دانلود رایگان مقالات بیس شهرسازی - صفحه 2 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم امنیت مبتنی بر بلاک چین در چارچوب اینترنت اشیا برای ارتباط حفاظت شده  – ۲۰۲۱ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم امنیت مبتنی بر بلاک چین در چارچوب اینترنت اشیا برای ارتباط حفاظت شده – ۲۰۲۱ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم امنیت مبتنی بر بلاک چین در چارچوب اینترنت اشیا برای ارتباط حفاظت شده در شهرهای هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Blockchain-based security algorithm on IoT framework for shielded communication in smart cities انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا شهر هوشمند شما فراگیر است؟ ارزیابی پیشنهادات چالش شهر هوشمند الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا شهر هوشمند شما فراگیر است؟ ارزیابی پیشنهادات چالش شهر هوشمند الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا شهر هوشمند شما فراگیر است؟ ارزیابی پیشنهادات چالش شهر هوشمند وزارت حمل و نقل ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Is your smart city inclusive? Evaluating proposals from the U.S. Department of Transportation’s Smart City Challenge انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رم یک روزه ساخته نشد. تاب آوری و شهر ابدی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رم یک روزه ساخته نشد. تاب آوری و شهر ابدی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رم یک روزه ساخته نشد. تاب آوری و شهر ابدی: بینش برای مدیریت شهری عنوان انگلیسی مقاله Rome was not built in a day. Resilience and the eternal city: Insights for urban management انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند میان راه حل های مبنی بر طبیعت، خدمات اکوسیستمی و چالش های شهری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند میان راه حل های مبنی بر طبیعت، خدمات اکوسیستمی و چالش های شهری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیوند میان راه حل های مبنی بر طبیعت، خدمات اکوسیستمی و چالش های شهری عنوان انگلیسی مقاله Nexus between nature-based solutions, ecosystem services and urban challenges انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام پایداری زیست محیطی و عدالت اجتماعی در توسعه مسکن سازی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام پایداری زیست محیطی و عدالت اجتماعی در توسعه مسکن سازی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ادغام پایداری زیست محیطی و عدالت اجتماعی در توسعه مسکن سازی: دو سناریوی مقایسه ای عنوان انگلیسی مقاله Integrating environmental sustainability and social justice in housing development: two contrasting scenarios انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناخت تاثیر محلی طرح های پارک شهری و نوع شناسی پارک بر قیمت مسکن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناخت تاثیر محلی طرح های پارک شهری و نوع شناسی پارک بر قیمت مسکن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناخت تاثیر محلی طرح های پارک شهری و نوع شناسی پارک بر قیمت مسکن: مطالعه موردی منطقه کلان شهر بوسان، کره عنوان انگلیسی مقاله Understanding the local impact of urban park plans and park typology on housing price: A case study of the Busan metropolitan region, Korea انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اولویت مردم برای خیابان های گیاهی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اولویت مردم برای خیابان های گیاهی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود وضعیت طبیعت در شهرها: اولویت مردم برای خیابان های گیاهی چیست؟ عنوان انگلیسی مقاله Improving nature experience in cities: What are people’s preferences for vegetated streets? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش دانشگاه ها در مدیریت دانش پروژه های شهر هوشمند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش دانشگاه ها در مدیریت دانش پروژه های شهر هوشمند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of universities in the knowledge management of smart city projects ترجمه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای نوآورانه هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای نوآورانه هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شهرهای نوآورانه هوشمند: تاثیر سیاست های شهر هوشمند در نوآوری شهری عنوان انگلیسی مقاله Smart innovative cities: The impact of Smart City policies on urban innovation انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موفقیت اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند هند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موفقیت اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند هند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله موفقیت اینترنت اشیا (IoT)در شهرهای هوشمند هند: یک تحلیل تجربی عنوان انگلیسی مقاله Success of IoT in Smart Cities of India: An empirical analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهکارهای چارچوب تبدیل شدن به شهر هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهکارهای چارچوب تبدیل شدن به شهر هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حرکت به سوی شهرهای هوشمند: راهکارهایی برای چارچوب تبدیل شدن به شهر هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Moving towards smart cities: Solutions that lead to the Smart City Transformation Framework انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای شهر هوشمند و گفتمان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای شهر هوشمند و گفتمان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اجرای شهر هوشمند و گفتمان: یک مدل مفهومی یکپارچه. مورد وین عنوان انگلیسی مقاله Smart City implementation and discourses: An integrated conceptual model. The case of Vienna انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اداره شهرهای هوشمند: بررسی سیستماتیک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اداره شهرهای هوشمند: بررسی سیستماتیک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اداره شهرهای هوشمند: یک بررسی ادبی سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله The governance of smart cities: A systematic literature review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس شهرسازی به زبان انگلیسی از مجلات ISI