازمانی: نقش واسطه ای فرسودگی هیجانی عنوان انگلیسی مقاله Exploitative leadership and organizational cynicism: the mediating role of emotional exhaustion انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش فرهنگی و پیامدهای مرتبط با کار – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش فرهنگی و پیامدهای مرتبط با کار – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هوش فرهنگی و پیامدهای مرتبط با کار: یک بررسی فرا تحلیلی درباره اثرات مرتبط و روایی قابل پیش بینی افزایشی عنوان انگلیسی مقاله Cultural intelligence and work-related outcomes: A meta-analytic examination of joint effects and incremental predictive validity انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش مزیت رقابتی از طریق فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش و نوآوری سازمانی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش مزیت رقابتی از طریق فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش و نوآوری سازمانی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گسترش مزیت رقابتی از طریق فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش و نوآوری سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Expanding competitive advantage through organizational culture, knowledge sharing and organizational innovation انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری درون سازمانی شبکه را در معرض ریسک سیستمیک قرار میدهد – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری درون سازمانی شبکه را در معرض ریسک سیستمیک قرار میدهد – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همکاری درون سازمانی شبکه را در معرض ریسک سیستمیک قرار میدهد عنوان انگلیسی مقاله The contribution of the intra-firm exposures network to systemic risk انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش میانجی پیچیدگی سازمانی بین برنامه ریزی منابع سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش میانجی پیچیدگی سازمانی بین برنامه ریزی منابع سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش میانجی پیچیدگی سازمانی بین برنامه ریزی منابع سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار عنوان انگلیسی مقاله The mediating role of organizational complexity between enterprise resource planning and business model innovation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حکمرانی پیچیدگی نهادی در سازمان های مگاپروژه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حکمرانی پیچیدگی نهادی در سازمان های مگاپروژه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حکمرانی پیچیدگی نهادی در سازمان های مگاپروژه عنوان انگلیسی مقاله Governance of institutional complexity in megaproject organizations انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درآمد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درآمد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درآمد: شواهدی از چین عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility and earnings quality: Evidence from China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت کارکنان و عملکرد شغلی در لبنان – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت کارکنان و عملکرد شغلی در لبنان – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشارکت کارکنان و عملکرد شغلی در لبنان: نقش واسطه ای خلاقیت عنوان انگلیسی مقاله Employee engagement and job performance in Lebanon: the mediating role of creativity انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب مدیریت تغییر سازمانی و دو سو توانی سازمانی با استفاده از تبدیل داده ها – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب مدیریت تغییر سازمانی و دو سو توانی سازمانی با استفاده از تبدیل داده ها – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب مدیریت تغییر سازمانی و دو سو توانی سازمانی با استفاده از تبدیل داده ها عنوان انگلیسی مقاله Combining organizational change management and organizational ambidexterity using data transformation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش استقلال اخلاقی در علل و پیامدهای رفتار حامی سازمانی غیر اخلاقی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش استقلال اخلاقی در علل و پیامدهای رفتار حامی سازمانی غیر اخلاقی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش استقلال اخلاقی در علل و پیامدهای رفتار حامی سازمانی غیر اخلاقی عنوان انگلیسی مقاله The role of moral decoupling in the causes and consequences of unethical pro-organizational behavior انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]