دانلود رایگان مقاله ISI شرکت های کوچک و متوسط SME به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 11 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبلیغات دهان به دهان، رسانه های دیجیتال و نوآوری باز در SMEs – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبلیغات دهان به دهان، رسانه های دیجیتال و نوآوری باز در SMEs – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تبلیغات دهان به دهان، رسانه های دیجیتال و نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط کشاورزی عنوان انگلیسی مقاله Word of Mouth, Digital Media, and Open Innovation at the Agricultural SMEs انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۲صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی توانمندی رسانه های اجتماعی در شیوه های بازاریابی رابطه مند در SMEs – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی توانمندی رسانه های اجتماعی در شیوه های بازاریابی رابطه مند در SMEs – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی توانمندی رسانه های اجتماعی در شیوه های بازاریابی رابطه مند در شرکت های کوچک و متوسط عنوان انگلیسی مقاله Exploring social media affordance in relationship marketing practices in SMEs انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش امنیت سایبری یادگیری ماشینی در شرکت های کوچک و متوسط – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش امنیت سایبری یادگیری ماشینی در شرکت های کوچک و متوسط – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پذیرش امنیت سایبری یادگیری ماشینی در شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای توسعه یافته عنوان انگلیسی مقاله Machine Learning Cybersecurity Adoption in Small and Medium Enterprises in Developed Countries انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۷ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری و نوآوری مدل کسب و کار در شرکت های کوچک و متوسط  – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری و نوآوری مدل کسب و کار در شرکت های کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رهبری و نوآوری مدل کسب و کار در شرکت های کوچک و متوسط بین المللی دیرهنگام عنوان انگلیسی مقاله Leadership and business model innovation in late internationalizing SMEs انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر بحران کووید-۱۹ بر شرکت های کوچک و متوسط رشد محور – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر بحران کووید-۱۹ بر شرکت های کوچک و متوسط رشد محور – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر بحران کووید-۱۹ بر شرکت های کوچک و متوسط رشد محور: ایجاد تاب آوری کارآفرینی عنوان انگلیسی مقاله The Impact of the COVID-19 Crisis on Growth-Oriented SMEs: Building Entrepreneurial Resilience انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر ابتکارات آمادگی در برابر سیل در میان بنگاههای کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر ابتکارات آمادگی در برابر سیل در میان بنگاههای کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل موثر بر ابتکارات آمادگی در برابر سیل در میان بنگاههای کوچک و متوسط واقع در منطقه مستعد سیل عنوان انگلیسی مقاله Factors influencing flood disaster preparedness initiatives among small and medium enterprises located at flood-prone area انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ورشکستگی برای شرکت های کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ورشکستگی برای شرکت های کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی ورشکستگی برای شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از مجموعه داده شدیدا نامتوازن عنوان انگلیسی مقاله Bankruptcy prediction for small- and medium-sized companies using severely imbalanced datasets انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرکتهای کوچک و متوسط و بازاریابی رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرکتهای کوچک و متوسط و بازاریابی رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چرا شرکتهای کوچک و متوسط از بازاریابی رسانه های اجتماعی استفاده می کنند و تأثیر آن چیست: شواهد تجربی از هند عنوان انگلیسی مقاله Why do small and medium enterprises use social media marketing and what is the impact: Empirical insights from India انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت بازار بانکی و امور مالی شرکت های موچک و متوسط (SME) – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت بازار بانکی و امور مالی شرکت های موچک و متوسط (SME) – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قدرت بازار بانکی و امور مالی SME: شواهد شرکت-بانک از کشورهای اروپایی عنوان انگلیسی مقاله Bank market power and SME finance: Firm-bank evidence from European countries انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تامین مالی بر سرمایه گذاری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تامین مالی بر سرمایه گذاری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا بحران مالی تاثیر تامین مالی بر سرمایه گذاری را تغییر می دهد؟ شواهدی از شرکت های کوچک و متوسط (SME) های خصوصی عنوان انگلیسی مقاله Does the financial crisis change the effect of financing on investment? Evidence from private SMEs انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرمول بندی و پیاده سازی سیاست شرکت های کوچک و متوسط (SME) در آفریقا – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرمول بندی و پیاده سازی سیاست شرکت های کوچک و متوسط (SME) در آفریقا – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرمول بندی و پیاده سازی سیاست شرکت های کوچک و متوسط (SME) در آفریقا: رونمایی از پیش بینی ها به عنوان فرصتی برای مسیر تحقیق عنوان انگلیسی مقاله SME policy formulation and implementation in Africa: Unpacking assumptions as opportunity for research direction انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری کارآفرینانه SME های خانوادگی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری کارآفرینانه SME های خانوادگی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بین المللی سازی و جهت گیری کارآفرینانه SME های خانوادگی: تأثیر شخصیت خانوادگی عنوان انگلیسی مقاله Internationalization and entrepreneurial orientation of family SMEs: The influence of the family character انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ویژگیهای فرآیند حسابداری بر برون سپاری حسابداری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ویژگیهای فرآیند حسابداری بر برون سپاری حسابداری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ویژگیهای فرآیند حسابداری بر برون سپاری حسابداری – مقایسه کاربران و غیر کاربران سیستمهای اطلاعات حسابداری مبتنی بر ابر عنوان انگلیسی مقاله Impact of accounting process characteristics on accounting outsourcing – Comparison of users and non-users of cloud-based accounting information systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

دانلود رایگان مقاله ISI شرکت های کوچک و متوسط (Small and Medium-Sized Enterprises) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
شرکت های کوچک و متوسط: اس ام ای ها یا بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر صنایع بزرگ قرار می‌گیرد و نسبت به آن مزایای بسیاری دارد؛ ازجمله ارزش افزوده، نوآوری، اشتغال‌آفرینی و انعطاف‌پذیری بیشتر. بنگاه‌های کوچک و متوسط که به‌اختصار SME نامیده می‌شود، در منابع مختلف ترجمه‌شده به فارسی با عناوین زیر نیز دیده می‌شود: صنایع کوچک و متوسط، کسب و کارهای کوچک و متوسط، شرکت‌های کوچک و متوسط، سازمان‌های کوچک و متوسط، مؤسسات کوچک و متوسط، واحدهای کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط
رشته های مرتبط: مدیریت و علوم اقتصادی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده شرکت های کوچک و متوسط اینجا کلیک نمایید.