مقالات بازاریابی با ایمپکت فاکتور بالا به زبان انگلیسی - صفحه 12 از 32 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری ها در صنعت خرده فروشی مد از روی مدل کسب و کار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری ها در صنعت خرده فروشی مد از روی مدل کسب و کار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تغییر بازی برای رقابت: نوآوری ها در صنعت خرده فروشی مد از روی مدل کسب و کار مختل کننده عنوان انگلیسی مقاله Changing the game to compete: Innovations in the fashion retail industry from the disruptive business model انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در معرض گذاری بازاریابی شاهدانه در رسانه های اجتماعی و سنتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در معرض گذاری بازاریابی شاهدانه در رسانه های اجتماعی و سنتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در معرض گذاری بازاریابی شاهدانه در رسانه های اجتماعی و سنتی و استفاده سال گذشته در بین نوجوانان در کشورهایی با خرده فروشی قانونی شاهدانه عنوان انگلیسی مقاله Exposure to Cannabis Marketing in Social and Traditional Media and Past-Year Use Among Adolescents in States With Legal Retail Cannabis انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی اجتماعی و گروههای تبلیغاتی تفریحی در فضای باز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی اجتماعی و گروههای تبلیغاتی تفریحی در فضای باز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی اجتماعی و گروههای تبلیغاتی تفریحی در فضای باز: درسهایی از یک کمپین صخره نوردی عنوان انگلیسی مقاله Social marketing and outdoor recreational advocacy groups: Lessons from a rock climbing campaign انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مقطعی رفتارهای مصرف کننده در کسب و کارهای اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مقطعی رفتارهای مصرف کننده در کسب و کارهای اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در جستجوی خیرخواهی؟ اثرات مقطعی رفتارهای مصرف کننده در کسب و کارهای اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله In pursuit of goodwill? The cross-level effects of social enterprise consumer behaviours انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک مسئولیت اجتماعی شرکتی و رفتارهای مشتریان در صنعت خدمات اشتراک گذاری خودرو – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک مسئولیت اجتماعی شرکتی و رفتارهای مشتریان در صنعت خدمات اشتراک گذاری خودرو – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک مسئولیت اجتماعی شرکتی و رفتارهای مشتریان در صنعت خدمات اشتراک گذاری خودرو عنوان انگلیسی مقاله Perceived corporate social responsibility and customers’ behaviors in the ridesharing service industry انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرکتهای کوچک و متوسط و بازاریابی رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرکتهای کوچک و متوسط و بازاریابی رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چرا شرکتهای کوچک و متوسط از بازاریابی رسانه های اجتماعی استفاده می کنند و تأثیر آن چیست: شواهد تجربی از هند عنوان انگلیسی مقاله Why do small and medium enterprises use social media marketing and what is the impact: Empirical insights from India انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت داده های بزرگ در صنعت خرده فروشی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت داده های بزرگ در صنعت خرده فروشی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت داده های بزرگ در صنعت خرده فروشی سنگاپور: بررسی تاثیر بر رضایت مشتری و عملکرد سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Managing big data in the retail industry of Singapore: Examining the impact on customer satisfaction and organizational performance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات دیجیتالی و جریان داشتن در سراسر زنجیره B2C/C2C – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات دیجیتالی و جریان داشتن در سراسر زنجیره B2C/C2C – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اطلاعات دیجیتالی در سراسر زنجیره B2C/C2C و نوآوریهای تکنولوژیکی در اکوسیستم های خدماتی جریان می یابد: یک چشم انداز منطقی غلبه خدمت عنوان انگلیسی مقاله Digital information flows across a B2C/C2C continuum and technological innovations in service ecosystems: A service-dominant logic perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انطباق قابلیت های آینده یک نرم افزار مبتنی بر هوش مصنوعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انطباق قابلیت های آینده یک نرم افزار مبتنی بر هوش مصنوعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انطباق قابلیت های آینده یک نرم افزار مبتنی بر هوش مصنوعی برای بازاریابی رسانه های اجتماعی با انتظارات کاربران بالقوه عنوان انگلیسی مقاله Matching the future capabilities of an artificial intelligence-based software for social media marketing with potential users’ expectations انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مزیت های تلفن هوشمند و وفاداری به برند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مزیت های تلفن هوشمند و وفاداری به برند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مزیت های تلفن هوشمند و وفاداری به برند: یک مدل انتخاب گسسته که منعکس کننده نقطه مرجع و اثر همتا است عنوان انگلیسی مقاله Smartphone preferences and brand loyalty: A discrete choice model reflecting the reference point and peer effect انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد پایدار برای افراد با شغل ازاد در صنعت خرده فروشی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد پایدار برای افراد با شغل ازاد در صنعت خرده فروشی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رشد پایدار برای افراد با شغل ازاد در صنعت خرده فروشی براساس ارزش ویژه مشتری، رضایت مشتری و وفاداری عنوان انگلیسی مقاله Sustainable growth for the self-employed in the retail industry based on customer equity, customer satisfaction, and loyalty انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات جبران کننده سبک حروف بر رفتار انتخاب مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات جبران کننده سبک حروف بر رفتار انتخاب مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دید شیرین و ترش بودن انتخاب: تاثیرات جبران کننده سبک حروف بر رفتار انتخاب مصرف کنندگان عنوان انگلیسی مقاله Seeing sweet and choosing sour: Compensatory effects of typeface on consumers’ choice behavior انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت بازاریابی صنعتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت بازاریابی صنعتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت بازاریابی صنعتی: بررسی اجمالی کتاب سنجی از زمان تأسیس آن عنوان انگلیسی مقاله Industrial marketing management: Bibliometric overview since its foundation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بازاریابی با ایمپکت فاکتور بالای 2 به زبان انگلیسی از مجلات ISI