دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت بحران به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ادراک در گزارش های سالانه شرکت – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ادراک در گزارش های سالانه شرکت – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت ادراک در گزارش های سالانه شرکت در طول بحران مالی جهانی عنوان انگلیسی مقاله Impression management in corporate annual reports during the global financial crisis انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر بحران کووید-۱۹ بر شرکت های کوچک و متوسط رشد محور – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر بحران کووید-۱۹ بر شرکت های کوچک و متوسط رشد محور – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر بحران کووید-۱۹ بر شرکت های کوچک و متوسط رشد محور: ایجاد تاب آوری کارآفرینی عنوان انگلیسی مقاله The Impact of the COVID-19 Crisis on Growth-Oriented SMEs: Building Entrepreneurial Resilience انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت بحران به عنوان شیوه ای در شرکت های کوچک و متوسط  وایلی ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت بحران به عنوان شیوه ای در شرکت های کوچک و متوسط وایلی ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت بحران به عنوان شیوه ای در شرکت های کوچک و متوسط در طول اولین دوره کووید-۱۹ عنوان انگلیسی مقاله Crisis management as practice in small‐ and medium‐sized enterprises during the first period of COVID‐۱۹ انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارت پرنده آوازخوان، بینشی در تجارت پرندگان ارائه می دهد – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارت پرنده آوازخوان، بینشی در تجارت پرندگان ارائه می دهد – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجارت یک پرنده آوازخوان با محدوده کوچک ، Javan crocias، بینشی در مورد بحران پرنده آوازخوان آسیایی ارائه می دهد عنوان انگلیسی مقاله Trade in a small-range songbird, the Javan crocias, gives insight into the Asian Songbird Crisis انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراک ریسک تغییرات آب و هوایی ، تسهیل شرایط و اهداف مدیریت خطر بهداشتی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراک ریسک تغییرات آب و هوایی ، تسهیل شرایط و اهداف مدیریت خطر بهداشتی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ادراک ریسک تغییرات آب و هوایی ، تسهیل شرایط و اهداف مدیریت خطر بهداشتی: شواهدی از کشاورزان در روستاهای چین عنوان انگلیسی مقاله Climate change risk perceptions, facilitating conditions and health risk management intentions: Evidence from farmers in rural China انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی مهم تحقیقات مدیریت بحران در مهمان نوازی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی مهم تحقیقات مدیریت بحران در مهمان نوازی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله از گذشته بیاموزید و برای آینده آماده شوید: ارزیابی مهم تحقیقات مدیریت بحران در مهمان نوازی عنوان انگلیسی مقاله Learn from the past and prepare for the future: A critical assessment of crisis management research in hospitality انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر ابتکارات آمادگی در برابر سیل در میان بنگاههای کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر ابتکارات آمادگی در برابر سیل در میان بنگاههای کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل موثر بر ابتکارات آمادگی در برابر سیل در میان بنگاههای کوچک و متوسط واقع در منطقه مستعد سیل عنوان انگلیسی مقاله Factors influencing flood disaster preparedness initiatives among small and medium enterprises located at flood-prone area انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کرونا در سنگاپور و نیوزیلند – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کرونا در سنگاپور و نیوزیلند – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کرونا در سنگاپور و نیوزیلند: تصویر روزنامه ، مدیریت بحران عنوان انگلیسی مقاله COVID-19 in Singapore and New Zealand: Newspaper portrayal, crisis management انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ های استراتژیک بخش هتل به COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ های استراتژیک بخش هتل به COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پاسخ های استراتژیک بخش هتل به COVID-19: به سوی چارچوب بهبود یافته مدیریت بحران همه گیر عنوان انگلیسی مقاله Strategic responses of the hotel sector to COVID-19: Toward a refined pandemic crisis management framework انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده های مربوط به مدیریت دانش و آمادگی در برابر بلایای طبیعی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده های مربوط به مدیریت دانش و آمادگی در برابر بلایای طبیعی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله داده های مربوط به مدیریت دانش و آمادگی در برابر بلایای طبیعی: یک بررسی میدانی در لومبوک شرقی ، اندونزی عنوان انگلیسی مقاله Data on knowledge management and natural disaster preparedness: A field survey in East Lombok, Indonesia انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از گذشته بیاموزید و برای آینده آماده شوید – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از گذشته بیاموزید و برای آینده آماده شوید – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله از گذشته بیاموزید و برای آینده آماده شوید: ارزیابی مهم تحقیقات مدیریت بحران در مهمان نوازی عنوان انگلیسی مقاله Learn from the past and prepare for the future: A critical assessment of crisis management research in hospitality انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل موضوعی مدیریت بحران در جهانگردی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل موضوعی مدیریت بحران در جهانگردی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل موضوعی مدیریت بحران در جهانگردی: یک دیدگاه نظری عنوان انگلیسی مقاله A thematic analysis of crisis management in tourism: A theoretical perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیچیدگی های استفاده مجدد از منابع برای مبارزه با همه گیری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیچیدگی های استفاده مجدد از منابع برای مبارزه با همه گیری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله “آیا می توانیم آن را بسازیم؟ بله ما میتوانیم!” پیچیدگی های استفاده مجدد از منابع برای مبارزه با همه گیری عنوان انگلیسی مقاله “Can we build it? Yes, we can!” complexities of resource re-deployment to fight pandemic انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت بحران به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر