دانلود رایگان مقالات بیس مهندسی مالی و ریسک - صفحه 2 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم قطعیت سیاسی و انتخاب منابع بدهی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم قطعیت سیاسی و انتخاب منابع بدهی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عدم قطعیت سیاسی و انتخاب منابع بدهی عنوان انگلیسی مقاله Political uncertainty and the choice of debt sources انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد شرکت: نقش کمیته ریسک عنوان انگلیسی مقاله Enterprise risk management and firm performance: Role of the risk committee انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه اجتماعی و ریسک پذیری شرکتها – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه اجتماعی و ریسک پذیری شرکتها – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا سرمایه اجتماعی بر ریسک پذیری شرکتها تأثیر می گذارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Does Social Capital Influence Corporate Risk-Taking? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک چارچوب یکپارچه برای مدیریت فرایندهای تجاری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک چارچوب یکپارچه برای مدیریت فرایندهای تجاری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله BPRIM: یک چارچوب یکپارچه برای مدیریت فرایندهای تجاری و مدیریت ریسک عنوان انگلیسی مقاله BPRIM: An integrated framework for business process management and risk management انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مدیریت ریسک استراتژیک – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مدیریت ریسک استراتژیک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر شیوه های مدیریت ریسک استراتژیک و عملیاتی بر عملکرد شرکت: یک تحقیق تجربی عنوان انگلیسی مقاله Impact of strategic and operational risk management practices on firm performance: An empirical investigation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک تورم متغیر با زمان و بازده سهام – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک تورم متغیر با زمان و بازده سهام – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ریسک تورم متغیر با زمان و بازده سهام عنوان انگلیسی مقاله Time-varying inflation risk and stock returns انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تئوریهای خودی بر ریسک مالی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تئوریهای خودی بر ریسک مالی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر تئوریهای خودی ضمنی و برجستگی ضرر و زیان بر ریسک مالی عنوان انگلیسی مقاله The impact of implicit self-theories and loss salience on financial risk انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در نظر گرفتن موضوع یا ریسک برای شکست – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در نظر گرفتن موضوع یا ریسک برای شکست – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در نظر گرفتن موضوع یا ریسک برای شکست عنوان انگلیسی مقاله Mind the tail, or risk to fail انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مدیر ارشد مالی و مدیریت ریسک سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مدیر ارشد مالی و مدیریت ریسک سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش مدیر ارشد مالی و مدیریت ریسک سازمانی: یک مطالعه مبتنی بر تجربی عنوان انگلیسی مقاله Chief financial officer roles and enterprise risk management: An empirical based study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوبی برای شناسایی و مدیریت ریسک کسب و کار – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوبی برای شناسایی و مدیریت ریسک کسب و کار – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوبی برای شناسایی و مدیریت ریسک کسب و کار: چشم اندازی مبتنی بر منبع عنوان انگلیسی مقاله A framework for enterprise risk identification and management: the resource-based view انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اخبار غیر نقدی در میان ارتباطات بانک مرکزی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اخبار غیر نقدی در میان ارتباطات بانک مرکزی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اخبار غیر نقدی در میان ارتباطات بانک مرکزی عنوان انگلیسی مقاله Non-monetary news in central bank communication انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خبرگی مالی هیئت مدیره و رفتار سود سهام شرکت ها – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خبرگی مالی هیئت مدیره و رفتار سود سهام شرکت ها – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Board financial expertise and dividend-paying behavior of firms: New insights from the emerging […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک مدیریتی انگیزه، مسئولیت اجتماعی شرکتی و ریسک شرکت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک مدیریتی انگیزه، مسئولیت اجتماعی شرکتی و ریسک شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ریسک مدیریتی انگیزه، مسئولیت اجتماعی شرکتی و ریسک شرکت عنوان انگلیسی مقاله Managerial risk taking incentives, corporate social responsibility and firm risk انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مهندسی مالی و ریسک به زبان انگلیسی از مجلات ISI