دانلود رایگان مقاله ISI شهر هوشمند به زبان انگلیسی - صفحه 7 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد SMLXL: مقیاس گذاری شهر هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد SMLXL: مقیاس گذاری شهر هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله SMLXL: Scaling the smart city, from metropolis to individual ترجمه عنوان مقاله SMLXL: مقیاس گذاری شهر هوشمند، از کلان شهر به فردی فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی سیستم های پشتیبانی برای شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی سیستم های پشتیبانی برای شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Planning support systems for smart cities ترجمه عنوان مقاله طراحی سیستم های پشتیبانی برای شهرهای هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط معماری، شهرسازی، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های ترافیک در شهرهای هوشمند – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های ترافیک در شهرهای هوشمند – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Traffic systems in smart cities using LabVIEW ترجمه عنوان مقاله سیستم های ترافیک در شهرهای هوشمند با استفاده از LabVIEW فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکردهای بین اندازه و شاخص های شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکردهای بین اندازه و شاخص های شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Functionality between the size and indicators of smart cities: A research challenge with policy implications ترجمه عنوان مقاله عملکردهای بین اندازه و شاخص های شهرهای […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان شهر هوشمند – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان شهر هوشمند – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Investigating the information security management role in smart city organisations ترجمه عنوان مقاله بررسی نقش مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان های شهر هوشمند فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد باز کردن محله های تازه ی باز: شهر هوشمند – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد باز کردن محله های تازه ی باز: شهر هوشمند – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Unpacking open innovation neighborhoods: le milieu of the lean smart city ترجمه عنوان مقاله باز کردن محله های تازه ی باز: نمونه ای از شهر هوشمند […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای هوشمند و مدیریت شهری دیجیتالی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای هوشمند و مدیریت شهری دیجیتالی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart Cities and Digitized Urban Management ترجمه عنوان مقاله شهرهای هوشمند و مدیریت شهری دیجیتالی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط معماری، شهرسازی، مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای هوشمند – فراهم کردن خدمات و برنامه ها – اسپرینگر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای هوشمند – فراهم کردن خدمات و برنامه ها – اسپرینگر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart cities – enabling services and applications ترجمه عنوان مقاله شهرهای هوشمند – فراهم کردن خدمات و برنامه ها فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت هوشمندی: ویژگی های شهرهای هوشمند – اسپرینگر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت هوشمندی: ویژگی های شهرهای هوشمند – اسپرینگر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smartness that matters: towards a comprehensive and human-centred characterisation of smart cities ترجمه عنوان مقاله اهمیت هوشمندی: مشخص کردن ویژگی های جامع و انسان محور […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه پایدار شهرهای هوشمند – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه پایدار شهرهای هوشمند – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable development of smart cities: a systematic review of the literature ترجمه عنوان مقاله توسعه پایدار شهرهای هوشمند: یک بررسی مطالعاتی اصولی فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوشمندی: روشی برای ارزیابی پایداری شهر هوشمند – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوشمندی: روشی برای ارزیابی پایداری شهر هوشمند – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smartainability: a methodology for assessing the sustainability of the smart city ترجمه عنوان مقاله هوشمندی: یک روش برای ارزیابی پایداری شهر هوشمند فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حملات امنیتی سایبری در شهر های هوشمند – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حملات امنیتی سایبری در شهر های هوشمند – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cyber Security Attacks on Smart Cities and Associated Mobile Technologies ترجمه عنوان مقاله حملات امنیتی سایبری در شهر های هوشمند و تکنولوزی های مرتبط با […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی معماری شهر هوشمند بر پایه دانش – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی معماری شهر هوشمند بر پایه دانش – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis and assessment of a knowledge based smart city architecture providing service APIs ترجمه عنوان مقاله تحلیل و ارزیابی معماری شهر هوشمند بر پایه ی […]

دانلود رایگان مقاله ISI شهر هوشمند (Smart City) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف شهر هوشمند: شهر هوشمند (به انگلیسی: Smart City) به شهری گفته می‌شود که بر اساس آخرین نظریه های تکامل یافته مدیریت شهری بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، داری شش معیار اصلی ذیل باشد: حکمروایی هوشمند، شهروند هوشمند، محیط زندگی، و محل زندگی هوشمند، اقتصاد هوشمند، حمل و نقل هوشمند،انرژی هوشمند.
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده شهر هوشمند اینجا کلیک نمایید.