دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت بحران به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی تخصیص مکان برای پناهگاه های اضطراری پس از زلزله – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی تخصیص مکان برای پناهگاه های اضطراری پس از زلزله – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل بهینه سازی تخصیص مکان برای پناهگاه های اضطراری پس از زلزله با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره مبنی بر شبکه عنوان انگلیسی مقاله A location-allocation optimization model for post-earthquake emergency shelters using network-based multi-criteria decision-making نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری بهینه در مدیریت تلفات جمعی حوادث – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری بهینه در مدیریت تلفات جمعی حوادث – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درباره تصمیم گیری بهینه در مدیریت تلفات جمعی حوادث از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان انگلیسی مقاله Towards optimal decision making in mass casualty incidents management through ICT: A systematic review نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل یکپارچگی برنامه های مدیریت بحران منطقه – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل یکپارچگی برنامه های مدیریت بحران منطقه – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل یکپارچگی برنامه های مدیریت بحران منطقه در لهستان عنوان انگلیسی مقاله Analysis of the integrity of district crisis management plans in Poland انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شیوه‌های ایمنی محل کار مرتبط با همه‌گیری بر نتایج سلامت کارکنان – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شیوه‌های ایمنی محل کار مرتبط با همه‌گیری بر نتایج سلامت کارکنان – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر شیوه‌های ایمنی محل کار مرتبط با بیماری همه‌گیر بر نتایج سلامت کارکنان خدمات خط مقدم عنوان انگلیسی مقاله The influence of pandemic-related workplace safety practices on frontline service employee wellbeing outcomes انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات بازار سهام در حال ظهور و مبانی اقتصادی – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات بازار سهام در حال ظهور و مبانی اقتصادی – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوسانات بازار سهام در حال ظهور و مبانی اقتصادی: اهمیت سرریزهای عدم اطمینان ایالات متحده، بحران های مالی و بهداشتی عنوان انگلیسی مقاله Emerging stock market volatility and economic fundamentals: the importance of US uncertainty spillovers, financial and health crises نشریه اسپرینگر سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش نابرابری دارایی با بحران مالی جهانی  – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش نابرابری دارایی با بحران مالی جهانی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا بحران مالی جهانی نابرابری دارایی را افزایش داده است؟ عنوان انگلیسی مقاله Has the Global Financial Crisis increased wealth inequality? انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاوش شکل گیری نگرش مصرف کنندگان نسبت به برندهای شان در بحران – امرالد ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاوش شکل گیری نگرش مصرف کنندگان نسبت به برندهای شان در بحران – امرالد ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاوش شکل گیری نگرش مصرف کنندگان نسبت به برندهای شان در بحران: مقایسه های بین ملیتی میان ایالات متحده آمریکا و چین عنوان انگلیسی مقاله Leveraging macro-social marketing to achieve sustainable development goals: a city-wide intervention addressing obesity in Brazil انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل یکپارچگی برنامه های مدیریت بحران منطقه در لهستان – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل یکپارچگی برنامه های مدیریت بحران منطقه در لهستان – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل یکپارچگی برنامه های مدیریت بحران منطقه در لهستان عنوان انگلیسی مقاله Analysis of the integrity of district crisis management plans in Poland انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات بحران مالی آسیا در سال  ۱۹۹۷ و بحران مالی جهانی در سال  ۲۰۰۸ بر مصرف انرژی تجدید پذیر – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ و بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ بر مصرف انرژی تجدید پذیر – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ و بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ بر مصرف انرژی تجدید پذیر و انتشار دی اکسید کربن برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عنوان انگلیسی مقاله The impacts of the 1997 Asian financial crisis and the 2008 global financial crisis […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پس از کووید-۱۹: مدیریت بحران سلامت برای صنعت سفر دریایی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پس از کووید-۱۹: مدیریت بحران سلامت برای صنعت سفر دریایی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پس از کووید-۱۹: مدیریت بحران سلامت برای صنعت سفر دریایی عنوان انگلیسی مقاله Post COVID-19: Health crisis management for the cruise industry انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت بحران بازار اجاره کوتاه مدت در طول همه گیری COVID-19 – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت بحران بازار اجاره کوتاه مدت در طول همه گیری COVID-19 – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت بحران بازار اجاره کوتاه مدت در طول همه گیری COVID-19: دیدگاه سهامداران عنوان انگلیسی مقاله Short-term rental market crisis management during the COVID-19 pandemic: Stakeholders’ perspectives انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

پایان نامه انگلیسی بازنگری تنوع جغرافیایی – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی بازنگری تنوع جغرافیایی – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه تنوع جغرافیایی بازنگری شده: بررسی زمینه کنونی و تعدیل اثرات بحران عنوان انگلیسی پایان نامه Geographical diversification revisited: Examining context to date and moderating effects of crisis سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۱۲۳ صفحه هزینه دانلود پایان نامه انگلیسی رایگان میباشد. وضعیت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش هوش تجاری در عملکرد استارتاپ – اسپرینگر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش هوش تجاری در عملکرد استارتاپ – اسپرینگر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش هوش تجاری در عملکرد استارتاپ جدید در امارات متحده عربی در طول کووید۱۹: نقش واسطه گر نوآوری عنوان انگلیسی مقاله How the Business Intelligence in the New Startup Performance in UAE During COVID-19: The Mediating Role of Innovativeness انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت بحران به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر